Zapraszamy do udziału w  II edycji konferencji Miasto 2.0 – Smart City


Smart city zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii i rozwiązań do stworzenia miast jak najbardziej przyjaznych ich mieszkańcom.
Inteligentne miasto jest także miastem bezpiecznym, wspierającym władze w zarządzaniu jego infrastrukturą oraz przynoszącym oszczędności.

Celem konferencji jest pokazanie dobrych praktyk i inteligentnych rozwiązań wspierających rozwój polskich miast.

Zaprezentujemy liczne projekty „smart city” wspierane przez nowoczesne technologie oraz możliwości wykorzystania  przez samorządy środków z funduszy europejskich, w tym m.in.  z programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Fotogaleria:

Program konferencji

Miasto 2.0 - Smart City 2016 20 października 2016
09.30–10.00

Rejestracja i poranna kawa

10.00–10.05

Rozpoczęcie konferencji

STRATEGIA SMART CITY
10.05–10.30

Smart, Smarter, The Smartest City - strategia Smart City i jej wdrażanie

Tomasz Nadolny Tomasz Nadolny, Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska i pełnomocnik ds. Innowacji, Urząd Miejski w Gdańsku
10.30–11.00

Kontrola zarządcza w Smart City – jak inteligentne miasta realizują swoje strategie, w oparciu o smart rozwiązania.

Ewa Weber Ewa Weber, Sekretarz Miasta Zabrze, Urząd Miejski w Zabrzu,Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy
OTWARTE DANE
11.00–11.30

Otwarte dane w mieście Gdańsku - 3 lata doświadczeń - co dalej?

Tomasz Nadolny Tomasz Nadolny, Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska i pełnomocnik ds. Innowacji, Urząd Miejski w Gdańsku
11.30–12.00

Przerwa na kawę

INTERNET OF THINGS
12.00–12.30

Virtualna Warszawa – w pogoni za marzeniami o „lepszym” mieście (projekt dot. Internet of Things, wykorzystujący beacony)

Tomasz Pactwa Tomasz Pactwa, Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m.st. Warszawa
INTELIGENTNA ENERGIA
12.30–13.00

Modernizacja i rozwój systemu oświetlenia drogowego i iluminacji obiektów w Krakowie

Władysław Reczyński Władysław Reczyński, Kierownik Zespołu Infrastruktury Tramwajowej, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
13.00–13.20

Gwarantowane oszczędności energetyczne, dzięki projektom realizowanym w formule ESCO

Marek Duda Marek Duda, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, CEZ ESCO Polska
13.20–14.20

Przerwa na lunch

BEZPIECZEŃSTWO
14.20–14.50

KISMiA – Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy

Wojciech Muras Wojciech Muras, Inżynier kontraktu projektu KISMiA dla UM Katowice, Netology
Marcin Palka Marcin Palka, Inżynier kontraktu projektu KISMiA dla UM Katowice, Netology
Andrzej Strojecki Andrzej Strojecki, Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta Katowice
SMART ZDROWIE
14.50–15.20

Przykłady efektywnego zarządzania w pomocy społecznej - E-opieka w Domu Pomocy Społecznej „Syrena” w Warszawie

Tomasz Pactwa Tomasz Pactwa, Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m.st. Warszawa
INTELIGENTNE PŁATNOŚCI
15.20–15.50

PLIP – Rozliczenia z miastem za pomocą Platformy Informacyjno-Płatniczej Wrocławia

Tymoteusz Przybylski Tymoteusz Przybylski, Zastępca Dyrektora ds. Oprogramowania, Centrum Usług Informatycznych Urzędu Miasta Wrocławia
KONKURS LIDER MIEJSKICH INNOWACJI
15.50–16.20

Rozstrzygnięcie konkursu Lider Miejskich Innowacji

Wyłonienie laureatów konkursu na najlepsze wdrożenie idei smart city w organizacji

16.20

Zakończenie konferencji

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

Prelegenci:

