Jakiej mocy potrzebuje cyfryzująca się firma?

Publikacja CIO Trendbook to efekt współpracy i dyskusji CIO i CxO uczestniczących w spotkaniach online podporządkowanych kwestii parametrów, architektury i efektywności technologii, która wspiera cyfrową transformację.

Firma cyfryzująca biznes musi odpowiedzieć na wyzwania:

  • elastyczność, skalowalność i efektywność wewnętrznych procesów
  • zatarcie różnic w rozumieniu celów i sposobów wykorzystania technologii
  • stworzenie transparentnego, mierzalnego i zarządzalnego środowiska, w którym zanurzone są biznes, finanse i technologia

Świat technologii w ostatnich latach zmienia się w zawrotnym tempie. Nowe modele realizacji informatyki wpływają bezpośrednio na zmiany w biznesie, stając się siłą napędową współczesnej gospodarki. Technologie do niedawna uznawane jako wschodzące i perspektywiczne, dziś realnie już wpływają na biznesowy ekosystem. Do przedsiębiorstw przenoszone są nawyki i sprawdzone w świecie konsumenckim rozwiązania. Między innymi taką technologią jest przetwarzanie w chmurze. Dynamiczny rozwój cloud computingu odcisnął wyraźny ślad na organizacjach. Dzięki rozwiązaniom chmurowym i paradygmatom określającym ten sposób konsumpcji zasobów IT, firmy stanęły przed szansą szybszej reakcji na zmieniające się otoczenie i rosnące oczekiwania klientów, a zarazem dostały narzędzia do generowania nowych źródeł przychodów.

Choć, jak zgodnie podkreślają uczestnicy rynku IT, od chmury nie będzie ucieczki, ważne jest nie tyle samo przetwarzanie w chmurze, co wartość atrybutów tego modelu IT w procesie transformacji cyfrowej. Doświadczenie chmurowe, (cloud experience) można budować bowiem również poza chmurą publiczną, zachowując to, co ten trend technologiczny zaoferował światu – szybkość przetwarzania danych, dostępność, elastyczność, skalowalność.

Technologie cloudowe są obecne na rynku wystarczająco długo, by organizacje mogły przeanalizować ich zalety i wady. Praktyka i będące jej konsekwencją przemyślenia pozwalają wielu firmom obiektywnie spojrzeć na możliwości wykorzystania doświadczenia chmurowego przy okazji sterowania rozwojem własnych środowisk informatyczno-biznesowych i uczynienia z niego swojego silnika transformacji.

Przeprowadzone przez redakcję Computerworld i przy współudziale ekspertów z HPE spotkania z 18 CIO i CxO dużych organizacji pozwoliły uchwycić najważniejsze trendy, ale też i wyzwania technologiczne, wpływające na rozwój przedsiębiorstw.

Uczestnicy projektu - grono 18 CIO i CxO - w dwóch grupach w serii 5 spotkań online omówili kwestie:

  • Czy firma posiada „cloud experience”? Jakie to doświadczenie – pozytywne, negatywne? Jak szeroko upowszechnione jest to podejście w IT? A w biznesie? Jakie „za” i „przeciw” dostrzegają użytkownicy? Jakie są ew. ograniczenia upowszechnienia cloud experience w firmie?
  • Czy CFO i CIO mogą wspólnie wesprzeć strategię, którą wdraża CEO? Czy podejście chmurowe - zmiana w modelu dostarczania IT – przynosi transparentność i niezbędną właściwą kalkulację kosztów i zysków cyfryzacji?
  • Chmura publiczna – chmura prywatna – infrastruktura własna – hybryda? Jaki silnik firma wybrała do swojej transformacji cyfrowej? Czy i w jaki sposób będzie go zmieniać?
  • Czy jest potencjał do poprawy efektywności zarządzania środowiskiem IT? W jaki sposób i które parametry można poprawić?

CIO Trendbook jest podsumowaniem tych rozmów, zredagowanym, przejrzanym i autoryzowanym przez uczestników projektu. To wyjątkowa porcja wiedzy, zawierająca ważny sygnał i przekaz do całego środowiska top menedżerów odpowiedzialnych za cyfrową transformację.

JAKIEJ MOCY POTRZEBUJE CYFRYZUJĄCA SIĘ FIRMA?