O TECHNOLOGIACH I KOMPETENCJACH
DLA PRZEMYSŁU 4.0

Zapraszamy do udziału w 3. Konferencji Computerworld PRZEMYSŁ 4.0, poświęconej rewolucji cyfrowej sektora przemysłowego. Konferencja jest doskonałą okazją do poznania praktycznych przykładów zastosowań nowoczesnych rozwiązań zgodnych z koncepcją przemysłu 4.0 oraz spotkania z liderami firm sektora przemysłowego i produkcyjnego.

Firmy, które wchodzą na drogę transformacji przemysłowej czerpią z tego ogromne korzyści, tj. wzrost efektywności, optymalizacja i oszczędność zasobów, ograniczenie kosztów, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności i wzrost rentowności. Celem firm produkcyjnych stała się elastyczność produkcji, pozwalająca na łatwą zmianę profilu produkcyjnego i jej personalizację, przy równoczesnym zachowaniu efektywności kosztowej.

Ta przełomowa zmiana efektywności produkcji, nazywaną czwartą rewolucją przemysłową, możliwa jest dzięki wysoce zaawansowanej automatyzacji procesów oraz synergii zaimplementowanych technologii informatycznych.

Zapraszamy do udziału w konferencji, poświęconej rewolucji cyfrowej sektora przemysłowego.

PRZEMYSŁ 4.0 ONLINE TO:

FOTOGALERIA:

WIDEO:

PROGRAM KONFERENCJI:

Konferencja Computerworld PRZEMYSŁ 4.0 18 listopada 2021
09.10–09.20

Powitanie uczestników. Rozpoczęcie konferencji

Jarosław Kuźniar Jarosław Kuźniar, Dziennikarz, wykładowca, CEO, Kuźniar Media
09.20–09.50

Zrównoważony rozwój jako priorytet w cyfryzacji biznesu i przemyśle 4.0.

"Tylko nieliczni ludzie i nieliczne firmy są w stanie jasno powiedzieć, DLACZEGO robią to, CO robią" - Simon Sinek.
Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej przemysł generuje około 24 procent globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG) – nie tylko ze spalania paliw kopalnych, ale także z procesów chemicznych, gospodarowania odpadami i innych działań związanych z produkcją. W 2021 otaczają nas coraz bardziej złożone procesy wytwórcze, rosną wymagania klientów a niedobór surowców naturalnych jest już faktem. Dzisiaj odpowiedź na pytanie "DLACZEGO" powinna być oczywista. Zrównoważony rozwój powinien być kluczowym elementem naszej firmy. Podążanie taką ścieżką oznacza postęp w kierunku zdrowszego i lepiej prosperującego świata dziś i dla przyszłych pokoleń. Oznacza to równoważenie potrzeb społeczeństwa, środowiska i gospodarki poprzez zaciągnięcie do pracy cyfrowych rozwiązań oraz elementów przemysłu 4.0.

Przemysław Zakrzewski Przemysław Zakrzewski, Head of Corporate Technology Center, ABB
09.50–10.15

Strategie cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych w firmach produkcyjnych.

Wypracowanie skutecznej strategii cyfryzacji procesów jest trudnym zadaniem, z którym wiele firm radzi sobie niewystarczająco dobrze. Zbyt niskie tempo realizacji projektów wdrażania aplikacji biznesowych powoduje utratę szansy na zwiększenie efektywności i skuteczne wprowadzanie innowacji. Podczas sesji przedstawimy najlepsze praktyki automatyzacji, które zostały sprawdzone w wiodących przedsiębiorstwach produkcyjnych – tych działających lokalnie, i tych, które wyznaczają globalne standardy.

Radosław Majer Radosław Majer, Key Account Manager, WEBCON
10.15–10.35

MSF – Manufacturing System of the Future: skuteczna transformacja zakładu produkcyjnego.

Rozwój każdego dnia – ta dewiza jest wpisana w DNA zakładu produkcyjnego. Chcemy dostarczać szybciej, więcej i taniej. Aby sprostać wymaganiom niezbędne są zmiany i ciągłe podążanie za rozwojem technologicznym. Jak skutecznie przejść transformację do Industry 4.0?Pierwszym krokiem jest przygotowanie strategii, która nie tylko wzmacnia nasze silne strony, ale także odpowiada na oczekiwania klienta.
Następnym elementem niezbędnym do odniesienia sukcesu jest przygotowanie programu działań w kontekście możliwości, które posiada nasza organizacja oraz celów, które chce osiągnąć. Niebagatelne znaczenie ma zarządzanie kompleksowością transformacji na poziomie operacyjnym – poczynając od łańcucha dostaw poprzez zmiany często wieloletniej rutyny pracy na kompetencjach skończywszy. Serdecznie zapraszam na prezentację, w której przedstawię te i inne aspekty transformacji na przykładzie IKEA Industry Goleniów.

Łukasz Andrzejczak Łukasz Andrzejczak, Dyrektor produkcji, IKEA Industry
10.35–11.00

Dlaczego Twoi cenni sieciowcy marnują się rozwiązując codzienne problemy i jak wykorzystać ich czas efektywniej.

Twarde dane nie kłamią - w cyfrowej gospodarce już dziś brakuje tysięcy specjalistów IT, a ta dziura będzie się pogłębiać. Tymczasem, wiele organizacji nadal zostawia codzienne monitorowanie działania sieci LAN w rękach utalentowanych ekspertów, zamiast pozwolić im na zajęcie się projektami rozwojowymi i lepsze adresowanie potrzeb biznesowych. Jak w pełni wykorzystać kompetencje najbardziej wykwalifikowanych inżynierów, nie idąc jednocześnie na kompromis w zakresie dostępności usług i bezpieczeństwa? Piotr Skoracki z NTT ma na to kilka sprawdzonych rozwiązań, przetestowanych na kilku dużych organizacjach w Polsce. 

Piotr Skoracki Piotr Skoracki, Solutions architect, NTT LTD
11.00–11.25

Jak informacje zmieniają się w łańcuch wartości? 

Technologia szybko się rozwija, cykle produkcyjne stają się coraz krótsze, a ludzie, maszyny, produkty i procesy biznesowe stają się coraz bardziej ze sobą powiązane. Transformacja cyfrowa jest już faktem. Jeśli chodzi o ilość danych do przetworzenia i złożoność obiegu dokumentów, innym branżom trudno w tym względzie rywalizować z sektorem przemysłowym. Procesy związane z zatwierdzaniem nowych projektów, zapewnianiem jakości i zarządzaniem dostawcami nie tylko zajmują czas, ale również generują ogromne ilości dokumentacji. Gdy dodamy do tego konieczność zachowania zgodności z normami na każdym etapie, staje się jasne, jak złożone są w rzeczywistości praktyki branżowe. Obniżenie kosztów, zwiększenie produktywności i poprawa obsługi klienta — czy te wyzwania brzmią znajomo? Zapewnienie stałego przepływu informacji, m.in. w procesach technicznych i biznesowych, jest tutaj podstawą – od pierwszego zapytania klienta po produkcję i utrzymanie. Liderzy rynkowi i poważni gracze sektora przemysłowego na całym świecie, jak m.in. SEW Eurodrive, Paccor, Eissmann Group Automotive, FEV Europe i wielu innych – wszyscy oni pokonują te przeszkody dzięki oprogramowaniu SER Group.

 

Dlaczego warto dołączyć do naszej prelekcji?

