Słownik

Liczba haseł: 17 204

Internetowy słownik Computerworld pozwoli na opanowanie nowoczesnego i skomplikowanego słownictwa komputerowego, którym coraz powszechniej operują ludzie dookoła Ciebie.

Jeśli chcesz być na bieżąco i zabłysnąć w swoim środowisku znajomością terminologii technicznej, zaglądaj tu jak najczęściej!

Hasło dla Ciebie

Słownik pojęć MRPII/ERP

Gospodarka narzędziowa

Ta sfera powinna być obsługiwana łącznie z MRP w przedsiębiorstwach, w których odgrywa istotną rolę. Obsługa jej jest wskazana we wszystkich przedsiębiorstwach posiadających dużo modeli, matryc, szablonów, przyrządów pomiarowych wymagających okresowej weryfikacji. Oddzielny podsystem jest stosowany zwykle wtedy, gdy gospodarka narzędziowa ma mniejsze znaczenie.

zobacz inne hasła »

Słownik składa się z 6 różnych modułów: