Cyfryzacja ma służyć obywatelom

Cyfryzacja ma służyć obywatelom
Maciej Wyszoczarski, Dyrektor Pionu Sieci i Operacji, PKO Bank Polski

Sprawne państwo i sprawna administracja ma budować jakość i zaufanie obywateli do państwa. A budowa nowoczesnej administracji musi opierać się na cyfryzacji rozwiązań.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej prenumeraty
elektronicznej magazynu Computerworld!
5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem, przed jakim stoi wielu ekspertów IT jest odpowiednie wykorzystanie tego trendu w środowisku firmowym. W jaki sposób podejść do tematyki wdrażania...

Międzynarodowe Targi Poznańskie usprawniają zarządzanie dzięki IFS APPLICATIONS

Międzynarodowe Targi Poznańskie usprawniają zarządzanie dzięki IFS APPLICATIONS

Firma Międzynarodowe Targi Poznańskie, lider przemysłu targowego w Polsce, usprawniła zarządzanie operacyjne dzięki aktualizacji systemu IFS Applications do nowej wersji.

PESA usprawnia produkcję i modernizację pojazdów szynowych, wdrażając IFS APPLICATIONS

PESA usprawnia produkcję i modernizację pojazdów szynowych, wdrażając IFS APPLICATIONS

PESA Bydgoszcz SA, specjalizująca się w produkcji, modernizacji i serwisie pojazdów szynowych, wdrożyła system IFS Applications 8 w celu usprawnienia kluczowych procesów biznesowych w obszarze finansów, produkcji, dystrybucji, remontów oraz usług serwisowych.

Polacy przyzwyczaili się do administracyjnych elektronicznych rozwiązań. Pokazuje to choćby rosnący trend składania e-deklaracji podatkowych. Więcej – są otwarci na nowe technologie i ich oczekują. Takie wnioski płynęły z wystąpienia Macieja Wyszoczarskiego, Dyrektora Pionu Sieci i Operacji, PKO Bank Polski, podczas konferencji Państwo 2.0.

Administracja chce zatem dawać obywatelem wciąż nowe funkcjonalności i kanały elektroniczne do komunikacji z administracją. To jeden z elementów budowy szerokiego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, w którym aktywnie uczestniczy też PKO Bank Polski, przejmując na siebie „ciężar jakościowy” reprezentacji biznesu na styku z administracją państwową. Celem działań jest zbudowanie cyfrowej i bezgotówkowej gospodarki, w której obywatel świadomie będzie korzystał z narzędzi elektronicznych. Jak zaznaczył Maciej Wyszoczarski, plan jest taki, by w ciągu najbliższych 5 lat połowa obywateli mogła w 80 procentach korzystać z usług internetowych.

Zobacz również:

Kolejny plan to zmniejszenie obrotu pieniądza gotówkowego. „Bezgotówka dla obywatela powinna być prawem na równi z płatnością gotówkową. Stawia to przed nami duże wyzwanie, chociażby w postaci terminalizacji kraju. Dziś proporcje płatności bezgotówkowych do gotówkowych to 20/80, chcielibyśmy je odwrócić, jak choćby w Szwecji, do 80/20” – mówił dyrektor PKO BP.

To tylko jedne z przykładów planowanych zmian, inne projekty w zakresie cyfrowych usług publicznych czekają na realizację, jak choćby e-skrzynka – każdy obywatel posiadałby swój „govermentowy” mail, na który dostawałby informacje np. z sądów, zamiast tradycyjnej korespondencji.

Cyfryzacja państwa to nie tylko usługi dla obywatela, ale też lepsza kontrola nad finansami i podatkami. „Porównywaliśmy cyfryzację państw do kwestii ściągalności podatku VAT. W scyfryzowanych krajach nordyckich nieściągalność tego podatku jest na poziomie 4 procent, w krajach południowych, o słabszej cyfryzacji, wyłudzenia to ponad 40 procent” – zauważył Maciej Wyszoczarski.

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.