Asseco dostarczy system dla banków spółdzielczych

Asseco Poland wykona system informatyczny dla Gospodarczego Banku Wielkopolski oraz Zrzeszenia Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Rozwiązanie Asseco Poland, oparte o system def3000, obsługiwać będzie zarówno Gospodarczy Bank Wielkopolski, jak i banki spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Zrzeszenie SGB tworzą 152 Banki Spółdzielcze oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski - podała spółka w komunikacie.

Przychody z systemów dla bankowości stanowią dominującą część przychodów Asseco Poland. Po trzech kwartałach 2006 sięga prawie 65 mln zł. (57 proc. sprzedaży).Spółka dywersyfikuje jednak źródła przychodów poprzez fuzję z Softbankiem i zakup spółek Softlab oraz WA-Pro (producentów systemów ERP). Cała grupa Asseco prowadzi intensywną ekspansję zagraniczną.