Opowiemy o podejściu do cyfrowej transformacji, m.in. wyjaśnimy, jak dobrać odpowiednie rozwiązania i jakie korzyści zapewnia inteligentne zarządzanie treścią. Przedstawimy, jak Doxis4 zarządza rejestrami klientów i dostawców, umowami, elektroniczną dokumentacją projektową lub rysunkami CAD, w ramach jednego źródła prawdy (SSOT). Bez szukania dokumentów, bez straconych godzin pracy na niewłaściwej wersji pliku, bez niepewności co do finalnej akceptacji, obowiązków zakresu odpowiedzialności czy dokumentacji. Nasza prelekcja zawiera wskazówki i konkretne odpowiedzi na pytania takie, jak:

 • Czego kadra menedżerska musi być świadoma przed rozpoczęciem procesu transformacji cyfrowej i w trakcie jego trwania?
 • Jakie są podstawy skutecznej strategii digitalizacji?
 • W jaki sposób gotowe i sprawdzone konfiguracje rozwiązań (Solution Packages) mogą sprawić, że cyfrowa transformacja będzie nie tylko skuteczna, ale także bezbolesna i prosta?
 • Jak zarządzać dokumentami i przechowywać je podczas całego cyklu życia produktu, jednocześnie zapewniając przejrzystość i zgodność z normami?
 • W jaki sposób ECM pomaga zachować zgodność z dyrektywami UE, normami DIN i przepisami prawnymi, zarazem redukując nakład pracy związany z certyfikacją? 
Andrzej Pijanowski Andrzej Pijanowski, Account Manager, S.E.R Solutions Polska
11.25–11.45

Przerwa. Zapraszamy do odwiedzenia STREF PARTNERSKICH.

11.45–12.05

Industry 4.0 – realna korzyść z zastosowania nowych technologii przed i w czasie epidemii COVID-19.

Ewa Urbaniak Ewa Urbaniak, Dyrektor, L’Oreal Warsaw Plant
12.05–12.25

Dyrektywa NIS, nie daj się zaskoczyć!

Trwają prace nad dyrektywą NIS 2, która w szczególności obejmie swoim zasięgiem nowe sektory gospodarki. Dla wielu firm z tych sektorów będzie to duże wyzwanie, do którego warto wcześniej się przygotować. Podczas wystąpienia przedstawię wyniki badań o stanie przygotowań do dyrektywy NIS2 wśród polskich przedsiębiorstw, opowiem na jakie obszary technologiczne należy zwrócić uwagę oraz w jaki sposób oferowane przez Fortinet rozwiązania mogą pomóc w procesie przygotowania organizacji do spełnienia wymagań dyrektywy NIS 2.

Paweł Wojciechowski Paweł Wojciechowski, Business Development Manager, Fortinet
12.25–12.45

System ERP w chmurze pierwszym krokiem w kierunku Industry 4.0.

Poziom wyzwań, z którymi muszą mierzyć się współczesne firmy jeszcze nigdy nie był tak wysoki. Dziś to nie tylko walka o utrzymanie się w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu biznesowym lecz także, a w ostatnim czasie przede wszystkim, radzenie sobie z krótko- i długofalowymi efektami trwającej od kilkunastu miesięcy pandemii. Jednym z jej „ubocznych” efektów jest wyraźne przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej w firmach. Postępująca cyfryzacja, mimo że wymuszona sytuacją, staje się obecnie kluczowym elementem budowy przewag konkurencyjnych.

Do czynników ułatwiających przedsiębiorstwom przyspieszoną adopcję nowoczesnych narzędzi należy obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój rozwiązań chmurowych. W modelu cloud dostępne są już nie tylko popularne pakiety oprogramowania biurowego, narzędzia do wideokonferencji, czy infrastruktura IT, lecz także liczne rozwiązania klasy korporacyjnej, w tym systemy ERP. Ich znaczenie we współczesnym, coraz bardziej cyfrowym świecie stale rośnie – wspierane przez sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe stanowią cyfrowy fundament działalności biznesowej firm. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tu zwłaszcza nowoczesne, specjalizowane branżowo oprogramowanie ERP i pokrewne.

