REMEA

USUWAMY ZANIECZYSZCZENIA, ABY ZBUDOWAĆ NOWĄ PRZYSZŁOŚĆ
Remediacja i wywóz zanieczyszczonego gruntu jest głównym problemem rozwoju przemysłowego i regionalnego. Od ponad 15 lat REMEA pracuje dla dobra swoich klientów i środowiska dając nowe perspektywy zanieczyszczonym terenom. Oferujemy rozwiązania umożliwiające remediację eksploatowanych terenów i zarządzenie procesem przedostawania się zanieczyszczeń, dzięki czemu można realizować projekty budowlane na czystym i bezpiecznym podłożu.
REMEA stosuje innowacyjne metody oczyszczania środowiska in situ lub on site. Metody on site ograniczają wywóz zanieczyszczonego gruntu, co może być kosztowne z finansowego jak i środowiskowego punktu widzenia. Dodatkowo swoim Klientom REMEA oferuje badania geotechniczne i środowiskowe.

Więcej informacji na stronie www.remea-group.pl

Wideo

Dodatkowe materiały

 

 

W trakcie konferencji online do Państwa dyspozycji będzie na czacie dostępna:


Sylwia Janiszewska
Kierownik działu Remediacji
REMEA

Dr inż. nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, absolwentka ochrony środowiska Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz technologii chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Kierownik działu remediacji w firmie Remea sp. z o.o. Specjalizuje się w remediacji środowiska gruntowo-wodnego, oczyszczaniem, badaniem gruntu i wód gruntowych. Projektuje oraz wprowadza innowacyjne rozwiązania systemów technologicznych oczyszczania ścieków, wód gruntowych oraz gruntu. Nadzoruje prace na budowach w firmie Remea Sp. z o.o. pod względem prac remediacyjnych. W latach 2011-2015 asystentka na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej. Autorka oraz współautorka około 16 publikacji naukowych, w tym artykułu z listy filadelfijskiej. Prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Członek założyciel Stowarzyszenia Instytutu Terenów Zanieczyszczonych.