4 mld zł zostały zainwestowane w cyfryzację usług publicznych w Polsce w ciągu ostatnich 8 lat. Pomimo tak dużej inwestycji, efekty nie są zadowalające. Według Digital Economy and Society Index 2016*, rankingu rozwoju cyfrowego państw UE, Polska znajduje się na 22. miejscu, czyli dużo poniżej średniej dla 28 krajów członkowskich. Cyfrowe usługi publiczne są jednym z wyznaczników dojrzałości cyfrowej.

Jak zmniejszyć dystans do liderów cyfryzacji tj. Niemcy, Portugalia czy Estonia? Po zaprzysiężeniu nowego rządu w listopadzie 2015 r. nastąpiło wzmocnienie pozycji Ministra Cyfryzacji i prace nad rozwojem e-administracji w Polsce nabrały tempa.

Pierwszy dzień konferencji Państwo 2.0 poświęcony będzie wprowadzanym zmianom w informatyzacji państwa, strategii do 2020 r. oraz najważniejszym rządowym projektom IT, stanowiącym podstawy do tworzenia i popularyzacji e-usług publicznych.
Drugi dzień skoncentruje się na zastosowaniach technologii informatycznych w sektorach, których kierunki rozwoju są powiązane z polityką państwa. Rok po wyborach parlamentarnych, poprosiliśmy nowych decydentów, by opowiedzieli o strategiach i planach rozwoju sektorów o szczególnym społecznym znaczeniu: Energetyka, Przemysł Obronny i Zdrowie.
Zastanowimy się jaką rolę w tych sektorach mogą odegrać nowe technologie i które z nich będą miały szczególne znaczenie.

Tempo i kierunki zmian w obszarze upowszechnienia e-usług publicznych, a także unijny doping, to przesłanki cyfrowej transformacji państwa, o nieporównywalnej do biznesu skali i ogromnym znaczeniu dla rozwoju gospodarki.
Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji w tym wyjątkowym momencie.

*DESI 2016 zbudowano w oparciu o wskaźniki odnoszące się głównie do roku kalendarzowego 2015.

Galeria

PATRONATY HONOROWE


Pobierz program w PDF

Pierwszy dzień konferencji 2 marca 2017
07.45–08.30

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, NETWORKING PRZY PORANNYM POCZĘSTUNKU

08.30–08.50

Wystąpienie otwierające. Strategia Ministerstwa Cyfryzacji oraz kontekst europejski.

Krzysztof Szubert Krzysztof Szubert, Doradca Strategiczny Ministra Cyfryzacji, Ministerstwo Cyfryzacji
08.50–09.10

Dane administracji publicznej - majątek czy kłopot

Polityka zarządzania danymi w państwie – diagnoza, cele i wyzwania; Wydajność po rządowemu, czyli jak wspierać zarządzanie państwem; Plany MC w zakresie zarządzania i wykorzystania danych administracji publicznej.

Leszek Maśniak Leszek Maśniak, Doradca Ministra/Chief Data Officer, Ministerstwo Cyfryzacji
09.10–09.30

Integracja stron ministerstw - od Obywatel.gov.pl do jednej bramy administracji.

Paweł Majewski Paweł Majewski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji
09.30–09.50

Cyfrowa transformacja wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób System Digitalizacji Akt wpłynął na bieżącą pracę prokuratur i sądów, jakie są efekty wdrożenia protokołu elektronicznego w sądach powszechnych, założenia projektowanego systemu elektronicznej rejestracji rozpraw sądowych.

Michał Wójcik Michał Wójcik, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości
09.50–10.10

e-Zdrowie. Status prac nad centralnymi systemami teleinformatycznymi.

Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną  istotne  działania zrealizowane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w ramach procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, przybliżone zostaną założenia projektów z obszaru e-Zdrowia oraz dokonany zostanie przegląd centralnych systemów informatycznych.

Marcin Węgrzyniak Marcin Węgrzyniak, Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
10.10–10.30

PZP - Implementacja dyrektyw unijnych, dalsze plany dot. prawa zamówień publicznych. Znaczenie e-Zamówień dla poprawy efektywności systemu udzielania zamówień publicznych.

Hubert Nowak Hubert Nowak, Wiceprezes, Urząd Zamówień Publicznych
10.30–10.55

Państwo i obywatel w erze cyfrowej transformacji.

Cyfrowa administracja powinnna wspierać równomierny rozwój państwa na wielu płaszczyznach. Oprócz  cyfryzacji usług świadczonych na rzecz obywatela, powinna też zwiększać aktywności sektora prywatnego i oczywiście samych obywateli w tym obszarze. Na świecie coraz powszechniejsze jest społeczne zaangażowanie zarówno obywateli jak i sektora prywatnego w projektowanie oraz dostarczanie e-usług publicznych. Doskonałym przykładem takiego działania w Polsce był np. udział banków, także komercyjnych, przy uruchamianiu programu 500+. DellEMC jako lider w obszarach chmury hybrydowej, programowo definiowanych centrów danych, infrastruktury konwergentnej, platform-as-a-service, analityki danych, mobilności i bezpieczeństwa oraz firma odpowiedzialna społecznie, chce ten trend rozwijać także w naszym kraju.

Adam Wojtkowski Adam Wojtkowski, Dyrektor Generalny, Dell EMC
11.00–11.30

PRZERWA NA KAWĘ. NETWORKING

11.30–11.50

Bezpieczeństwo użytkowników w korzystaniu z usług e-administracji.

Jacek Żurowski Jacek Żurowski, Prezes Zarządu, HP Inc Polska
11.50–12.10

Bezpieczna ePolska

Bezpieczeństwo najważniejszych systemów informatycznych państwa w dobie cyberzagrożeń; Ochrona infrastruktury krytycznej; Współdziałanie systemów - koordynacja i zabezpieczenia; Bezpieczeństwo sektorów.

Andrzej Dopierała Andrzej Dopierała, Prezes Zarządu, Asseco Data Systems
12.10–12.25

Narodowy Operator Sieci Strategicznych - Czy możliwe jest Państwo 2.0 bez kompetencji telekomunikacyjnych?

Nikodem Bończa Tomaszewski Nikodem Bończa Tomaszewski, Prezes Zarządu, Exatel SA
12.25–12.40

Technologia Blockchain w sektorze publicznym. Przykłady użycia w sektorze rządowym.

Karolina Marzantowicz Karolina Marzantowicz, IBM Distinguished Engineer, Member IBM Academy of Technology, IBM Polska
12.40–12.55

Czy możliwym jest korzystanie z przewag jakie daje chmura będąc jednocześnie przygotowanym do wymagań bezpieczeństwa stawianych przez GDPR?

Piotr Witczyński Piotr Witczyński, Dyrektor Generalny, Oracle Polska
12.55–13.30

PRZERWA NA POCZĘSTUNEK I NETWORKING

13.30–13.50

Plany MRPiPS w obszarze udostępniania e-świadczeń tj. "becikowe" czy karta dużej rodziny. Doświadczenia z współpracy z biznesem w obszarze wniosków 500+, ew. zmiany przed uruchomieniem następnego naboru.

Marek Kulawczyk Marek Kulawczyk, Dyrektor Departamentu Informatyki, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
13.50–14.10

Współpraca biznesu i administracji publicznej na drodze budowy cyfrowej Polski.

Maciej Wyszoczarski Maciej Wyszoczarski, Dyrektor Pionu Sieci i Operacji, PKO Bank Polski
14.10–14.25

Płatności bezgotówkowe w administracji. Krajowy Schemat Karty Płatniczej.

Sebastian Christow Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Rozwoju
14.25–14.45

GDPR - co oznacza w praktyce dla instytucji przetwarzających dane i jak się zabezpieczyć przed dotkliwymi karami.

Przemysław Mazurkiewicz Przemysław Mazurkiewicz, Dyrektor Działu System Engineering w Regionie EMEA East, Commvault
14.45–15.00

Cyfrowa transformacja w sektorze publicznym. Business case rozwoju zintegrowanego systemu zarządzania.