W pełni dostosowane do potrzeb poszczególnych gałęzi przemysłu i od początku tworzone z myślą o konkretnych branżach, minimalizuje ilość koniecznych personalizacji, maksymalizując jednocześnie korzyści płynące z jego wykorzystania w codziennej praktyce biznesowej. Co więcej, w przypadku takich chmurowych rozwiązań możliwe jest również istotne skrócenie czasu potrzebnego na wdrożenie poprzez zastosowanie nowoczesnych metodyk wdrożeniowych. Pozwala to na szybsze rozpoczęcie korzystania i odnoszenia korzyści biznesowych z wdrożonego oprogramowania. Dodatkową zaletą oprogramowania ERP dostępnego w modelu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa) jest możliwość szybkiego uruchomienia wbudowanych w rozwiązanie innowacyjnych i coraz bardziej ważnych komponentów takich jak: zaawansowana analityka biznesowa, sztuczna inteligencja oraz technologia IoT (Internet of things).

Artur Sawicki Artur Sawicki, VP & General Manager, Infor
12.45–13.05

Od Przemysłu 4.0 do Budownictwa 4.0.

Podczas mojego wystąpienia opowiem jak technologie Przemysłu 4.0 oddziaływują na budownictwo. Przemysł 4.0 w wielu branżach opiera się na technologiach, które umożliwiają wszechobecną łączność i zdecentralizowane podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. Branża budownictwa i projektowania nie ogranicza się wyłącznie do tych trendów, ale czerpie również z szerszego spektrum rozwiązań, takich jak Digital Twin, modularyzacja, prefabrykacja i oczywiście BIM. Adopcja wymienionych technologii wiąże się z wykorzystaniem cyfrowych bliźniaków na każdym etapie, od planowania do eksploatacji, w tym projektowania i budowy. W fazie projektowania zwiększone wykorzystanie modeli BIM jako cyfrowych bliźniaków umożliwia zaawansowanie symulacje, weryfikację możliwości budowy i opłacalności. Podczas prefabrykacji rozwiązania IoT pozwalają kontrolować środowisko produkcyjne i wspierać kontrolę jakości a wykorzystanie sztucznej inteligencji wspomaga kontrolę poziomu realizacji i identyfikowanie potencjalnych problemów. Serdecznie zapraszam.

Wojciech Południewski Wojciech Południewski, Chief Operating Officer Europe, Volumetric Building Companies
13.05–13.25

Pięć grzechów głównych cyberbezpieczeństwa OT (i jak ich uniknąć).

Paradygmat Przemysłu 4.0 obiecywał, że będzie szybciej, wydajniej i bardziej elastycznie. Ale czy bezpieczniej...? Przedstawimy pięć grzechów głównych cyberbezpieczeństwa OT powodujących, że Przemysł 4.0 staje się zagrożeniem dla zakładów produkcyjnych. Pokażemy również, w jaki sposób ich uniknąć - zarówno zmieniając filozofię podejścia, jak i używając odpowiednich narzędzi.

Cezar Cichocki Cezar Cichocki, Szef Centrum Kompetencyjnego, OpenBIZ
13.25–13.45

Zero Trust a wnioski z audytów bezpieczeństwa firm produkcyjnych.

Konsumując treści związane z Industry 4.0 i bezpieczeństwem przemysłu następnej generacji, mamy do czynienia z mnóstwem barwnych schematów i haseł mówiących o bezpieczeństwie IT i OT oraz wyzwaniach w tym obszarze. Zero Trust, strategia podejścia do bezpieczeństwa organizacji, ma być jednym ze sposobów ochrony danych, zabezpieczenia płynności produkcji i biznesu. A jaka jest rzeczywistość? Podczas prelekcji zderzymy powyższe hasła z wnioskami z prowadzonych testów penetracyjnych, pokażemy przykłady skutecznych wektorów ataków i zastanowimy się w którym punkcie na drodze do stworzenia bezpiecznej fabryki 4.0 jesteśmy obecnie.

Marcin Biały Marcin Biały, Advisory Architect | Board Member, Grandmetric
13.45–14.05

Zagrożenia i metody ataków na stacje końcowe ICS – jak zredukować ryzyko?

