Tagi: automatyzacja


Roboty w centrach BPO

Roboty w centrach BPO

Centra usług biznesowych zmieniają się pod wpływem automatyzacji. Już niedługo ich lokalizacja będzie mniej istotna, gdyż tanich pracowników zastąpi o wiele od nich efektywniejsze...

Nowa era

Nowa era

Podobno nieuchronnie zbliżamy się do ery algorytmów, co w ogólnym sensie oznacza, że w wielu aspektach naszego życia decyzyjne staną się zaprogramowane automaty.

Internet Rzeczy: przygotuj firmę na nowe wyzwania

Internet Rzeczy: przygotuj firmę na nowe wyzwania

Wszystko wskazuje na to, że jednym z najważniejszych trendów kształtujących biznes w przyszłej dekadzie będzie upowszechnienie Internetu Rzeczy. Rewolucja już się zaczęła – jak twoja...

Praca przyszłości: 4 podstawowe trendy

Praca przyszłości: 4 podstawowe trendy

Postępująca automatyzacja pracy, osiągnięta między innymi dzięki technologiom informatycznym, przyczyni się do dalszych zmian w obszarze organizacji czasu i miejsca pracy, a także samego...

Bezpieczeństwo z automatu

Bezpieczeństwo z automatu

Automatyzacja mechanizmów obrony przed zagrożeniami to obecnie najskuteczniejsza metoda zapewnienia bezpieczeństwa firmowych danych i aplikacji.

Automatyzacja wymusza na firmach IT redukcję zatrudnienia

Automatyzacja wymusza na firmach IT redukcję zatrudnienia

Firmy amerykańskie świadczące usługi IT twierdzą, że automatyzacja spowoduje, iż w najbliższym czasie będą musiały zwolnić co najmniej 25% pracowników. Jak bardzo automatyzacja zmieniła...

Komu grozi technologiczne bezrobocie

Komu grozi technologiczne bezrobocie

W wyniku robotyzacji i automatyzacji pracy w ciągu 10-20 lat może zniknąć 700 zawodów. Problem ten dotknie wszystkie kraje. W Polsce, aż jedna trzecia zawodów jest zagrożona technologicznym...

Informacyjny krwiobieg

Informacyjny krwiobieg

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku ma największy system szpitalny w Polsce. W ciągu dwóch lat zgromadził dane ponad 570 tys. pacjentów.

Jak długo?

W czasach, gdy pobierałem nauki, i to na wszystkich kolejnych poziomach, zajęcia odbywały się przez sześć dni w tygodniu, z łagodniejszym wymiarem w sobotę, kiedy lekcji było tylko pięć....

Polskie firmy automatyzują się, ale daleko im w tej dziedzinie do średniej światowej

Polskie firmy automatyzują się, ale daleko im w tej dziedzinie do średniej światowej

Z badania przeprowadzonego przez firmę ASTOR wynika, że już 81 procent ankietowanych polskich firm deklaruje, że ich produkcja jest zautomatyzowana całkowicie lub częściowo. Jednak pod...

Zobacz więcej