Konteneryzacja przyspiesza sukces biznesowy

Konteneryzacja przyspiesza sukces biznesowy

Konteneryzacja to gorący temat. Organizacje chcą łatwiej, szybciej i skuteczniej modernizować aplikacje i usługi biznesowe, aby sprostać oczekiwaniom i potrzebom rynku. Aby ten cel osiągnąć, coraz częściej decydują się na rozwiązania chmurowe i aplikacje cloud-native. Mówi się, że fundamentem transformacji cyfrowej są hybrydowe i wielochmurowe środowiska IT. Technologie kontenerowe wykorzystywane są do ujednolicenia operacji IT.

Kubernetes to klaster, na którym można uruchamiać skonteneryzowane obciążenia. Jednak w przypadku korzystania z wielu klastrów (np. deweloperski, testowy i produkcyjny) potrzebna jest jeszcze dodatkowa technologia, która umożliwia uproszczenie i przyspieszenie operacji na klastrach, zastosowanie spójnych polityk bezpieczeństwa i zarządzania użytkownikami oraz łatwy dostęp do współdzielonych narzędzi i usług. Takim rozwiązaniem jest platforma SUSE Rancher.

Dowiedz się, dlaczego SUSE Rancher to najczęściej wybierana platforma do spójnego zarządzania klastrami Kubernetes w środowiskach multicloud i hybrid cloud.

Pobierz materiał.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałem!