Flexible Engine

Potęga chmury obliczeniowej
dopasowana do potrzeb Twojej firmy

Flexible Engine – wydajna, stabilna i kompletna chmura

Materiał promocyjny Osiągnięcie sukcesu biznesowego jest obecnie niemal nierozerwalnie związanie z elastycznością biznesową i technologiczną. Co to w praktyce oznacza? W jaki sposób usługi chmurowe mogą stać się odpowiedzią na wiele bolączek firm dynamicznie się rozwijających, niezależnie od ich wielkości? Gdzie znajdziemy najbardziej trafne rozwiązania największych problemów organizacji idących ku nowoczesności?

Rola usługowego dostarczania oprogramowania czy infrastruktury w polskich firmach i organizacjach wciąż rośnie. Według raportu "Computerworld TOP200" polski rynek IT był w 2017 roku wart 60,7 mld zł, czyli o 1,7% więcej niż rok wcześniej (59,7 mld zł). W tym samym czasie wartość rynku usług IT wzrosła o 8,3% - z blisko 13 do 14 mld zł. Większość wzrostu zanotowanego przez firmy informatyczne dokonała się zatem w segmencie usług. Sam rynek chmury publicznej w Polsce był w 2017 roku wart 17,7% więcej niż w roku 2016. Tak dynamiczny wzrost związany jest w dużej mierze z dążeniem firm do zaspokojenia coraz szybciej zmieniających się wymagań rynku, z drogą do coraz większej elastyczności.

Elastyczność kluczem do wydajności

Elastyczność biznesowa i technologiczna to konkretne pojęcia, które bezpośrednio definiują możliwości firmy w zakresie reagowania na szybko zmieniającą się rzeczywistość prowadzenia biznesu. Odpowiadają m.in. na pytania o to czy dana organizacja posiada możliwości wdrażania nowych technologii i narzędzi w przeciągu kilku godzin, w zależności od tego czy są one potrzebne do realizacji bieżących zleceń? Czy istnieje możliwość zredukowania kosztów IT do minimum w okresie, w którym zasoby informatyczne nie są wykorzystywane?

Szybki dostęp do gotowych rozwiązań pozwalających na przykład na prowadzenie analiz Big Data lub obliczeń Machine Learnig bez ponoszenia dużych kosztów związanych z inwestycjami pozwala Firmie na bycie elastycznym dostawcą, gotowym na każde wyzwania. W innym aspekcie funkcjonowania organizacji, elastyczność przejawiać się może zdolnością do obsłużenia okresowo zwiększonego wolumenu klientów w sektorze e-commerce dzięki dostępie do zasobów na żądanie, uruchamianych w ciągu sekund lub minut, w pełni automatycznie.

Wszystkie powyższe wyzwania łączy jedna cecha wspólna: posiadane narzędzia i systemy muszą być elastyczne i wysokiej dostępności. Taką cechę może zapewnić jedynie dostawca, który zbudował swoje rozwiązanie w oparciu o zaawansowane technologie . Warto o tym pamiętać, bowiem od tego zależy pewność ciągłości biznesowej oraz całkowite koszty funkcjonowania biznesu.

Po pierwsze: stabilny i silny dostawca

Obecnie na rynku istnieje wielu dostawców usług chmurowych o zbliżonym, rozbudowanym portfolio. Spośród wielu konkurentów, warto postawić na firmę o sprawdzonej reputacji i udokumentowanym doświadczeniu wdrożeniowym.

Przykładem dostawcy spełniającego powyższe warunki jest Orange Polska. Firma postrzegana w pierwszej kolejności jako globalny lider detalicznych oraz korporacyjnych usług telekomunikacyjnych, w ostatnich latach sukcesywnie poszerza portfolio usług ICT, dzięki współpracy ze spółką Integrated Solutions, dostawcą tego typu produktów z ramienia Orange. Grupa Orange obsługuje rozwiązania umożliwiające przetwarzanie w chmurze w oparciu o najbardziej optymalne, dostępne na rynku technologie. Dość powiedzieć, że w ośmiu krajach pracuje 8 000 pracowników Orange zajmujących się badaniami i innowacjami związanymi z usługami chmurowymi.

W ramach grupy kapitałowej Orange Polska od 7 lat działa prężnie Integrated Solutions. Spółka doradza klientom grupy rozwijać biznes dzięki cyfryzacji o nowoczesnym technologiom. Aktualnie w ofercie ma innowacyjne rozwiązania w obszarach: Automation / AI, Cloud, Data Analytics, Software Development, Networking & Communication, IT Infrastructure, Cyber Security oraz Professional Services.