Żeby skutecznie chronić infrastrukturę oraz przeciwdziałać cyberatakom musimy właściwie zidentyfikować potencjalne cele ataku i słabe punkty chronionego środowiska. Bardzo istotna jest również świadomość technik ataku, jakie mogą być wykorzystane przez cyberprzestępców. Podczas sesji omówimy wnioski i zalecenia dotyczące skutecznej ochrony infrastruktury ICS na podstawie badania Trend Micro: ”2020 Report on Threats Affecting ICS Endpoints” oraz bazy wiedzy MITRE ATT&CK for ICS.

Michał Przygoda Michał Przygoda, Inżynier sprzedaży, Trend Micro
14.05–14.30

Przerwa. Zapraszamy do odwiedzenia STREF PARTNERSKICH.

14.30–14.50

"Cyfrowa niezawodność w przemyśle. Jak nawigować w niepewnych czasach za pomocą cyfrowych narzędzi."

Jarosław Smulski Jarosław Smulski, Senior Program Manager, IDC Poland
14.50–15.10

Czas na stabilne i bezpieczne chmury branżowe w przemyśle 4.0.

Firmy przemysłowe mają za sobą trudny rok, a trzy fale pandemii i loc¬kdown zdecydowanie nie skłaniały do prowadzenia projektów inwestycyj¬nych w obszarze IT. Poziom cyfryzacji firm produkcyjnych w Polsce nie jest najwyższy. Owszem mamy branże takie jak farmacja i chemia, gdzie zauważalny jest wyższy poziom wdrażania innowacji. Jednak dziś daleko nam do wskaźników z zagranicy. Czego nam zatem brakuje, by bardziej z cyfrować naszą produkcję? Gdzie są blokery? Jakie mamy rozwiązania? O tym wszystkim opowiem w trakcie, krótkiej, aczkolwiek interesującej prezentacji. 

Tomasz Sobol Tomasz Sobol, Product Marketing Manager, CEE, OVHcloud
15.10–15.25

W jakim zakresie system ERP może wspierać koncepcje Industry 4.0?

Industry 4.0 to szereg nowoczesnych technologii wspierających inteligentną cyfryzację firmy, czyli m.in. integrację z maszynami, zastosowanie technik uczenia maszynowego, sztuczną inteligencję, czy rozszerzoną rzeczywistość. Z drugiej strony, wdrażane rozwiązania klasy ERP zwykle kojarzą się z szeroką, ale jednak wciąż głównie transakcyjną obsługą „klasycznych” procesów biznesowych i coraz bardziej rozbudowaną analityką BI. Jakie są niezbędne czynniki, aby system ERP stał się kręgosłupem rozwiązania klasy Industry  4.0? W trakcie krótkiej prezentacji opowiemy Państwu o naszych wybranych wdrożeniach, bazujących na nowoczesnym systemie IFS Applications, uzupełnionym o dedykowane rozwiązanie uczenia maszynowego (InfoConsulting Advanced Demand Planner) opracowane podczas projektu UDA-RPSL.01.02.00-24-08B2/17-00 przy wykorzystaniu środków z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego.

Bartłomiej Denkowski Bartłomiej Denkowski, Head of Presales, InfoConsulting
15.25–15.45

HPE Green Lake - przełomowe rozwiązania usługowe, które zamiast przenosić Twoje dane do chmury, pozwolą "doprowadzić" chmurę do Twoich danych!

Ile razy borykaliście się Państwo z potrzebą zapewnienia wysoko dostępnej platformy IT będącej w stanie obsłużyć spore obciążenia, przy jednoczesnym zachowaniu skalowalności środowiska i optymalizacji kosztów?Dla organizacji, które nie mogą bądź z różnych względów nie chcą korzystać z „dobrodziejstw” chmury powyższe priorytety stanowią wyzwanie nie do pogodzenia.
Podczas naszej prelekcji Jacek reprezentujący HPE oraz Rafał z Infomex opowiedzą Państwu o nowym modelu dostarczania IT HPE GreenLake (GL). GL to połączenie cech typowych dla chmury z fizycznym umiejscowieniem infrastruktury w Państwa Data Center lub u sprawdzonego partnera kolokacyjnego. Rozwiązanie udostępnia najnowsze oferowane przez HPE technologie w modelu usługowym, idealnie dopasowanym do potrzeb dzisiejszego biznesu. Brak inwestycji w sprzęt oraz płatność w modelu „pay-per-use” realizują jeden z kluczowych celów biznesowych każdego przedsiębiorstwa - niższy całkowity koszt posiadania (TCO). Całość zostanie okraszona praktycznymi przykładami – Rafał opowie m.in. o tym, w jaki sposób Green Lake zagwarantował skalowalną i wysoko dostępną platformę IT na potrzeby projektu produkcji Just-in-sequence (JIS) w jednej w czołowych firm z branży automotive.

Rafał Guzmann Rafał Guzmann, Account Manager, Infomex
Jacek Szoka Jacek Szoka, Sales Specialist, HEWLETT PACKARD ENTERPRISE POLSKA
15.45–16.00

„The Smart & Human Factory” – czwarta rewolucja przemysłowa.

Żyjemy w czasach kolejnej rewolucji przemysłowej, która przyniesie zmiany o szybkości, skali i sile niespotykanej do tej pory a branża produkcyjna, nigdy już nie będzie taka sama. Jako grupa Fellowmind wierzymy, że firmy produkcyjne napotkają cztery główne wyzwania na swojej drodze rozwoju – to utrzymanie i rozwój ich pracowników, budowanie zaangażowania ich klientów, ciągła i elastyczna optymalizacja procesów, oraz działania zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Smart & Human Factory to propozycja rozwiązań we wszystkich obszarach z wykorzystaniem technologii Microsoft oraz doświadczeń naszej grupy i naszych klientów. Nasza wizja oparta jest na przeświadczeniu, że tworzymy technologie, które nie tylko przynoszą efektywność, bezpieczeństwo – ale faktycznie pracują i działają dla ludzi.

Tomasz Kozłowski Tomasz Kozłowski, Marketing Director, Fellowmind Poland
16.00–16.20

Wykorzystanie rozwiązań IT bazujących na sztucznej inteligencji w optymalizacji logistyki przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Podczas prezentacji przedstawię kilka projektów optymalizacji sieci dystrybucji globalnego koncernu chemicznego na obszarze Europy i USA w oparciu o oprogramowanie wykorzystujące technologię sztucznej inteligencji. Podstawowym celem optymalizacji jest wypracowanie takiego modelu procesów logistyki, aby zbalansować minimalizację kosztów z realizacją celów strategicznych i związanych z nimi ograniczeniami (np. ograniczenie zdolności produkcyjnych i oczekiwany poziom świadczonych usług). Optymalizacja taka najczęściej opiera się na wypracowaniu najkorzystniejszej relacji pomiędzy liczbą centrów dystrybucyjnych a kosztami.

dr Bartosz Woliński dr Bartosz Woliński, GBS Logistics Director, PPG Industries Poland
16.20–16.35

System PLM - narzędzie do pełnej cyfryzacji zakładu produkcyjnego.

Technologia i wiedza „Przemysł 4.0” pozwala na podnoszenie efektywności przedsiębiorstw poprzez cyfryzację przestrzeni pracy ludzi oraz maszyn i urządzeń. Szczególnie istotną platformą cyfrową dla przedsiębiorstw, które potrzebują obsługiwać dynamicznie zmieniające się wymogi klientów i dostarczać produkty najwyższe jakości, w coraz krótszym czasie, są platformy zarządzające cyklem życia produktów, PLM - Product Lifecycle Management.
Właściwie dobrany system PLM pozwala na pełną integrację systemów informatycznych zakładu produkcyjnego, w tym w szczególności systemów wsparcia pracy inżynierów, w efekcie czego zakład może realizować sprawną i konkurencyjną wycenę oraz produkcję.
System PLM zapewnia pełną cyfryzację dokumentacji, projektów, produktów i procesów pracy zakładu produkcyjnego. Pozwala na automatyzację procesów sprzedaży i produkcji w integracji z procesami konstrukcyjnymi i logistycznymi.
Zorientowanie systemu PLM na produkt pozwala na zachowanie pełnego know-how firmy i w przyszłości jego efektywne wykorzystywanie, w celu podnoszenia jakości i efektywnego dostarczania rynkowi kolejnych produktów.

