WARSZTAT: Change management – jak skutecznie zarządzać zmianą IT w organizacji i kto ma to robić? 

W czasach coraz większych i szybszych zmian, skuteczność i czas dostosowania się do nich zespołów i całych organizacji jest warunkiem przetrwania i osiągnięcia sukcesu biznesowego. To jak szybko i sprawnie firma przeprowadzi proces digitalizacji, wdroży nowe sposoby zarządzania zespołem IT, przejdzie do chmury z narzędziami pracy zespołowej, czy wdroży nowe systemy ERP lub CRM, jest ważnym elementem przewagi konkurencyjnej. Każda zmiana w organizacji, także w obszarze IT, to zmiana indywidualnych postaw, zachowań i sposobu wykonywania pracy. Jak zatem sprawić, aby pracownicy objęci zmianą zaakceptowali ją i przyswoili? 

 

W czasie warsztatu uczestnicy zapoznają się z wynikami największych globalnych badań prowadzonych od 20 lat przez Prosci Inc., które identyfikują czynniki wpływające na sukces projektów, często na sześciokrotny wzrost powodzenia projektów. Uczestnicy warsztatu będę mieli możliwość porównania wyników z własnymi doświadczeniami związanymi z wdrażaniem zmian. Wspólnie przeanalizujemy kluczowe role w zarządzaniu zmianą: lidera/sponsora, szefów IT i HR, kierowników projektów, change managerów i kierowników liniowych. 

 

DLACZEGO WARTO

Warsztat pozwoli jego uczestnikom:  

  • przygotować się do zarządzania zmianą w organizacji, w projekcie, w zespole, np. przeprowadzając zespół IT do nowej struktury i nowego modelu działania
  • zdiagnozować gotowość organizacji do zmiany i przygotować odpowiednie plany zarządzania zmianą
  • odpowiednio zaangażować sponsorów zmian i przygotować kierowników projektów oraz kierowników liniowych do pełnienia efektywnych ról w zmianie.

Uczestnicy warsztatu poznają również model ADKAR®, najbardziej rozpowszechniony na świecie model do zarządzania zmianą na każdym poziomie – indywidualnym, zespołowym i całych organizacji. W oparciu o udostępnione uczestnikom narzędzie do diagnozy zmian przeanalizujemy m.in. znaczenie świadomości po co jest zmiana, umiejętności efektywnej pracy w nowych warunkach, czy działań utrwalających wdrażaną zmianę.  Analiza ta pozwoli odpowiednio dostosować i przygotować pięć planów zarządzania zmianą: plan dla sponsorów, plan komunikacji, plan działania menedżerów, plan zarządzania oporem i szkolenia.

Zmiany organizacyjne i technologiczne, aby odniosły sukces muszą spowodować zmianę dotychczasowego sposobu pracy przez pracowników. Efektywne zarządzanie zmianą jest kluczową metodą, która to zapewnia, stąd jej rosnąca popularność. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się jak przygotować się do skutecznego zarządzania zmianą np. w obszarze IT. Dzięki udziałowi w warsztacie, uczestnicy będą mogli przeprowadzić diagnozę realizowanych i przyszłych projektów oraz zaplanować odpowiednie działania zapewniające sukces zmiany. Model ADKAR, jako jedno z kluczowych narzędzi w metodyce Prosci, stosuję od ponad 5 lat, najpierw w rolach korporacyjnych w firmie Mars Inc. a następnie jako konsultant w projektach transformacyjnych dla takich klientów jak np. Europejski Fundusz Leasingowy. Z przyjemnością podzielę się moimi praktycznymi doświadczeniami w trakcie naszej interaktywnej i praktycznej sesji.
Brak miejsc w sesji popołudniowej, 16 wolnych miejsc w sesji porannej.

Mirosław Dudek

Dyrektor Change Management, Silfra Consulting