Słownik

Liczba haseł: 17 204

Internetowy słownik Computerworld pozwoli na opanowanie nowoczesnego i skomplikowanego słownictwa komputerowego, którym coraz powszechniej operują ludzie dookoła Ciebie.

Jeśli chcesz być na bieżąco i zabłysnąć w swoim środowisku znajomością terminologii technicznej, zaglądaj tu jak najczęściej!

Hasło dla Ciebie

Słownik pojęć MRPII/ERP

Kontrolowanie partii i dat przydatności (gdzie zostały użyte, numery seryjne)

Kontrolowanie partii i dat przydatności, numery seryjne. Obecność tej funkcji coraz częściej jest niezbędna ze względu na stosowane systemy sterowania jakością zgodne z ISO 9000. Kontrolowanie partii stosowane jest do materiałów i surowców oraz do produkcji w toku. Dla materiałów przykładem może być stal, dla której dla każdej partii wymagany jest atest hutniczy określający skład chemiczny. Zlecenia produkcyjne mogą tworzyć kilka partii wyrobów, każdą z własnym oznaczeniem. Czasem jedna partia produkcyjna jest tworzona przez kilka zleceń. Partie produkcyjne na różnych fazach przetworzenia mogą być tworzone wg odmiennych reguł. Elementy i materiały mają często określoną datę przydatności do użycia np. farby i chemikalia. Kontrolowanie partii i dat pozwala na określenie, na które zlecenie – do których partii wyrobów - zostały użyte, jakie są numery seryjne tych partii. Jest to ważne m.in. w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, włókienniczym, chemicznym. Szczególnym przypadkiem partii jest partia licząca sobie 1 sztukę o konkretnym numerze seryjnym. Numer seryjny może być nadawany w procesie produkcji, albo przenoszony z zewnątrz np. numer seryjny silnika spalinowego w pojeździe.

zobacz inne hasła »

Słownik składa się z 6 różnych modułów: