Flexible Engine

Potęga chmury obliczeniowej
dopasowana do potrzeb Twojej firmy

Wiarygodny dostawca chmury – poznaj 3 Case Study wdrożeń z rynku polskiego

Materiał promocyjny Skuteczność funkcjonowania usług chmurowych w organizacji zależy od jej funkcjonalności, stabilności i poziomu bezpieczeństwa. Niemniej ważna wydaje się jednak wiarygodność dostawcy, który odpowiada za odpowiednie zdefiniowanie potrzeb firmy, dobranie odpowiednich narzędzi, ich sprawne wdrożenie oraz często późniejsze nimi zarządzanie. Jak w gąszczu wielu firm wybrać optymalnego dla siebie usługodawcę?

Istnieje wiele czynników, po których możemy ocenić wiarygodność danej organizacji oferującej usługi chmurowe: liczba lat funkcjonowania na rynku, posiadane zaplecze specjalistów, liczba oraz wielkość centrów danych czy kompleksowość oferowanych rozwiązań. Niezwykle istotną kwestią jest jednak praktyczne doświadczenie poparte realnymi przykładami wdrożeń.

Jednym z takich dostawców jest Orange Polska wraz z Integrated Solutions – spółką, która powstała w ramach Orange 7 lat temu. Firma ta świadczy usługi integracji systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz dostarcza rozwiązania dedykowane Centrom Przetwarzania Danych. Jej powstanie było spowodowane rosnącym zapotrzebowaniem przedsiębiorstw na usługi spójnego i kompleksowego zarządzania infrastrukturą ICT. Obydwie firmy, ściśle ze sobą współpracując, zrealizowały wiele projektów opartych o chmurę. Poniżej prezentujemy trzy wybrane wdrożenia.

Sieć supermarketów - infrastruktura w 9 miesięcy

Sieć supermarketów posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze handlu detalicznego. W organizacji powstała potrzeba inwestycji w nowoczesne i wydajne środowisko IT. Główny cel był jeden: jak najszybsze udostępnienie infrastruktury niezbędnej do uruchomienia nowej sieci supermarketów. Specyfika klienta (branża FMCG) oraz jego wielkość (blisko 200 sklepów w całej Polsce) ograniczała możliwe spektrum rozwiązań jedynie do tych najbardziej wydajnych. Na wybranej infrastrukturze działać miał bowiem system ERP SAP, płatności elektroniczne i poczta korporacyjna.

Od początku całego projektu firma zdecydowana była na rozwiązanie oparte w stu procentach o chmurę. Wśród wybranych usług znalazły się Integrated Computing, Unified Communication as a Service, sieć WAN oparta o usługę Biznesowy VPN (umożliwia połączenie wielu oddziałów firmy znajdujących się w różnych lokalizacjach w bezpieczną sieć transmisji danych) oraz usługi telefonii komórkowej.

Projekt wdrożeniowy rozpoczęto w pierwszej połowie 2014 roku kiedy do otwarcia sieci supermarketów pozostało około 9 miesięcy. Pierwsze instancje systemu SAP wdrożono jednak zaledwie 2 miesiące po starcie projektu. Wszystkie systemy IT, w tym wspierające magazyn centralny, uruchomione zostały produkcyjnie na początku listopada 2014 roku, po 7 miesiącach od rozpoczęcia projektu. Wówczas zaczął się proces zaopatrzenia magazynu w towary, tak aby sklepy mogły rozpocząć działalność w styczniu 2015 roku.

Odpowiadające za projekt i wdrożenie, Orange Polska oraz Integrated Solutions, zaoferowały większość elementów infrastruktury IT potrzebnych do prowadzenia działalności sieci supermarketów. Zgodnie z pierwotnym założeniem uruchomiono na niej system ERP wykorzystywany do rozliczeń finansowo-księgowych, a także rozwiązania z nim współpracujące, związane np. z doborem asortymentu i cen. Dodatkowo na infrastrukturze w modelu IaaS zainstalowano także pocztę elektroniczną, system HR, wewnętrzny intranet oraz system płatności elektronicznej.

Analiza wdrożenia przeprowadzonego w sieci supermarketów pokazała szereg korzyści z wdrożenia infrastruktury IT w modelu usługowym. Jednym z ważniejszych jest brak kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem infrastruktury IT oraz wyposażeniem Centrum Danych. Duże inwestycje związane z barierą wejścia zostały zamienione na opłaty abonamentowe. Te z kolei naliczane są jedynie za wykorzystane zasoby, co za tym idzie firma nie ponosi kosztów w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na moc obliczeniową.

Istotną korzyścią była także optymalizacja pracy firmowego działu IT. Dzięki zastosowaniu modelu outsourcingowego w dziale IT firmy nie trzeba było zatrudniać specjalistów znających się na poszczególnych, wykorzystywanych platformach sprzętowych. Co więcej, wcześniej zatrudnieni specjaliści mogli skupić się na wsparciu systemów mających na celu wzrost sprzedaży i rentowności biznesu.

Jako, że sieć wynajmuje od Grupy Kapitałowej Orange Polska nie tylko infrastrukturę IT, ale także telekomunikacyjną (usługi Unified Communication as a Service oraz sieć WAN opartą o Biznesowy VPN), nie było także konieczności inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną.

Na koniec warto wspomnieć o możliwości skalowania dostępnych zasobów jakie uzyskano w sieci supermarketów, dzięki wdrożeniu rozwiązań chmurowych. Wykorzystanie modelu cloud computing pozwala bowiem dowolnie i łatwo skalować infrastrukturę IT w zależności od potrzeb biznesowych np. w czasie okresu świątecznego.

Chmura w logistyce – migracja Data Center

Klient z branży logistycznej, działający na tym rynku już 20 lat, zdecydował się na przeniesienie swojego Centrum Danych. Wcześniej znajdowało się ono w innym kraju, co skutkowało bardzo wysokimi kosztami związanymi z jego obsługą np. delegowaniem techników. Celem było także poprawienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi oddziałami odpowiedzialnymi za biznes.

W trakcie szczegółowej analizy problemu, zdecydowano się na oparcie całego procesu migracji o rozwiązania chmurowe oferowane przez Orange Polska oraz Integrated Solutions. W pierwszym etapie, na udostępnioną platformę IaaS, przeniesiono wszelkie serwisy i serwery wirtualne. W oparciu o infrastrukturę w chmurze zbudowane zostało więc zapasowe środowisko IT. Następnie przeniesione zostały maszyny fizyczne, które znalazły się w centrum danych należące do firm przeprowadzających migrację. Tym sposobem utworzono chmurę prywatną zbudowaną w oparciu o zewnętrzne centrum danych.

Ważnym elementem całego projektu była także analiza potrzeb, a następnie przedstawienie wariantów rozwiązania problemów biznesowych zleceniodawcy. To, co chciano osiągnąć to poprawa wydajności w zakresie wykorzystywanych rozwiązań IT wraz z gwarancją odpowiedniej sprawności działania na przyszłość. Skutkiem analizy był zakup nowych serwerów oraz macierzy, ich instalacja i konfiguracja w centrum danych udostępnianym przez Orange Polska i Integrated Solutions.

Późniejsza analiza efektów migracji jasno pokazała, że jedną z największych korzyści przeniesienia centrum danych było znaczne skrócenie czasu reakcji techników na poważne awarie. Uproszczony został także proces administracji infrastrukturą IT oraz obniżono całkowite koszty utrzymania Data Center. Dzięki analizie potrzeb oraz zakupie nowych elementów infrastruktury, poprawiła się również jakość oferowanych biznesowi usług IT.

Gruntowna modernizacja infrastruktury w branży energetycznej

Przedsiębiorstwo z branży energetycznej skorzystało z rozwiązań Orange Polska i Integrated Solutions w celu dokonania gruntownej przebudowy własnej infrastruktury IT. Wyzwań do podjęcia było całkiem sporo: architektura znacznie utrudniająca rozwój aplikacji, bezpieczeństwo oraz wymóg wprowadzenia rozwiązań zapewniających ciągłość działania na wypadek awarii. Klient potrzebował więc zapewnienia w bardzo krótkim czasie infrastruktury IT i systemów operacyjnych.

Zrealizowany projekt obejmował ostatecznie budowę nowej generacji sieci SDN (Software-Defined Networking ) w oparciu o platformę VMware NSX i Brocade. Uruchomiono także klaster dedykowanych serwerów wraz z zasobami dyskowymi o wysokiej wydajności oraz usługę Disaster Avoidance. Powstała pomiędzy lokalizacją Klienta, a Data Center należącym do Orange Polska i Integrated Solutions, w oparciu o rozwiązania VMware, EMC, HPE i Brocade. Dodatkowo, środowisko chmurowe zostało zautomatyzowane (w tym zasoby pod SAP HANA), co znacznie zoptymalizowało analitykę danych pod kątem przepływu ruchu.

Analiza przeprowadzona po realizacji projektu pokazała zwiększenie SLA do 99,95%. Struktura informatyczna stała się wysokowydajna i zakłada się, że w przypadku rozwoju firmy dział IT nie spotka się z problemem konieczności dokładania kolejnych zasobów do istniejących rozwiązań. Doprowadzono do sytuacji, w której informatycy są w stanie w ciągu kilku minut dostarczyć maszyny wirtualne i polityki sieciowe. Dzięki temu możliwe jest szybsze reagowanie na zmiany np. na rynku cen surowców, lub szybkie tworzenie nowych ofert dla klientów. Dodatkowo, odnotowano mniejsze wydatki na infrastrukturę, która dodatkowo rozliczana jest w modelu abonamentowym.

Podsumowanie

Powyższe wdrożenia to tylko wybrane przykłady projektów zrealizowanych przez Orange Polska i Integrated Solutions. Pokazują one odpowiednie umiejętności w zakresie prawidłowej diagnozy problemów związanych z infrastrukturą, planowania zmiany oraz sprawnego przeprowadzenia projektu w zadanym czasie i optymalnej jakości.

Skuteczna migracja przedsiębiorstwa w kierunku usług IaaS oraz PaaS wymaga bowiem skorzystania z dostawcy i integratora o udokumentowanym i pewnym doświadczeniu. Jedynie taki podmiot jest w stanie zagwarantować usługi o odpowiedniej ciągłości działania.

Wiarygodny dostawca chmury – poznaj 3 Case Study wdrożeń z rynku polskiego