REGULAMIN KONKURSU BEST IN CLOUD 2022

I. Organizacja i cel konkursu

 • Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 • Organizatorem konkursu jest wydawnictwo IDG Poland, wydawca magazynu Computerworld.
 • Celem konkursu jest
  - wyłonienie organizacji, których dorobek w zakresie zastosowań rozwiązań Cloud Computing oraz zarządzania IT z wykorzystaniem rozwiązań Cloud Computing wyróżnia się,
  - popularyzacja produktów i dostawców rozwiązań chmurowych.
 • Konkurs jest podzielony na 2 ścieżki
  "Najlepsze wdrożenie usługi chmurowej" - dla organizacji, które przeszły migrację do chmury i efektywnie wykorzystują rozwiązania Cloud Computing w swojej działalności (z wyłączeniem firm ICT, dostawców rozwiązań i usług chmurowych);
  "Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych" - dla dostawców rozwiązań i usług Cloud Computing.
II. Warunki uczestnictwa w części konkursu "Najlepsze wdrożenie usługi chmurowej"
 • Uczestnictwo w części konkursu "Najlepsze wdrożenie usługi chmurowej" jest nieodpłatne.
 • W konkursie może wziąć udział każda firma bądź organizacja, która efektywnie wykorzystuje rozwiązania Cloud Computing w swojej działalności (z wyłączeniem firm ICT, dostawców rozwiązań i usług chmurowych);
 • Do konkursu może zostać zgłoszony projekt, którego realizacja obejmuje ostatnie 18 miesięcy przed zgłoszeniem do konkursu (możliwe jest zgłoszenie projektu w trakcie realizacji, jednak na etapie pozwalającym na ocenę efektów projektu na działalność organizacji);
 • Do konkursu może zostać zgłoszony projekt o zasięgu ogólnopolskim bądź międzynarodowym, który swoim zasięgiem obejmuje Polskę;
 • Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie ankiety konkursowej dostępnej na stronie https://www.computerworld.pl/konferencja/bestincloudkonkurs#konkurs
  w terminie do 8 kwietnia 2022 r.
 • Zgłoszony projekt zostanie poddany ocenie Jury konkursu, w skład którego wchodzą menedżerowie IT dużych organizacji oraz przedstawiciele redakcji Computerworld;
 • O wyniku zdecyduje wpływ na funkcje przedsiębiorstwa lub organizacji, wymierny efekt ekonomiczny, wpływ na rozwiązanie istotnych problemów przedsiębiorstwa.
 • W części konkursu "Najlepsze wdrożenie usługi chmurowej" wyłaniany jest zwycięzca oraz 2 finalistów konkursu. Możliwe jest przyznanie tytułu ex aequo oraz wyróżnień.
III. Warunki uczestnictwa w części konkursu "Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych"
 • Uczestnictwo w części konkursu "Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych" jest odpłatne.
 • W konkursie może wziąć udział każda firma lub instytucja oferująca swoje rozwiązania w Polsce.
 • Koszt udziału w konkursie dla dostawców rozwiązań Cloud uzależniony jest od terminu przesłania deklaracji udziału w konkursie i wynosi:
    -  2000 PLN netto (przy deklaracji udziału do 11 marca 2022)
    -  3500 PLN netto (przy deklaracji udziału do 25 marca 2022)
    -  4000 PLN netto (przy deklaracji udziału po 26 marca 2022, jednak nie później niż 8 kwietnia 2022).
 • O koszcie uczestnictwa w konkursie dostawców technologii Cloud decyduje data przesłania deklaracji udziału w konkursie poprzez https://www.computerworld.pl/konferencja/bestincloud-konkurs#konkurs
 • Przesłanie deklaracji udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją kosztu udziału w konkursie, wyrażeniem zgody na wystawienie faktury VAT przez Organizatora oraz zobowiązaniem do wypełnienia właściwej ankiety konkursowej w terminie 4 tygodni od momentu otrzymania linku do ankiety konkursowej od organizatora, jednak najpóźniej do 8 kwietnia 2022.
 • W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania deklaracji udziału w konkursie "Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych" organizator udostępnia link do ankiety konkursowej.
 • Koszt udziału w konkursie dla dostawców rozwiązań Cloud zawiera: 
  - możliwość przesłania 3 zgłoszeń do konkursu Best in Cloud 2022. Może być to zarówno zgłoszenie 1 produktu w 3 kategoriach, jak również różnych produktów (maksymalnie 3) w wybranych kategoriach spośród następujących: Najlepszy dostawca chmury w modelu IaaS, Najlepsza platforma testowo-deweloperska PaaS, Bezpieczna chmura, Najlepsza wydajność i integracja, Najlepszy produkt ERP/CRM, Najlepszy produkt zintegrowanej komunikacji, Najlepszy produkt do analizy danych, Najlepszy start-up, Chmurowe rozwiążania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Każde z 3 zgłoszeń dokonywane jest na oddzielnej ankiecie konkursowej.
  - udział w konferencji Best in Cloud 2022 dla nieograniczonej liczby przedstawicieli uczestnika konkursu (12 maja 2022, online), podczas której nastąpi ogłoszenie wyników konkursu;
  - uwzględnienie wszystkich zgłoszonych rozwiązań w Raporcie Computerworld BEST IN CLOUD 2022, którego premiera będzie miała miejsce 27 maja 2022 i który stanowił będzie kompendium wiedzy z obszaru rynku cloud w Polsce oraz rozwiązań zgłoszonych do konkursu; W przypadku zgłoszenia rozwiązania w więcej niż 1 kategorii konkursowej, rozwiązanie na łamach raportu zostanie przedstawione w jednej kategorii, wybranej jako wiodąca dla danego rozwiązania. W pozostałych kategoriach znajdzie się skrócona informacja z odnośnikiem do charakterystyki rozwiązania;
  - uwzględnienie zwycięskich rozwiązań w materiale redakcyjnym Computerworld, opublikowanym po rozstrzygnięciu wyników konkursu.
 • Istnieje możliwość zgłoszenia rozwiązań do konkursu w większej liczbie kategorii konkursowych niż 3. Koszt udziału jest proporcjonalnie powiększony o wielokrotność ceny podstawowej, uwzględniającej 3 zgłoszenia do konkursu.
 • Partnerzy i wystawcy konferencji Best in Cloud 2022 mają zagwarantowany udział w konkusie w ramach pakietu partnerskiego. W przypadku deklaracji udziału partnerskiego w konferencji po dokonaniu zgłoszenia udziału w konkursie, koszt udziału w konkursie zostanie anulowany poprzez odliczenie go od wartości pakietu partnerskiego konferencji.
 • Niewypełnienie ankiety konkursowej po wysłaniu deklaracji udziału w konkursie nie zwalnia od poniesienia kosztów udziału w konkursie.
 • Zgłoszony projekt zostanie poddany ocenie Jury konkursu, w skład którego wchodzą menedżerowie IT dużych organizacji oraz przedstawiciele redakcji Computerworld;
 • O wyniku zdecyduje innowacyjność rozwiązania, kreowanie wartości biznesowej, dostępność wprost konkurencyjnych rozwiązań, zrealizowane wdrożenia, rekomendacje klientów, warunki SLA.
 • W części konkursu "Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych" wyłanianych jest 9 laureatów w 9 kategoriach konkursu. Możliwe jest przyznanie tytułu ex aequo oraz wyróżnień.

IV. Faza głosowania

 • Organizator powołuje Jury konkursu, do którego zaprasza uznanych polskich CIO, deklarujących chęć uczestniczenia w pracach Jury  i zainteresowanie rozwiązaniami Cloud Computing.
 • Organizator udostępnia zgłoszenia Jurorom za pomocą panelu jurorskiego i uruchomia system głosowania online.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty poprzez głosowanie Jury online w terminie do 29 kwietnia 2022.
 • Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie największej liczby uzyskanych punktów.
 • Każdy zwycięzca oraz finalista otrzyma dyplom oraz prawo do posługiwania się tytułem oraz znakiem graficznym "Zwycięzca Best in Cloud 2022", odpowiednio "Finalista Best in Cloud 2022".
 • Wyróżniony w konkursie ma prawo do posługiwania się tytułem "Wyróżnienie Best in Cloud 2022".

V. Rozstrzygnięcie konkursu i uprawnienia laureatów

 1. Nagrodę w konkursie stanowi przyznanie tytułu zwycięzcy konkursu „Best in Cloud 2022".
 2. Zestawienie nagrodzonych rozwiązań zostanie przedstawione na łamach Computerworld online.
 3. Laureaci konkursu mają prawo do wykorzystania przyznanego tytułu zwycięzcy konkursu „Best in Cloud” wraz ze wskazaniem roku otrzymania nagrody w ramach swoich działań promocyjnych.
 4. Uczestnicy i laureaci konkursu są promowani przez Organizatora za pośednictwem serwisów online International Data Group Poland SA, mailingów, postów w social mediach.

VI. Terminy poszczególnych etapów konkursu

 • 18 lutego 2022 - uruchomienie konkursu
 • 11 marca 2022 - termin nadsyłania przez dostawców deklaracji udziału w konkursie w najniższej cenie konkursowej 2000 zł netto
 • 25 marca 2022 - termin nadsyłania przez dostawców deklaracji udziału w konkursie w promocyjnej cenie 3500 zł netto
 • 8 kwietnia 2022 - zakończenie przyjmowania ankiet konkursowych
 • 29 kwietnia 2022 - zakończenie głosowania Jury
 • 12 maja 2022 - ogłoszenie wyników konkursu w trakcie X Konferencji Computerworld Best in Cloud
 • 27 maja 2022 - premiera Raportu Computerworld Best in Cloud 2022 uwzględniającego charakterystykę zgłoszonych do konkursu rozwiązań

VII. Przetwarzanie danych
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez International Data Group Poland SA – wydawcę magazynu Computerworld - do celów realizacji konkursu.