Praktyczne doświadczenia z zarządzania programem rozwoju zintegrowanego systemu SAP w sektorze publicznym dla instytucji zatrudniającej ponad 40 tyś. pracowników. Prezentacja metod i praktyk pozwalających na koordynację kilkudziesięciu projektów rocznie dzięki którym Klient został uhonorowany prestiżową nagrodą Quality Awards w kategorii Business Transformation. Od rachunkowości budżetowej, przez HR i analitykę biznesową na nowoczesnej technologii kończąc. Prezentacja rozwiązania i korzyści z wdrożenia centralnego Portalu Kadrowego wspierającego szereg procesów HR zbudowanego dla potrzeb i z uwzględnieniem specyfiki sektora publicznego.

Artur Jedynak Artur Jedynak, Prezes Zarządu, KBJ S.A.
15.00–15.15

Security first - jak być przygotowanym na GDPR, w jaki sposób implementacja systemów DLP oraz incydent management pozwoli zmniejszyć ryzyko i koszty, ale i uchroni nas przed wyciekiem danych oraz przygotuje nas do maja 2018 roku.

Kamil Wyroślak Kamil Wyroślak, Dyrektor Działu Technicznego, Współwłaściciel, DIM System
15.15–15.35

Ochrona informacji i zagrożenia ze strony użytkowników wewnętrznych – mity i prawdy.

Alexander Raczyński Alexander Raczyński, Sales Engineering, North East Europe, Forcepoint
15.35–15.50

Śmierć firewalla - narodziny bezpieczeństwa kompleksowego.

Robert Ślaski Robert Ślaski, Chief Network Consultant, Atende
15.50–16.30

LUNCH

16.30–16.50

Agile w sektorze publicznym – szanse i wyzwania dla informatyzacji państwa.

Czy Polskie Prawo zamówień publicznych pozwala na realizację projektów informatycznych zgodnie z metodykami zwinnymi? Jakie łączą się z tym wyzwania i korzyści dla sektora państwowego? Czego możemy się nauczyć od innych państw, które przeszły już transformację agile sektora publicznego? USA, Wielka Brytania, Dania - studium przypadków projektów publicznych realizowanych w modelu agile. Czy innowacyjne model realizacji zamówień publicznych może być kołem zamachowym polskiej gospodarki?

Łukasz Węgrzyn Łukasz Węgrzyn, Prawnik, Maruta Wachta Sp.J.
16.50–17.00

Zakończenie 1. dnia. Zebranie ankiet i losowanie nagród dla Uczestników.

17.00

Koktajl

Państwo 2.0 to nie tylko bogaty program merytoryczny, to także koktajl na który zapraszamy Państwa bezpośrednio po 1. dniu konferencji.
Przy poczęstunku i lampce dobrego wina będziemy kibicować polskim skoczkom narciarskim startującym w Mistrzostwach Świata w Lahti 2017 od godz. 17.30

Drugi dzień konferencji - 3 marca 2017, piątek
08.00–09.00

Powitalny poczęstunek. Rejestracja Uczestników.

09.00–09.15

Przemysł 4.0 - jak IT może wspomóc polski przemysł.

Czwarta rewolucja przemysłowa dzieje się na naszych oczach. Innowacje, które do tej pory były postrzegane niezależnie zaczynają tworzyć spójną całość, dając podstawy do budowania inteligentnego przemysłu. Musimy być świadomi, co jest podstawą przełomów technologicznych kreujących czwartą rewolucję, tak, aby rozważając różne strategie, wybrać drogę, która zapewni, że nie będziemy tylko podążać za innymi, ale będziemy kreować nową cyfrową rzeczywistość. Patrzymy więc w przyszłość i coraz częściej zadajemy sobie pytanie - jak będzie wyglądał inteligentny przemysł i jakie wyzwania towarzyszą tej rewolucji?

Mirosław Proppé Mirosław Proppé, Partner, KPMG
dr Aleksandra Suchorzewska dr Aleksandra Suchorzewska, Senior Manager, KPMG
SESJA ENERGETYKA 2.0
09.15–09.35

Kierunki rozwoju i wyzwania technologiczne polskiego sektora energetycznego.

