Cyfryzacja ma służyć obywatelom

Cyfryzacja ma służyć obywatelom
Maciej Wyszoczarski, Dyrektor Pionu Sieci i Operacji, PKO Bank Polski

Sprawne państwo i sprawna administracja ma budować jakość i zaufanie obywateli do państwa. A budowa nowoczesnej administracji musi opierać się na cyfryzacji rozwiązań.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej prenumeraty
elektronicznej magazynu Computerworld!
Innowacyjna i skuteczna analityka biznesowa w czasie rzeczywistym

Innowacyjna i skuteczna analityka biznesowa w czasie rzeczywistym

Efektywna analiza dużych zbiorów danych i wyciąganie z nich skutecznych wniosków biznesowych jest w czasach dynamicznie postępującej cyfryzacji jednocześnie ogromnym wyzwaniem i szansą dla firm z wielu różnych branż. Kluczem do sukcesu są jednak odpowiednie narzędzia – wydajna i...

Cyfrowa transformacja w sektorze bankowym – zagrożenia i szanse

Cyfrowa transformacja w sektorze bankowym – zagrożenia i szanse

Otoczenie rynkowe gwałtownie się zmienia pod wpływem cyfrowej transformacji. Paradoksalnie, polskie banki – choć nastawione na innowacyjność i technologicznie zaawansowane – mogą spocząć na laurach i przegapić moment, w którym ich przewaga zacznie zanikać. Przykłady Netflixa, który...

Cyfryzacja w firmach sektora produkcji i dystrybucji – szanse i wyzwania

Cyfryzacja w firmach sektora produkcji i dystrybucji – szanse i wyzwania

Cyfryzacja procesu produkcji i dystrybucji dóbr to jeden z bardziej efektywnych sposobów na poprawę konkurencyjności, zwiększenie elastyczności biznesowej oraz optymalizację kosztów bez ponoszenia nadmiarowego ryzyka. Tego typu przemianom towarzyszy jednak często wiele wyzwań, które...

Polacy przyzwyczaili się do administracyjnych elektronicznych rozwiązań. Pokazuje to choćby rosnący trend składania e-deklaracji podatkowych. Więcej – są otwarci na nowe technologie i ich oczekują. Takie wnioski płynęły z wystąpienia Macieja Wyszoczarskiego, Dyrektora Pionu Sieci i Operacji, PKO Bank Polski, podczas konferencji Państwo 2.0.

Administracja chce zatem dawać obywatelem wciąż nowe funkcjonalności i kanały elektroniczne do komunikacji z administracją. To jeden z elementów budowy szerokiego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, w którym aktywnie uczestniczy też PKO Bank Polski, przejmując na siebie „ciężar jakościowy” reprezentacji biznesu na styku z administracją państwową. Celem działań jest zbudowanie cyfrowej i bezgotówkowej gospodarki, w której obywatel świadomie będzie korzystał z narzędzi elektronicznych. Jak zaznaczył Maciej Wyszoczarski, plan jest taki, by w ciągu najbliższych 5 lat połowa obywateli mogła w 80 procentach korzystać z usług internetowych.

Zobacz również:

Kolejny plan to zmniejszenie obrotu pieniądza gotówkowego. „Bezgotówka dla obywatela powinna być prawem na równi z płatnością gotówkową. Stawia to przed nami duże wyzwanie, chociażby w postaci terminalizacji kraju. Dziś proporcje płatności bezgotówkowych do gotówkowych to 20/80, chcielibyśmy je odwrócić, jak choćby w Szwecji, do 80/20” – mówił dyrektor PKO BP.

To tylko jedne z przykładów planowanych zmian, inne projekty w zakresie cyfrowych usług publicznych czekają na realizację, jak choćby e-skrzynka – każdy obywatel posiadałby swój „govermentowy” mail, na który dostawałby informacje np. z sądów, zamiast tradycyjnej korespondencji.

Cyfryzacja państwa to nie tylko usługi dla obywatela, ale też lepsza kontrola nad finansami i podatkami. „Porównywaliśmy cyfryzację państw do kwestii ściągalności podatku VAT. W scyfryzowanych krajach nordyckich nieściągalność tego podatku jest na poziomie 4 procent, w krajach południowych, o słabszej cyfryzacji, wyłudzenia to ponad 40 procent” – zauważył Maciej Wyszoczarski.

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.