Rozwiązania oferowane przez Orange Polska oraz Integrated Solutions charakteryzują się przede wszystkim wysokim poziomem bezpieczeństwa oferowanych usług. Przy czym mowa tu zarówno o ochronie przed takimi zagrożeniami, jak złośliwe oprogramowanie, ataki DDoS czy utrata danych na rzecz osób trzecich (całodobowy monitoring zapewniany przez Orange CyberDefense SOC), jak i o szerokich możliwościach tworzenia kopii zapasowych czy zgodności posiadanych procedur z rozporządzeniem RODO. O całkowitym poziomie zabezpieczeń świadczą najlepiej posiadane przez tę organizację certyfikaty: ISO 27001, ISO 27018 oraz ISO 22301. Orange Polska posiada w swojej strukturze CERT Orange Polska, wyspecjalizowany zespół zajmujący się cyberbezpieczeństwem.

Warto również zaznaczyć, iż Orange Polska wraz z Integrated Solutions, jako jedni z nielicznych działających na rynku polskim są w stanie świadczyć usługi w modelu end-to-end.

Po drugie: przygotowani na rynek lokalny

Niezwykle istotną kwestią dla wielu polskich firm jest kompatybilność oferowanych przez dostawcę produktów i usług z rodzimymi realiami rynkowymi i uwarunkowaniami prawnymi. Rozwiązania muszą być bowiem zgodne z wymogami UE, jak i naszego rodzimego ustawodawcy.

Podobnie sprawa wygląda w kwestii profesjonalnego wsparcia technicznego. Orange Polska wraz z Integrated Solutions dysponują siecią lokalnych i międzynarodowych ekspertów dostępnych we wszystkich regionach, w których prowadzą działalność. Aktualnie Orange Polska i Integrated Solutions oferują dwa rozwiązania Cloud Computing: Flexible Engine oraz Integrated Computing.

Flexible Engine – chmura dopasowana do potrzeb

Flexible Engine to zbiór rozwiązań z zakresu infrastruktury IT w chmurze. Został zaprojektowany w taki sposób, by stanowić potencjalne miejsce dla firmowych aplikacji biznesowych takich jak ERP, CRM czy aplikacje WWW. To także infrastruktura dla systemów pracy grupowej i poczty, narzędzie umożliwiające przetwarzanie ogromnej ilości danych z dużą szybkością (analityka Big Data), środowisko dla programistów i firm z branży IT tworzących aplikacje czy firm oferujących usługi w modelu SaaS.

Podstawą każdego rozwiązania chmurowego są serwery VPS (Virtual Private Server). Tak samo jest w przypadku Flexible Engine, jednak tutaj warto zwrócić uwagę na pewną przewagę jaką jest dostęp do technologii CUDA za pomocą maszyn ze wsparciem GPU. Są to serwery VPS z kartami graficznymi NVIDIA Tesla M60, które mogą być wykorzystane zarówno do zaawansowanej obróbki graficznej, jak i do specyficznych obliczeń np. do budowania sztucznej inteligencji.

Flexible Engine zbudowane jest w oparciu o technologię OpenStack z wirtualizacją XEN oraz KVM zaimplementowaną i wzbogaconą przez Huawei. Interakcja klienta ze wszystkimi usługami odbywa się za pomocą konsoli technicznej, gdzie ponadto dostępne są mechanizmy API. W praktyce, od razu po zawarciu umowy, użytkownik otrzymuje dostęp do środowiska IaaS i PaaS i samemu konfiguruje zasoby IT w granicach maksymalnych limitów określonych w umowie dla poszczególnych komponentów. Istnieje także możliwość powierzenia zarządzania systemem w chmurze specjalistom Integrated Solutions oraz Orange Polska w ramach usług dodatkowych (Managed Services).

Wśród innych usług warto wymienić gotowe platformy relacyjnych baz danych MS SQL oraz MySQL czy platformę Cloud Container Engine zapewniającą dostęp do jednego z najpopularniejszych obecnie rozwiązań do orkiestracji kontenerów, mianowicie platformy Kubernetes.

Szczegółowy zestaw i opis wszystkich narzędzi został zaprezentowany na poniższej grafice:

Flexible Engine – wydajna, stabilna i kompletna chmura

Sama lista pojedynczych usług może jednak nie oddawać w pełni potencjału narzędzia. Co dokładnie oferuje Flexible Engine i jakie w praktyce korzyści wprowadza do firmowej rzeczywistości?

Flexible Engine od środka

Jednym z najważniejszych sposobów wykorzystania chmury Flexible Engine jest możliwość użycia wirtualnej mocy obliczeniowej. Można ją wykorzystywać na różne sposoby: by szybciej „policzyć” zebrane dane, czyli szybciej je przeanalizować i uporządkować (analityka Big Data) czy też w celu powiększenia wirtualnej „przestrzeni”, na której można zapisywać dodatkowe informacje. Tym, co wyróżnia Flexible Engine jest z pewnością usługa Machine Learning Service wraz z wysoko wydajnym klastrem Hadoop, który odpowiada za przechowywanie i analizowanie dużych ilości danych. Dzięki temu istnieje możliwość stosunkowo łatwego zbudowania platformy IoT/IoV.

