Apel PIIT, PTI i FNP do premiera Donalda Tuska

  • (aja),

Te trzy organizacje informatyczne postulują o powstrzymanie niebezpiecznych inicjatyw legislacyjnych związanych z informatyzacją.

Prezesi PTI Marek Hołyński, PIIT Wacław Iszkowski i Fundacji Nowoczesna Polska Jarosław Lipszyc przekazali na ręce premiera Donalda Tuska wspólny list, zawierający protest przeciwko pojawiającym się ostatnio niebezpiecznym inicjatywom legislacyjnym dotyczącym sfery teleinformatyki.

"Proponowane w ciągu ostatnich kilku tygodni nowe zmiany legislacyjne w sferze teleinformatyki budzą niepokój i żywą dyskusję w naszych organizacjach" - piszą. "Takich projektów pojawiało się ostatnio kilka, że wymieńmy tylko projekt Rejestru Stron Niedozwolonych, czy propozycje dotyczące retencji danych" - dodają.

Autorzy listu zwracają uwagę, że stosowany ostatnio tok postępowania przy opracowywaniu nowego prawa stanowi zaprzeczenie utrwalonych wcześniej demokratycznych procedur legislacyjnych uwzględniających poważne traktowane konsultacji społecznych. Zdaniem prezesów PIIT, PTI i FNP, propozycje regulacji pojawiają się nagle, nie są poddane dyskusji - ani w gronie ekspertów, ani publicznie - zaś zawarte w nich zapisy wielokrotnie budzą wątpliwości w sferze prawnej i technicznej. "Nie ma bowiem nic bardziej negatywnego dla prawa, kiedy to przepisy są technicznie niewykonalne lub mogą zostać łatwo omijane, a jedynie zwiększają obciążenia finansowe użytkowników oraz dostawców tych usług" - uważają.

Prezesi zwracają się do Premiera o przywrócenie dotychczasowych dobrych praktyk tworzenia prawa, ponieważ: "społeczeństwo informacyjne i gospodarka elektroniczna są zbyt poważnymi sprawami, by zrezygnować z koordynacji i szerokich konsultacji ze specjalistami przy wprowadzaniu tego typu regulacji".

Rząd dysponuje wieloma mechanizmami pozwalającymi na przygotowanie i dyskusję nowych zapisów prawa. Komitet Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Telekomunikacji, zespół Polska Cyfrowa, czy też Rada Informatyzacji mają wystarczające możliwości konsultacji ze specjalistami od teleinformatyki, uwarunkowań technicznych i prawnych. "Nasze organizacje są gotowe do udostępnienia takich ekspertów" - kończą, złożony dziś (20 stycznia) list do premiera Marek Hołyński, Wacław Iszkowski i Jarosław Lipszyc.

Źródło - PIIT, PTI, FNP