Elastyczność, prostota i wydajność korporacyjnej sieci WAN dzięki SD-WAN

Dzisiejsi użytkownicy, pracujący w oddziałach firm wymagają przepustowości sieci rozległej (WAN). Gdy współpracują online (na przykład: Skype dla firm, WebEx, Office 365), zwiększają wykorzystanie oprogramowania jako usługi (SaaS) i usług w chmurze, uzyskują dostęp do dużych plików multimedialnych i korzystają z innych aplikacji wymagających dużej przepustowości. Korporacyjne IT stoi przed poważnymi wyzwaniami, aby sprostać tym wymaganiom ze względu na złożoność, koszt i statyczną architekturę charakterystyczna dla ich obecnych sieci WAN.

Zapraszamy do lektury!

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.