Lion

Lion Environmental jest niezależną firmą konsultingową działającą w dziedzinie inżynierii środowiska i BHP, stworzoną przez osoby, które chcą pozytywnie zmieniać rzeczywistość. Nasi założyciele odnosili sukcesy jako dyrektorzy, kierownicy projektów, czy konsultanci w najbardziej prestiżowych firmach konsultingowych z branży. Z biegiem czasu aspiracje naszych założycieli wzrastały ponad firmy, w których pracowali, więc podjęli niezwykle ważną decyzję, aby wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie i stworzyć własną firmę. Zaangażowanie zespołu jest naszym podstawowym fundamentem.

Dodatkowe materiały

 

 

W trakcie konferencji online do Państwa dyspozycji będzie na czacie dostępny:


Konrad Lemanowski
Geolog oraz konsultant ds. środowiska
Lion Environmental

Konrad Lemanowski jest uprawnionym geologiem oraz konsulatantem ds. środowiska w Lion Environmental. Ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu ocen środowiskowych (ang. Environmental Site Assessment) fazy I, II i III. Pracuje nad projektami, w których wymagana jest jego wiedza i doświadczenie z dziedziny geologii. Konrad skupia się na zagadnieniach geologicznych powiązanych z oceną terenów zanieczyszczonych oraz przy określaniu mechanizmów zachowywania się zanieczyszczeń. Jest również autorem projektu planu remediacji wraz z oceną ryzyka dla zdrowia i życia ludzi oraz stanu środowiska dla terenu zanieczyszczonego. Ponadto, Konrad jest specjalistą GIS odpowiedzialnym za analizy przestrzenne i tworzenie map, również dla obszaru Morza Bałtyckiego.