Konferencja Państwo 2.0. jest doskonałą okazją do spotkania z osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie strategicznych decyzji w sferze życia publicznego i wsparcie teleinformatyczne procesów w urzędach administracji publicznej. Już blisko 400 osób potwierdziło swój udział w IX Konferencji Computerworld Państwo 2.0, m.in:

 

 

 • Audytor wewnętrzny, 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Ekspert, ABW
 • Starszy Inżynier Oprogramowania, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Dyrektor Instytutu, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Director - Defence & Security Unit, Ambasada Brytyjska - Departament Handlu Międzynarodowego
 • Policy Officer, Ambasada Brytyjska (British Embassy)
 • Naczelnik, CBA
 • Naczelnik, CBA
 • Naczelnik, CBA
 • Dyrektor, Centralny Ośrodek Informatyki
 • Referent ds. administracyjnych, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
 • Dyrektor, Centrum Informatyki Statystycznej (CIS)
 • IOD, Centrum Informatyki Statystycznej (CIS)
 • Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych, ekspert ds. jakości danych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 • Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)
 • Kierownik, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)
 • Pełnomocnik ds. Współpracy z Interesariuszami, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)
 • Dyrektor, Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
 • Kierownik Wydziału, Centrym Informatyki Statystycznej
 • Główny Specjalista, CIS
 • Kierownik, CIS
 • Naczelnik, DGLP
 • Kierownik Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
 • Główny Specjalista, Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 • Radca prawny, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Naczelnik, Główny Urząd Miar
 • Dyrektor, Główny Urząd Miar (GUM)
 • Dyrektor Biura Służby Miar GUM, Główny Urząd Miar (GUM)
 • Naczelnik, Główny Urząd Miar (GUM)
 • Naczelnik WI, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Dyrektor Departamentu, Główny Urząd Statystyczny
 • Główny Specjalista, Główny Urząd Statystyczny
 • Główny Specjalista, Główny Urząd Statystyczny
 • Naczelnik Wydziału, Główny Urząd Statystyczny
 • Naczelnik Wydziału, Główny Urząd Statystyczny
 • Zastępca Dyrektora, Główny Urząd Statystyczny
 • Inspektor ds. Informatyki, Gmina Krupski Młyn
 • Z-ca dyrektora, ICM, Uniwersytet Warszawski
 • Kierownik Działu Informatyki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • Dyrektor ds. Ekonomicznych, Instytut Kardiologii im Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • Kierownik IT, Instytut Lotnictwa
 • Kierownik Zespołu ds. Zarządzania i Rozwoju Infrastruktury Informatycznej, Instytut Lotnictwa
 • Pełnomocnik, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
 • Pełnomocnik dyrektora, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
 • Lekarz neurolog, Instytut Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego
 • Naczelny Inżynier, Instytut Oceanologii PAN
 • Naczelnik wydziału, Instytut Pamięci Narodowej (IPN) – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w
 • Dyrektor, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN KŚZpNP )
 • Kierownik Sekcji ServiceDesk, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN KŚZpNP )
 • Naczelnik, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN KŚZpNP )
 • p.o. Kierownik Samodzielnej Sekcji Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN KŚZpNP )
 • Specjalista, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN KŚZpNP )
 • Z-ca Dyrektora IT, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN KŚZpNP )
 • Ekspert ds. Innowacji, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 • Dyrektor, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Kierownik Sekcji Administratorów Systemów, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Radca szefa KPRM, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Przewodniczący, KEiT PAN
 • Ekspert, Komenda Główna Policji
 • Radca, Komenda Główna Policji
 • Naczelnik, Komenda Główna Policji Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych (KCiK)
 • Radca Szefa KPRM, KPRM
 • Doradca dyrektora, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
 • Główny Specjalista, KRUS
 • Naczelnik, KSP
 • Z-ca Naczelnika, KSP
 • Starszy Informatyk, Kujawsko-Pomorski Urzad Wojewódzki w Bydgoszczy
 • Starszy informatyk, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
 • Inspektor Ochrony Danych, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.
 • Naczelnik, Miasto st. Warszawa
 • Z-ca dyrektora, Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu
 • Architekt IT, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Chief Data Officer, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Dyrektor, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Dyrektor Biura Analiz i Projektów Strategicznych, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Dyrektor Departamentu, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ekspert, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Główny specjalista, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Radca Ministra, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Radca Ministra, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Zastępca Dyrektora, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Z-ca dyrektora, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Dyrektor, Ministerstwo Finansów
 • Dyrektor, Ministerstwo Finansów
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Finansów
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Finansów
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Finansów
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Finansów
 • Koordynator Programu, Ministerstwo Finansów
 • Naczelnik Wydziału, Ministerstwo Finansów
 • Naczelnik wydziału, Ministerstwo Finansów
 • Naczelnik Wydziału, Ministerstwo Finansów
 • Radca Ministra, Ministerstwo Finansów
 • Radca Prawny, Ministerstwo Finansów
 • Zastępca Kierownika Zespołu, Ministerstwo Finansów
 • Radca, Ministerstwo Infrastruktury
 • Główny specjalista, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Dyrektor Departamentu Informatyki, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Dyrektor Departamentu Informatyki, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Naczelnik Wydziału, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Obrony Narodowej
 • NAczelnik Wydziału, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Zastępca Dyrektora, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Zastępca Dyrektora, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Zastępca Dyrektora ds. organizacyjno-finansowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Zastępca Dyrektora ds. systemów teleinformatycznnych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Dyrektor, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Dyrektor, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Główny Specjalista, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Kierownik, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Kierownik, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Kierownik, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Kierownik zespołu, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Naczelnik, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Naczelnik, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Naczelnik, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Naczelnik, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Naczelnik, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Naczelnik, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Naczelnik, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Naczelnik, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Naczelnik Wydziału Utrzymania Infrastruktury, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • PMO, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Zastępca Dyrektora, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Zastępca Dyrektora, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Zastępca Dyrektora, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Zastępca Dyrektora, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Naczelnik, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Z-ca dyrektora, Ministerstwo Sprawiedlkiwości
 • Kierownik projektu, Ministerstwo Zdrowia
 • Podsektretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
 • Zastępca Dyrektora Departamentu, Ministertswo Inwestycji i Rozwoju
 • Radca Ministra, MSWiA
 • Dyrektor Departamentu, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Dyrektor Departamentu, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Kierownik Sekcji Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
 • Specjalista Zespołu Postępowań Administracyjnych, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
 • Zastępca Dyrektora, Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Dyrektor IT, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Kierownik Programu, Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Z-ca Dyrektora IT ds. Projektów, Narodowy Fundusz Zdrowia
 • specjalista Biuro Strategicznego Rozwoju Cyberbezpieczeństwa, Nask PIB
 • Kierownik, Obwód Lecznictwa Kolejowego SpZOZ
 • Naczelnik Wydziału, Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
 • Naczelnik Wydziału, Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
 • Informatyk, Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
 • Starszy Specjalista, Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
 • Kierownik oddziału IT, Opolski Urząd Wojewódzki
 • Dyrektor Generalny, Państwowa Agencja Atomistyki
 • Główny Specjalista, Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
 • Główny Specjalista Badawczo-Techniczny, Państwowy Instytut Weterynaryjny. Państwowy Instytut Badawczy
 • Zastępca Dyrektora, PARP
 • Ekspert, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • Dyrektor IT, PIUASTUN SPZOZ
 • Dyrektor ds Strategii i Rozwoju IT, Poczta Polska S.A.
 • Ekspert Cyberbezpieczeństwa, Poczta Polska S.A.
 • Kierownik Działu Monitoringu Cyberbezpieczeństwa, Poczta Polska S.A.
 • Kierownik Działu Strategii IT, Poczta Polska S.A.
 • Kierownik Działu Zarządzania Infrastrukturą Cyberbezpieczeństwa, Poczta Polska S.A.
 • Specjalista ds. zapewnienia bezpieczeństwa IT, Poczta Polska S.A.
 • Specjalista ds. zapewnienia bezpieczeństwa IT, Poczta Polska S.A.
 • Zastępca Dyrektora Biura, Poczta Polska S.A.
 • Dyrektor Zarządzający IT, Poczta Polska S.A.
 • Kierownik Działu Architektów IT, Poczta Polska S.A. - Centrum Informatyki
 • Z-ca Dyrektora, Poczta Polska S.A. - Centrum Informatyki
 • Analityk Strategiczny - obszar cyfrowy/eGOV, Poczta Polska S.A. -Biuro Strategii, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej
 • IT Security Manager, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. – PGZ S.A.
 • Menadżer ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. – PGZ S.A.
 • Dyrektor Biura, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
 • Główny Specjalista Biuro Rozwiązań Cyfrowych, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
 • Dyrektor Wydziału, Polski Komitet Normalizacyjny
 • Kierownik, Polski Komitet Normalizacyjny
 • Kierownik Sektora, Polski Komitet Normalizacyjny
 • Kierownik Sektora, Polski Komitet Normalizacyjny
 • Wiceprezes, Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia
 • Członek Zarządu, Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • Dyrektor, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Naczelnik, Prokuratoria Generalna RP
 • Naczelnik Wydziału, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
 • Administrator Systemów Informatycznych, ABI, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
 • Dyrektor Biura Informatyki, Sąd Najwyższy
 • , SPZOZ USK nr 1. im. N.Barlickiego
 • , Starostwo Powiatowe w Łowiczu
 • , Starostwo Powiatowe w Siedlcach
 • Główny Specjalista, Starostwo Powiatowe w Świdnicy
 • Głowny Specjalista - Informatyk Starostwa, Starstwo Powiatowe w Płońsku
 • Dyrektor, Stowarzyszenie Metropolia Poznań
 • Koordynator, Stowarzyszenie Metropolia Poznań
 • Dyrektor Instytutu, Uczelnia Łazarskiego
 • Główny Specjalista, UMWSl
 • Główny Architekt Biznesowy, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Kierownik Biura Projektów Rozwoju Administracji Elektronicznej, Urzad marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Burmistrz Miasta Piastowa, Urzad Miejski
 • Dyrektor, Urząd do Spraw Cudzoziemców
 • Naczelnik Wydziału, Urząd do Spraw Cudzoziemców
 • Podinspektor ds. Informatyki i Promocji Gminy, Urząd Gminy w Dąbrównie
 • Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
 • Naczelnik Wydziału, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
 • Starszy Informatyk, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
 • Główny specjalista ds. społeczeństwa informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Główny specjalista ds. społeczeństwa informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Naczelnik Wydziału Analiz i Rozwoju Systemów, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Główny Specjalista, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 • Inspektor, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 • Kierownik Biura ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 • Kierownik Wydziału ds. Infrastruktury Informatycznej, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 • Kierownik Wydziału Infrastruktury Informatycznej, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 • Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Podinspektor, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Główny Specjalista, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Kierownik, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Kierownik Oddziału, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Zastępca Dyrektora, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Dyrektor Wydziału Informatyki, Urząd Miasta Bydgoszczy
 • Kierownik Referatu Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, Urząd Miasta Bydgoszczy
 • Z-ca Dyrektora, Urząd Miasta Łodzi
 • Kierownik Oddziału Technicznych Systemów Bezpieczeństwa, Urząd Miasta Poznania
 • Zastępca Dyrektora, Urząd Miasta Poznania
 • Sekretarz Miasta, Urząd Miasta Radlin
 • Dyrektor Biura do spraw Smart City, Urząd Miejski w Białymstoku
 • Kierownik Działu E-usług, Urząd Miejski w Białymstoku
 • Sekretarz Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku
 • Kierownik Referatu Teleinformatyki, Urząd Miejski w Elblągu
 • Kierownik Referatu Teleinformatyki, Urząd Miejski w Elblągu
 • p.o. Dyrektor Departamentu Innowacji i Informatyki, Urząd Miejski w Elblągu
 • Wiceprezydent Miasta, Urząd Miejski w Elblągu
 • Dyrektor Biura Informatyki w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, Urząd Miejski w Gdańsku
 • Naczelnik Wydziału Informatyki, Urząd Miejski w Gliwicach
 • Sekretarz Nasielska, Urząd Miejski w Nasielsku
 • Naczelnik Wydziału Informatyki, Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Dyrektor, Urząd Miejski Wrocławia
 • Koordynator, Urząd Miejski Wrocławia
 • Kierownik Ośrodka Inżynierii Danych, Urząd Statystyczny w Szczecinie
 • Radca, UZP
 • Dyrektor, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Naczelnik, Zakaład Emerytalno Rentowy MSWiA
 • Kierownik centrum, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Z-ca dyrektora ds administracyjno-technicznych i informatyki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych - I Oddział w Poznaniu
 • Audytor, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 • Dyrektor Departamentu Eksploatacji Aplikacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 • Naczelnik Wydział w Departamencie Audytu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 • Wiceprezes ds. IT, ZUS
 • Główny Specjalista, ZUS Centrala
 • Wicedyrektor, ZUS Centrala
 • Z-ca Dyrektora, ZUS o/Chorzów