SDN

Czym się różni SDN od NFV
2017 - pięć trendów w sieciach i bezpieczeństwie