Marek Jarosz Marek Jarosz, Prezes Zarządu PLMEXPERT, Dyrektor Centrum Kompetencyjnego, PRO.FILE Polska
16.35–16.55

Dlaczego największe firmy produkcyjne rozszerzają możliwości ERP z wykorzystaniem Low-Code.

Wymagania firm produkcyjnych często wykraczają poza podstawowe funkcjonalności systemów ERP. Ich rozbudowa za pomocą tradycyjnych metod programowania i dedykowanych modułów jest czasochłonna i kosztowna. Jak radzą sobie z tym liderzy rynku? Coraz częściej sięgają po platformy klasy low-code. Podczas prezentacji opowiemy, jakie procesy warto digitalizować poza systemem ERP właśnie za pomocą technologii low-code, podamy praktyczne przykłady wdrożeń oraz korzyści, jakie firmy czerpią z wykorzystania tej klasy oprogramowania oraz wskażemy, jak przyspieszyć dostarczanie aplikacji i przygotować się na zmiany w procesach.

Łukasz Semeniuk Łukasz Semeniuk, Dyrektor Handlowy, WEBCON
16.55–17.00

Zakończenie konferencji.

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian godzin poszczególnych wystąpień.

TEMATYKA KONFERENCJI:

 • Wyzwania transformacyjne sektora przemysłowego

 • Obraz Przemysłu 4.0 w Polsce - stopień adaptacji rozwiązań zgodnych z Przemysłem 4.0 oraz gotowość firm do zmian

 • Przykłady praktycznych zastosowań nowoczesnych rozwiązań zgodnych z koncepcją Przemysłu 4.0

 • Najnowsze rozwiązania dla Przemysłu 4.0 z obszaru automatyzacji produkcji, robotyzacji, IIoT, Big Data, Cloud Computing, wytwarzania addytywnego, rzeczywistości rozszerzonej

 • Optymalizacja kosztów produkcji

 • Poprawa skalowalności produkcji

 • Integracja procesów produkcyjnych, magazynowych i logistycznych

 • Cyberbezpieczeństwo  infrastruktury OT i IT 

 • Cyberbezpieczeństwo procesów technologiczno-produkcyjnych w przedsiębiorstwach

 • Kompetencje w erze Przemysłu 4.0

 • Źródła finansowania projektów w obszarze Przemysłu 4.0

 • Spodziewane zmiany centralne w obszarze wsparcia innowacyjności polskich firm

Prowadzący:

Jarosław Kuźniar

Dziennikarz, wykładowca, CEO, Kuźniar Media

W gronie prelegentów m.in.:

Łukasz Andrzejczak

Dyrektor produkcji, IKEA Industry

Marcin Biały

Advisory Architect | Board Member, Grandmetric

Cezar Cichocki

Szef Centrum Kompetencyjnego, OpenBIZ

Bartłomiej Denkowski

Head of Presales, InfoConsulting

Marcin Falkiewicz

Regional IT Application Services Manager – East Europe, IT Business Partner PL&BAL, DS Smith

Rafał Guzmann

Account Manager, Infomex

Marek Jarosz

Prezes Zarządu PLMEXPERT, Dyrektor Centrum Kompetencyjnego, PRO.FILE Polska

Tomasz Kozłowski

Marketing Director, Fellowmind Poland

Radosław Majer

Key Account Manager, WEBCON

Andrzej Pijanowski

Account Manager, S.E.R Solutions Polska

Wojciech Południewski

Chief Operating Officer Europe, Volumetric Building Companies

Michał Przygoda

Inżynier sprzedaży, Trend Micro

Artur Sawicki

VP & General Manager, Infor

Łukasz Semeniuk

Dyrektor Handlowy, WEBCON

Piotr Skoracki

Solutions architect, NTT LTD

Jarosław Smulski

Senior Program Manager, IDC Poland

Tomasz Sobol

Product Marketing Manager, CEE, OVHcloud

Jacek Szoka

Sales Specialist, HEWLETT PACKARD ENTERPRISE POLSKA

Ewa Urbaniak

Dyrektor, L’Oreal Warsaw Plant

Tadeusz Wachowski

Dyrektor Pionu Produkcji Dokumentów, PWPW S.A.

