Process Mining – podejmuj trafne decyzje

Jak skutecznie analizować i rozumieć procesy w przedsiębiorstwie?

Sukces organizacji liczony jest w ilości podejmowanych skutecznych decyzji biznesowych. By podejmować te właściwe, należy dogłębnie poznać i zrozumieć procesy, jakie w firmie zachodzą, analizować je i wciąż udoskonalać za pomocą najlepszych dostępnych narzędzi.

Złożoność współczesnych scyfryzowanych organizacji tworzących i przetwarzających niezliczone ilości danych powoduje ciągłą zmianę i poszukiwanie efektywniejszych sposobów zapanowania nad firmowymi procesami. Ich identyfikacja jest kluczowa dla dalszego rozwoju biznesu. Nie wygramy z konkurencją, jeśli we właściwym czasie nie podejmiemy właściwej decyzji. I nie zrozumiemy, gdzie, po co i jak funkcjonujemy. Wiele organizacji ma z tym problem. Wg Forrestera tylko 16% firm ma pełny wgląd procesy, a 7% pełną widoczność procesów w czasie rzeczywistym. Oznacza to zwiększone ryzyko podjęcia decyzji biznesowych opartych na błędnych przesłankach.

Obecnie coraz popularniejszym rozwiązaniem, możliwym do zastosowania również w firmach średnich i małych, jest eksplorowanie procesów (Process Mining), umożliwiający automatyczną analizę procesów biznesowych w czasie rzeczywistym, by identyfikować konkretne obszary do poprawy. Taka zautomatyzowana eksploracja procesów, pozwalająca przechwytywać rozproszone dane z systemów informatycznych przedsiębiorstwa, daje możliwość zwiększania wydajności firmowych procesów biznesowych.

IBM Process Mining to rozwiązanie wykorzystujące AI czy RPA do wywindowania organizacji na wyższy poziom rynkowej skuteczności. Możliwości analityczne i proste przekazywanie kluczowych dla biznesu wniosków z badanych procesów sprawia, że jest to jeden z częstszych wyborów przedsiębiorstw.

Zapraszamy do zapoznania się z tą bazą wiedzy o Process Mining i odkrycia potencjału tego rozwiązania.

Webinarium

W drodze do doskonałości procesowej: Jak idealnie dopasować strategię automatyzacji do firmowych procesów?

Jak podejść do wyzwania prawidłowej implementacji RPA w firmowych procesach, poprzedzonej właściwą analizą potrzeb i potencjału wykorzystania? Zapoznaj się z materiałem VoD z eSeminarium "W drodze do doskonałości procesowej: Jak idealnie dopasować strategię automatyzacji do firmowych procesów?", zorganizowane przez Tech Data, największego dystrybutora rozwiązań IBM.

Zobacz VOD

Materiały dodatkowe

Raport Gartnera: Przewodnik po rynku Process Mining

Jakie możliwości analizy kryje Process Mining? Gartner wskazuje obszary i procesy w organizacji, które ulegną poprawie po zastosowaniu tego rozwiązania,. Symulacje, predykcje, wzmacnianie interakcji z klientami, lepsza obsługa wskaźników KPI – to tylko ułamek możliwości Process Mining. Poznaj ich więcej.

Czytaj więcej

Zrozumieć Process Mining

Jakie możliwości kryją się w rozwiązaniach Process Mining poszczególnych liderów tego rynku? Dzięki temu badaniu łatwiej będzie można podjąć decyzje o wyborze danego partnera. Poznaj lepiej rynek Process Mining, by zrozumieć globalne trendy i sposoby analizy procesów wpływających na zdolność konkurencyjną.

Czytaj więcej

Przyszłość analizy procesów

Process Mining, jak wszystkie narzędzia, rozwiązania czy metodyki, podlega dynamicznemu rozwojowi, który jest skorelowany ze zmianami na poziomie danych przedsiębiorstw. I zmianami technologicznymi, które otwierają nowe możliwości dla usprawniania biznesu. Jaka przyszłość czeka analizę procesów? Które dane będą odgrywały kluczową rolę w analizie? Zapraszamy do lektury

Czytaj więcej