Nowe perspektywy w infrastrukturze centrów danych

Edge computing i architektura HCI

Raport z badania: Nowe perspektywy w infrastrukturze centrów danych - Edge computing i architektura HCI

Przetwarzanie na brzegu sieci oraz systemy hiperkonwergentne to dwa ważne kierunki rozwoju technologii związanych z centrami przetwarzania danych.

Według wielu analiz, Edge Computing oraz systemy hiperkonwergentne zyskują coraz większą popularność na świecie. Firmy analityczne najczęściej prezentują jednak dane dotyczące rynku globalnego lub jego regionów. Dlatego „Computerworld” postanowił sprawdzić, jak wygląda sytuacja na lokalnym polskim rynku.

  • Jaki jest stosunek polskich firm do tych koncepcji?
  • Czy te nowe rozwiązania są praktycznie wdrażane?
  • Jakie są bariery hamujące ich popularyzację?

Badanie ankietowe Computerworld miało na celu znalezienie odpowiedzi na takie właśnie pytania.

Zapoznaj się z pełnym raportem, który ukazuje wyniki i płynące z nich wnioski. Zapraszamy!

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorami usługi udostępnienia materiału Whitepaper są IDG Poland S.A. oraz firma Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. Whitepaper ten skierowany jest do ekspertów ds. technologii z dużych firm działających w wybranych branżach.

Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.

Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.