Marek Duda

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, CEZ ESCO Polska

Wojciech Muras

Prezes Zarządu, Netology

Tomasz Nadolny

Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska i pełnomocnik ds. Innowacji, Urząd Miejski w Gdańsku

Tomasz Pactwa

Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m.st. Warszawa

Marcin Palka

Inżynier kontraktu projektu KISMiA dla UM Katowice, Netology

Tymoteusz Przybylski

Zastępca Dyrektora ds. Oprogramowania, Centrum Usług Informatycznych Urzędu Miasta Wrocławia

Władysław Reczyński

Kierownik Zespołu Infrastruktury Tramwajowej, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Andrzej Strojecki

Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta Katowice

Ewa Weber

Sekretarz Miasta Zabrze, Urząd Miejski w Zabrzu,Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy

Dlaczego warto wziąć udział w Konkursie Lidera miejskich innowacji?

Promocja

Samorząd bądź przedsiębiorstwo może zaprezentować swoje dokonania i stać się inspiracją dla innych. Wyboru zwycięzców dokonuje niezależne jury, składające się ze znanych i rozpoznawalnych ekspertów.

Wzrost znaczenia osób decyzyjnych

Jako organizatorzy wielokrotnie obserwowaliśmy, jak udział w naszych konkursach prowadził do zwiększenia roli uczestników czy instytucji, a także docenienia osób pracujących przy projekcie
  przez zarząd firmy lub instytucji.

Prestiż konkursu

Rozdanie nagród, wyłaniających najbardziej innowacyjne miasta i przedsiębiorstwa, odbędzie się na Konferencji Miasto 2.0 - Smart City 20 października 2016 roku.

Regulamin   

Nominowani w konkursie
Lider miejskich innowacji 2016:


 1. Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu 
 2. Urząd Miejski w Gdańsku
 3. Urząd Miasta Krakowa 
 4. Miasto Stołeczne Warszawa 
 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kielcach 
 6. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego 
 7. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Biuro Społeczeństwa Informacyjnego 
 8. Urząd Miasta Legnica 
 9. Urząd Miasta Poznania 
 10. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 
 11. Urząd Miejski w Zabrzu 
 12. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

JURY KONKURSU LIDER MIEJSKICH INNOWACJI

prof. dr hab. Witold Abramowicz

Kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Tomasz Bitner

Redaktor Naczelny, Computerworld

Sebastian Christow

Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Rozwoju

dr Tomasz Kulisiewicz

Ekspert, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem i serwisu inteligentnemiasta.pl

Andrzej Sobczak

Profesor SGH, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki, Szkoła Główna Handlowa

Najlepszą rekomendacją konferencji są opinie uczestników poprzedniej edycji:

DO UDZIAŁU W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPRASZAMY

Przedstawicieli władzy regionalnej
Prezydentów i burmistrzów miast
Wojewodów
Przedstawicieli władz samorządowych
Przedstawicieli przedsiębiorstw miejskich
Osoby odpowiedzialne za podejmowanie strategicznych decyzji w sferze życia publicznego
i wsparcie informatyczne procesów w centralnej i wojewódzkiej administracji rządowej oraz miastach
Ministrów, dyrektorów biur strategii i rozwoju, naczelników wydziałów IT

GŁÓWNE ZAGADNIENIA KONFERENCJI:

Rozwiązania z zakresu transportu, energetyki, bezpieczeństwa i gospodarki komunalnej

Wyzwania dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Przykłady najciekawszych wdrożeń smart
city z kraju

Patroni honorowi

Patronaty honorowe

Organizator

Partner konferencji

Wystawca

Patroni medialni


Lokalizacja 

RADISSON BLU SOBIESKI 

Plac Zawiszy 1

00-844 Warszawa

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:Patrycja Kuriata
Tel. 662 287 844
[email protected]

Klaudia Kałuska
Tel. +48 662 287 865
[email protected]

Patrycja Gielecińska
Tel. 662 287 833
[email protected]

Jakub Kądziela
Tel. 608 570 810
[email protected]

Sebastian Watras
Tel. 662 287 730
[email protected]