Bezpieczny SD-WAN od Fortinet

Wielochmurowość to kierunek rozwoju rynku cloudowego. Jednak dla wielu firm zarządzanie różnymi chmurami prywatnymi i publicznymi oraz zabezpieczenie tych chmur nadal stwarza problemy. Wdrożenia dokonywane w wielu chmurach nie są na przykład widoczne we wszystkich środowiskach. Ponadto są obsługiwane przez rozproszone narzędzia do zarządzania i kontroli, co prowadzi do różnych problemów z bezpieczeństwem. Aby sprostać takim wyzwaniom firmy podłączają chmury na brzegu sieci rozległej obsługiwanej przez lokalne centrum danych. Tradycyjne sieci WAN używają wydajnych, ale drogich łączy MPLS i są oparte na przestarzałej architekturze. Czy można inaczej rozwiązać problem? Dzięki Fortinet można łączyć chmury i zabezpieczać przesyłane między nimi dane. Fortinet Secure SD-WAN dla środowisk wielochmurowych to rozwiązanie, które automatyzuje wdrożenie niezawodnej sieci wirtualnej obejmującej różne sieci chmurowe oraz zapewnia widoczność, kontrolę i scentralizowane zarządzanie, co ujednolica funkcjonalność w wielu środowiskach chmurowych. To nie jedyne zalety Fortinet Secure SD-WAN. Jakie są jeszcze?

Przeczytaj tutaj.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorami usługi udostępnienia materiału Whitepaper są IDG Poland S.A. oraz firma Fortinet, Inc.. Whitepaper ten skierowany jest do specjalistów ds. technologii z firm działających w wybranych branżach.
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.