W celu poprawnego wyświetlenia strony proszę włączyć obsługę javascript w przeglądarce.
Jestem uczestnikiem
Jestem osobą rejestrującą uczestnika

Dodatkowi uczestnicy konferencji

Twoje dane firmowe

Dane do faktury
(zaznacz i wypełnij jeżeli się różnią od danych firmowych)

Kody promocyjne i rabaty


Podsumowanie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez IDG Poland S.A.

Czy zgadzasz się na przetwarzanie przez Nas swoich danych osobowych w celu powiadomienia Cię o produktach i usługach (m.in. nowościach IT, konferencjach, spotkaniach, webinariach)?
ZAZNACZ, jeśli się zgadzasz

Czy chcesz otrzymywać mailowo lub telefonicznie informacje handlowe dotyczące produktów i usług oferowanych przez IDG Poland S.A. m.in. o naszych: konferencjach Computerworld, eSeminariach, spotkaniach Klubu CIO, Klubu GOVTech i innych nowościach technologicznych?
ZAZNACZ, jeśli się zgadzasz

Czy chcesz być na bieżąco z nowościami technologicznymi i wydarzeniami naszych Partnerów?
ZAZNACZ, jeśli chcesz otrzymywać od Nas pocztą elektroniczną lub przez telefon wiadomości w ich imieniu.

Czy chcesz mieć kontakt z najlepszymi dostawcami technologii IT?
ZAZNACZ, jeśli zgadzasz się na przekazanie swoich danych osobowych naszym Partnerom

* pola oznaczone gwiazdką są wymagane do realizacji usługi

Warunki udziału

Udział w konferencji jest bezpłatny

Udział w konferencji jest bezpłatny dla zainteresowanych adaptacją rozwiązań Cloud Computing, z wyłączeniem przedstawicieli branży ICT i firm konsultingowych, w tym dostawców rozwiązań i usług chmurowych.
Do bezpłatnego udziału zapraszamy szczególnie:

  • CIO oraz menedżerów IT,
  • osoby odpowiedzialne za działanie infrastruktury IT w swoich firmach,
  • osoby odpowiedzialne za rozwój biznesu i poszukiwanie źródeł zwiększania przychodów, w tym: członków zarządu, dyrektorów i menedżerów finansowych, dyrektorów i menedżerów ds. rozwoju biznesu,
  • kierowników projektów,
  • dyrektorów i menedżerów ds. bezpieczeństwa IT.

Udział w konferencji jest płatny dla  przedstawicieli sektora ICT, dostawców rozwiązań chmurowych oraz firm konsultingowych.

Koszt udziału jest uzależniony od daty dokonania zgłoszenia i wynosi

  • 1499 pln netto - przy zgłoszeniu do 20 marca 2020
  • 1799 pln netto - przy zgłoszeniu do 30 kwietnia 2020
  • 2299 pln netto - przy zgłoszeniu udziału po 30 kwietnia 2020

Dokonanie rejestracji udziału odpłatnego jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji i zobowiązaniem do zapłaty. Płatności prosimy dokonywać na konto:


Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie wystawiona w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu. W ciągu 7 dni po otrzymaniu wpłaty/przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.

Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w konferencji.

Rezygnacja z uczestnictwa

Odwołanie uczestnictwa bezpłatnego (wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej) możliwe jest do 13 maja 2020 r. W przypadku zmiany planów dotyczących uczestnictwa w konferencji po 13 maja 2020, prosimy o wyznaczenie zastępstwa.

Nieodwołanie zgłoszenia do 13 maja 2020 i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie kosztami manipulacyjnymi w wysokości 300 zł netto + 23% VAT, stanowiącymi równowartość zarezerwowanego miejsca, materiałów, cateringu.

Osoby odwołujące uczestnictwo płatne:

- do 13 maja 2020 r. włącznie uzyskają zwrot opłaty, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%, po tym terminie w przypadku zrezygnowania z uczestnictwa organizatorzy nie zwracają wniesionej wcześniej opłaty.

- po 13 maja 2020 r. włącznie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa w konferencji.


Nieodwołanie zgłoszenia płatnego i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

W przypadku zmiany planów, istnieje możliwość zmiany uczestnika konferencji, reprezentującego tę samą instytucję.

Odwołanie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez organizatora w pełnej wysokości.