Flexible Engine – praktyczne korzyści

Najważniejszą zaletą Flexible Engine jest elastyczność rozwiązania, czyli możliwość dopasowywania zakresu i czasu korzystania z wybranych usług do własnych potrzeb. Jest to szczególnie istotne w przypadku firm, które potrzebują zwiększonej mocy obliczeniowej jedynie okresowo. Dobrym przykładem może być firma sprzedająca produkty multimedialne za pośrednictwem internetu. By być gotową na zwiększone zapotrzebowanie musiała korzystać z kosztownego abonamentu tylko po to, by np. przed świętami Bożego Narodzenia zwiększyć przepustowość sklepu i możliwości obliczeniowe wynajmowanej chmury. Flexible Engine zupełnie usuwa tę niedogodność. Przepustowość i moc obliczeniowa zwiększane są tylko wtedy, gdy jest to niezbędne a prze de wszystkim w pełni automatycznie za pomocą usługi Autoscaling, a przez resztę czasu firma korzysta z ograniczonych zasobów, redukując jednocześnie koszty.

Z punktu widzenia klienta, najważniejsze jest dopasowanie wydatków do wykorzystanych zasobów. Dotyczy to nie tylko przepustowości sieci i mocy obliczeniowej w skali sklepu internetowego – moc obliczeniową można wykorzystywać w modelu Big Data, analizując zebrane informacje i dostosowując strategię biznesową firmy do otrzymanych rezultatów.

Integrated Computing – infrastruktura IT w chmurze

Integrated Computing to infrastruktura IT udostępniona w formie usługi. Usługa oparta jest całkowicie o rozwiązania firmy VMware. Dostęp do narzędzia jest prosty i możliwy przez internet lub Biznesowy VPN Orange.

Usługa dostępna jest w dwóch wariantach: Standard oraz Managed. Pierwszy z nich (Standard) wykorzystuje model Infrastructure as a Service (IaaS), charakteryzujący się dostępną pulą zasobów Wirtualnego Centrum Danych oraz samoobsługowym panelem Klienta opartym o rozwiązanie vCloud Director firmy VMWare. W skład usługi w wersji standard wchodzi pula zasobów vCPU, vRAM oraz przestrzeń dyskowa, portal Klienta (umożliwiający samodzielne zarządzanie produktem), wirtualny firewall oraz load balancer, szyfrowany dostęp do zasobów oraz usługa backupu z możliwością wyboru warunków przechowywania danych.

Integrated Computing Managed to natomiast usługa udostępnienia infrastruktury IT jako środowiska współdzielonego lub dedykowanego dla firmy z możliwością wykorzystania usług profesjonalnych (np. migracji systemów, monitoringu i utrzymania). Znajdziemy tu takie usługi jak wirtualne serwery, dedykowane zasoby sprzętowe (serwer, pamięć masową), sprzętowy lub wirtualny firewall, dedykowane środowisko wirtualne, szyfrowany dostęp do zasobów oraz usługę backupu z możliwością wyboru warunków przechowywania danych.

Managed Services – zarządzanie infrastrukturą w rękach profesjonalistów

Orange Polska oferuje także możliwość całkowitego lub częściowego przejęcia procesu zarządzania firmową infrastrukturą. Klient zyskuje wtedy pewność, że aplikacje utrzymywane są w środowisku chmurowym w sposób najbardziej kompetentny. Co więcej, usługa ta umożliwia przekierowanie firmowych zasobów pracowniczych z zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy (zarządzanie infrastrukturą IT) na inne np. związane ze wzmacnianiem rozwoju czy innowacyjności.

Managed Services dotyczyć może czterech głównych dziedzin:

  • Zarządzanie systemem operacyjnym (Windows Server, Open Suse, Red Hat, Linux)
  • Zarządzanie bazą danych (SQL Server, PostgreSQL, MariaDB, MySQL, Oracle Database)
  • Zarządzanie serwerem aplikacji (Apache, Tomcat, JBoss, WebLogic, WebMethods)
  • Zarządzanie serwerem pracy grupowej (MS Exchange, MS Sharepoint, AD, File)

Podsumowanie

Orange Polska wraz z Integrated Solutions świadczy szerokie spektrum usług IaaS oraz PaaS, co stanowi jedną z najpełniejszych ofert dostępnych na rynku. Dodatkowo, obydwie firmy posiadają w swoich szeregach specjalistów IT gotowych przejąć od Klienta wyzwania związane z zarządzaniem posiadanymi usługami chmurowymi lub też odpowiednio doradzić w procesie migracji. Przewagą Grupy Orange jest również doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych związanych z chmurą. Wszystkie te czynniki sprawiają, że Orange Polska wraz z Integrated Solutions rysują się jako partnerzy wiarygodni i stabilni, zdolni zapewnić odpowiednią jakość zarówno pod kątem technicznego poziomu realizacji jak również obsługi Klienta biznesowego.

Flexible Engine – wydajna, stabilna i kompletna chmura