Andrzej J. Piotrowski Andrzej J. Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
09.35–10.50

Debata Energetyka 2.0

W programie debaty Energetyka 2.0:

 • Obraz sektora energii elektrycznej, ekstrapolacja trendów rozwojowych
 • Wpływ regulacji na unowocześnianie sektora
 • Perspektywy rozwoju elektromobilności
 • Czy Internet of Things przyniesie rewolucję w sektorze energetycznym?
 • Data Analytics w energetyce.
 • Digitalizacja sektora w kierunku e-commerce i elektronicznej obsługi klienta
 • Ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych klientów
 • Cyberbezpieczeństwo sektora energetycznego
Tomasz Bendlewski Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland
Piotr Maciążek Piotr Maciążek, Redaktor naczelny, Energetyka24.com
Piotr Orlański Piotr Orlański, Digital Enterprise Solutions Group Manager, Compfort Meridian
Andrzej J. Piotrowski Andrzej J. Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Mirosław Proppé Mirosław Proppé, Partner, KPMG
Kamil Wyroślak Kamil Wyroślak, Dyrektor Działu Technicznego, Współwłaściciel, DIM System
Krzysztof Wysocki Krzysztof Wysocki, Strategic Consulting Senior Sales Executive, Oracle
Jacek Żurowski Jacek Żurowski, Prezes Zarządu, HP Inc Polska
10.50–11.15

Przerwa na kawę i herbatę. Networking

SESJA OBRONA NARODOWA 2.0
11.15–11.35

Technologiczny rozwój polskiego sektora obronnego. Udział polskiego przemysłu w procesie modernizacji sił zbrojnych, znaczenie konsolidacji polskiego sektora zbrojeniowego, współpraca PGZ z prywatnym sektorem w obszarze nowych technologii.

Błażej Wojnicz Błażej Wojnicz, Prezes Zarządu, Polska Grupa Zbrojeniowa
11.35–11.45

Wprowadzenie do Debaty.

Zdzisław Wiater Zdzisław Wiater, Dyrektor Sektora Wojskowego, Asseco Poland
11.45–13.00

Debata Obrona narodowa 2.0

W programie debaty Obrona narodowa 2.0.:

 • Rola technologii w procesie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli
 • Wykorzystanie technologii kosmicznych i systemów satelitarnych dla potrzeb obronności
 • Perspektywy rozwoju technologicznego polskiego przemysłu obronnego
 • Udział polskiego przemysłu w procesie modernizacji sił zbrojnych
 • Znaczenie konsolidacji polskiego sektora zbrojeniowego
 • Współpraca spółek w ramach PGZ, a także współpraca PGZ z prywatnym sektorem
 • Jak chronić i pozyskiwać technologie w sektorze obronnym
dr inż. Andrzej Kilian dr inż. Andrzej Kilian, Prezes Zarządu, OBR Centrum Techniki Morskiej
płk dr inż. Mieczysław Lepionka płk dr inż. Mieczysław Lepionka, Dyrektor Departamentu Wojskowych Technik Satelitarnych, Polska Agencja Kosmiczna
Rafał Magryś Rafał Magryś, Wiceprezes Zarządu, Exatel SA
prof. Andrzej Najgebauer prof. Andrzej Najgebauer, Wojskowa Akademia Techniczna
Paweł Nogowicz Paweł Nogowicz, Prezes Zarządu, Evercom
Zdzisław Wiater Zdzisław Wiater, Dyrektor Sektora Wojskowego, Asseco Poland
Błażej Wojnicz Błażej Wojnicz, Prezes Zarządu, Polska Grupa Zbrojeniowa
SESJA: ZDROWIE 2.0
13.00–13.30

Informatyzacja służby zdrowia, czyli czego możemy się nauczyć z doświadczenia brytyjskiego.

Mega projekt Lorenzo: informatyzacja brytyjskiej służby zdrowia, czyli jak największa katastrofa informatyczna w historii rynku IT odmieniła sektor publiczny w Wielkiej Brytanii. Jakie wnioski dla Polski płyną z lekcji brytyjskiej?

Michał Bagłaj Michał Bagłaj, Prawnik, Maruta Wachta Sp.J.
Łukasz Węgrzyn Łukasz Węgrzyn, Prawnik, Maruta Wachta Sp.J.
13.30–13.45

Czy sztuczna inteligencja zastąpi lekarzy?

Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, w których samochody same przewidują wystąpienie wypadku, telefony rozpoznają nas za pomocą palca, a o chorobie mamy dowiadujemy się przez powiadomienie. Czy postęp doprowadzi do zniknięcia jednego z najważniejszych historycznie zawodów?
W trakcie prezentacji – najnowsze światowe osiągnięcia techniki dla ochrony zdrowia.

Maciej Malenda Maciej Malenda, IBM Poland&Baltics Watson Champion
13.45–15.00

Debata Zdrowie 2.0

W programie debaty Zdrowie 2.0:

 • Perspektywy rozwoju centralnych projektów e-Zdrowie
 • Najnowsze światowe osiągnięcia techniki dla ochrony zdrowia
 • Jakie priorytety inwestycyjne ma polski sektor ochrony zdrowia?
 • Rozwiązania z obszaru EDM
 • Perspektywy rozwoju rozwiązań z obszaru telemedycyny
Wojciech Ciesielski Wojciech Ciesielski, Dyrektor Sprzedaży, Veritas Technologies LLC
Tomasz Garbowski Tomasz Garbowski, Członek Zarządu ds. IT i Projektów, Grupa LUX MED
Krzysztof Groyecki Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland
Maciej Malenda Maciej Malenda, IBM Poland&Baltics Watson Champion
Ryszard Mężyk Ryszard Mężyk, Pełnomocnik Dyrektora ds. Epidemiologii Nowotworów, Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Maciej Miłkowski Maciej Miłkowski, Zastępca Prezesa NFZ ds. Finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia
Michał Możdżonek Michał Możdżonek, Członek Zarządu, ZUS
dr hab. n. med. Dorota Sobczyk dr hab. n. med. Dorota Sobczyk, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Łukasz Węgrzyn Łukasz Węgrzyn, Prawnik, Maruta Wachta Sp.J.
Marcin Węgrzyniak Marcin Węgrzyniak, Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
15.00–15.10

Zebranie ankiet i losowanie nagród dla uczestników konferencji

15.10–16.15

LUNCH I ROZMOWY KULUAROWE

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

W GRONIE PRELEGENTÓW M.IN.:

Michał Bagłaj

Partner, SSW Pragmatic Solutions

Tomasz Bendlewski

Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland

Nikodem Bończa Tomaszewski

Prezes Zarządu, Exatel SA

Wanda Buk

Podsekretarz stanu, Ministerstwo Cyfryzacji

Sebastian Christow

Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Rozwoju

Wojciech Ciesielski

Major Accounts Manager, Fortinet

Andrzej Dopierała

Prezes Zarządu, Asseco Data Systems

Tomasz Garbowski

Członek Zarządu ds. IT i Projektów, Grupa LUX MED

Krzysztof Groyecki

Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland

Artur Jedynak

Prezes Zarządu, KBJ S.A.

dr inż. Andrzej Kilian

Prezes Zarządu, OBR Centrum Techniki Morskiej

Marek Kulawczyk

Dyrektor Departamentu Informatyki, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

płk dr inż. Mieczysław Lepionka

Dyrektor Departamentu Wojskowych Technik Satelitarnych, Polska Agencja Kosmiczna

Piotr Maciążek

Redaktor naczelny, Energetyka24.com

Rafał Magryś

Wiceprezes Zarządu, Exatel SA

Paweł Majewski

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji

Maciej Malenda

IBM Poland&Baltics Watson Champion

Karolina Marzantowicz

IBM Distinguished Engineer, Member IBM Academy of Technology, IBM Polska

Leszek Maśniak

Wiceprzewodniczący Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, Ministerstwo Cyfryzacji

Przemysław Mazurkiewicz

Dyrektor Działu System Engineering w Regionie EMEA East, Commvault

Ryszard Mężyk

Pełnomocnik Dyrektora ds. Epidemiologii Nowotworów, Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Maciej Miłkowski

Zastępca Prezesa NFZ ds. Finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia

Michał Możdżonek

Członek Zarządu, ZUS

prof. Andrzej Najgebauer

Wojskowa Akademia Techniczna

Paweł Nogowicz

Prezes Zarządu, Evercom

Hubert Nowak

Prezes, Urząd Zamówień Publicznych

Piotr Orlański

Digital Enterprise Solutions Group Manager, Compfort Meridian

Andrzej J. Piotrowski

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

Mirosław Proppé

Partner, KPMG

Alexander Raczyński

Inżynier systemowy, Forcepoint

dr hab. n. med. Dorota Sobczyk

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Aleksandra Suchorzewska

Senior Manager, KPMG

Krzysztof Szubert

Sekretarz Stanu. Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego, Ministerstwo Cyfryzacji

Robert Ślaski

Główny Konsultant ds. sieci, Atende

Łukasz Węgrzyn

Partner, Maruta Wachta Sp.J.

Marcin Węgrzyniak

Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Zdzisław Wiater

Dyrektor Sektora Wojskowego, Asseco Poland

Piotr Witczyński

Dyrektor Generalny, Oracle Polska

Błażej Wojnicz

Prezes Zarządu, Polska Grupa Zbrojeniowa

Adam Wojtkowski

Dyrektor Generalny, Oracle Polska

Michał Wójcik

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości

Kamil Wyroślak

Dyrektor Działu Technicznego, Współwłaściciel, DIM System

Krzysztof Wysocki

Strategic Consulting Senior Sales Executive, Oracle

Maciej Wyszoczarski

Dyrektor Pionu Sieci i Operacji, PKO Bank Polski

Jacek Żurowski

Prezes Zarządu, HP Inc Polska

W programie 2. dnia konferencji:

SESJA: ENERGETYKA.
Nowe technologie w transformacji rynku energetycznego.

 • Obraz sektora energii elektrycznej, ekstrapolacja trendów rozwojowych
 • Wpływ regulacji na unowocześnianie sektora
 • Perspektywy rozwoju elektromobilności
 • Czy Internet of Things przyniesie rewolucję w sektorze energetycznym?
 • Data Analytics w energetyce.
 • Digitalizacja sektora w kierunku e-commerce i elektronicznej obsługi klienta
 • Ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych klientów
 • Cyberbezpieczeństwo sektora energetycznego

SESJA: PRZEMYSŁ OBRONNY
Rola nowych technologii w podniesieniu konkurencyjności sektora.

 • Perspektywy i strategia polskiego przemysłu obronnego
 • Jak chronić i pozyskiwać technologie w sektorze obronnym
 • Współpraca PGZ z prywatnym przemysłem i dostawcami technologii
 • Militarne technologie przyszłości

SESJA: OCHRONA ZDROWIA.
Najszybciej rosnący rynek IT.


 • Projekty realizowane na szczeblu centralnym do 2020 r.
 • E-zdrowie - jakich funkcjonalności będą dotyczyć kolejne przetargi
 • Priorytety inwestycyjne sektora ochrony zdrowia
 • Rozwiązania z obszaru EDM
 • Innowacyjne rozwiązania IT w medycynie

Najlepszą rekomendacją konferencji są opinie uczestników poprzedniej edycji:

Centrum Konferencyjne POLIN
ul. Anielewicza 6 w Warszawie

Położone w Śródmieściu Warszawy, w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
nowoczesne i przestronne centrum konferencyjne.

Do udziału w konferencji szczególnie zapraszamy:

 • Przedstawicieli centralnej i wojewódzkiej administracji rządowej;
 • Osoby odpowiedzialne za podejmowanie strategicznych decyzji w sferze życia publicznego i zarządzania rozwojem społeczności lokalnych oraz państwa - prezydentów, członków zarządów miast i województw;
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie rozwoju, zarządzanie majątkiem, kontrolę wydatków - skarbników, dyrektorów biur strategii i rozwoju jednostek administracji publicznej;
 • Osoby odpowiedzialne za wsparcie teleinformatyczne procesów w urzędach - szefów działów IT.

Patronaty honorowe

Partner generalny

Partnerzy strategiczni

Mecenasi

Partnerzy merytoryczni

Wystawcy

Partner Techniczny

Organizator

Patroni medialni

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:Magdalena Szczodrońska
Tel. 662 287 935
[email protected]

Klaudia Kałuska
Tel. 662 287 865
[email protected]

Patrycja Gielecińska
Tel. 662 287 833
[email protected]

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
[email protected]

Sebastian Watras
Tel. 662 287 730
[email protected]