Paweł Wojciechowski

Channel Sales Director, Fortinet

dr Bartosz Woliński

GBS Logistics Director, PPG Industries Poland

Przemysław Zakrzewski

Head of Corporate Technology Center, ABB

 

W gronie członków Rady Programowej:

Program konferencji powstaje przy współpracy z Radą Programową, do której zaprosiliśmy przedstawicieli firm produkcyjnych,
instytucji centralnych oraz uznanych ekspertów w obszarze optymalizacji procesów produkcyjnych.

Dariusz Borkowski

CIO, NDI SA

Krzysztof Bryła

Head of Group IT, Espersen Polska

Tomasz Gębka

Członek Zarządu, Dyrektor fabryki FCA Poland w Tychach, FCA Fiat Chrysler Automobiles

Daniel Idczak

Head of IT Global Infractructure, GKN Automotive

Jacek Jaskulski

Dyrektor Fabryki, Mondelēz International

Arkadiusz Koloński

Head of Production Department, Reckitt Benckiser

Mariusz Kozera

Dyrektor Produkcji, Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.

Radosław Majer

Key Account Manager, WEBCON

Marek Niziołek

Digital Transformation Director, CIO, Śnieżka

Andrzej Pijanowski

Account Manager, S.E.R Solutions Polska

Wojciech Południewski

Chief Operating Officer Europe, Volumetric Building Companies

Jarosław Rzytka

Członek Zarządu, Dyrektor Fabryki, Levi Strauss & Co.

Tomasz Snoch

Dyrektor IT Grupy, Mercator Medical SA

Sebastian Szachnowski

Director HRS Digitalization, Volvo Group

Tomasz Truszkowski

Dyrektor Departamentu Go To Market, NTT

Aleksandra Trojanowska

Kierownik Działu Projektów Strategicznych, PKN ORLEN

Ewa Urbaniak

Dyrektor, L’Oreal Warsaw Plant

Dawid Wachowiak

Dyrektor IT, FAMUR

Tadeusz Wachowski

Dyrektor Pionu Produkcji Dokumentów, PWPW S.A.

dr Bartosz Woliński

GBS Logistics Director, PPG Industries Poland

Przemysław Zakrzewski

Head of Corporate Technology Center, ABB

DO UDZIAŁU SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY:

 • Dyrektorów produkcji,

 • Dostawców rozwiązań technologicznych wspierających nowoczesny przemysł

 • Przedstawicieli instytucji wspierających rozwój technologiczny sektora przemysłu,

 • Dyrektorów i menedżerów IT reprezentujących sektor przemysłu i produkcji,

 • Menedżerów i specjalistów zainteresowanych optymalizacją procesów produkcji,

 • Dyrektorów ds. transformacji biznesu,

 • Liderów odpowiedzialnych za procesy produkcyjne,

Poznaj wybrane opinie uczestników poprzednich edycji konferencji Przemysł 4.0

ZOSTAŃ PARTNEREM KONFERENCJI PRZEMYSŁ 4.0

Udział w roli Partnera to wyjątkowa okazja do zaprezentowania
nowych technologii i kompetencji dla gospodarki 4.0.

 

ZOSTAŃ PARTNEREM

Organizator

Partnerzy generalni

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Patroni medialni

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACYMagdalena Szczodrońska
Tel. +48 662 287 935
[email protected]

Agata Rydzewska
Tel. 662 287 833
[email protected]

Piotr Fergin
Tel. +48 533 358 952
[email protected]

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
[email protected]