Architektura brzegu sieci

nowe jutro

Internet rzeczy - Optymalizacja działań biznesowych

Wzrost ilości urządzeń IoT, na niespotykaną wcześniej skalę, ujawniły niedostatki technologiczne wielu organizacji. Infrastruktura, którą firmy posiadały, nie była w stanie skalować się, by sprostać potrzebom biznesowym, budowanym na tak wielkiej ilości dostarczanych danych. Niekompatybilność poszczególnych elementów infrastruktury i wykorzystywanych technologii spowalniała reakcję organizacji na zmienne otoczenie biznesowe. W jaki sposób firmy powinny wykorzystywać w pełni potencjał danych płynących z sensorów IoT i jak korzystać z najnowszych narzędzi pozwalających na efektywną analizę danych?

Zaraszamy do lektury!

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.