Trudna droga do Przemysłu 4.0

Trudna droga do Przemysłu 4.0

Wiele fabryk w Polsce stosuje już rozwiązania z kategorii Przemysłu 4.0. Jednak polska gospodarka ma jeszcze wiele barier do pokonania na drodze do czwartej rewolucji przemysłowej.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej prenumeraty
elektronicznej magazynu Computerworld!
10 rzeczy, które powinni zautomatyzować marketingowcy, aby zwiększyć liczbę leadów i pomnożyć zysk

10 rzeczy, które powinni zautomatyzować marketingowcy, aby zwiększyć liczbę leadów i pomnożyć zysk

Wielu marketingowców zmaga się z koniecznością zapewnienia indywidualnego podejścia, którego wymagają dziś kupujący. Każdorazowe dostosowanie komunikacji do indywidualnych potrzeb dziesiątek, setek czy nawet tysięcy potencjalnych klientów to prawdziwe wyzwanie. Choć intuicja zdaje się...

Szybko i bezpiecznie poprzez automatyzację

Szybko i bezpiecznie poprzez automatyzację

Rozwój IT postępuje coraz szybciej. Wraz ze wzrostem wydajności i różnorodności urządzeń rosną także wyzwania związanie z zarządzaniem nimi. Dzięki zastosowaniu narzędzia typu Endpoint Management można zintegrować różne typy urządzeń w jednym kompleksowym rozwiązaniu i...

Szybko i bezpiecznie poprzez automatyzację

Szybko i bezpiecznie poprzez automatyzację

Rozwój IT postępuje coraz szybciej. Wraz ze wzrostem wydajności i różnorodności urządzeń rosną także wyzwania przy zarządzaniu nimi. Dzięki zastosowaniu narzędzia typu Endpoint Management można zintegrować różne typy urządzeń w jednym kompleksowym rozwiązaniu i zautomatyzować...

Za kraj przodujący w realizacji strategii Przemysłu 4.0 są uznawane w Europie Niemcy. W 2011 r. pod egidą rządu federalnego zostały tam uruchomione prace nad strategicznym programem rozwoju „Industrie 4.0”. Również wiele innych krajów na świecie traktuje priorytetowo kwestie związane z czwartą rewolucją przemysłową. W Stanach Zjednoczonych opracowano program „Advanced Manufacturing”, Chiny mają strategię „Made in China 2025”, a w Singapurze zatwierdzono inicjatywę „Smart Nation”.

Problematyka Przemysłu 4.0 staje się coraz bardziej zauważalna również w Polsce. W połowie tego roku w Ministerstwie Rozwoju został powołany Zespół do Spraw Transformacji Przemysłowej. Celem jego działalności jest m.in. doprowadzenie do stworzenia Polskiej Platformy Przemysłu 4.0. Przewiduje się, że powstanie ona do wiosny przyszłego roku. Będzie zrzeszała podmioty współpracujące ze sobą na rzecz tworzenia sprzyjających warunków do wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 w naszym kraju. Funkcjonujące obecnie w ramach Zespołu grupy robocze mają przygotować propozycje rozwiązań w kilku wyodrębnionych obszarach: normalizacji i standardów, rozwoju inteligentnych specjalizacji, cyfrowego wspomagania, inteligentnego oprogramowania i przetwarzania danych, kształcenia, ram prawnych oraz udziału sektora ICT.

Powstała także nieformalna Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0. Tworzą ją przedstawiciele przemysłu, biznesu i nauki. Jej celem jest m.in. promowanie rozwiązań z zakresu inteligentnej produkcji, generowanie pomysłów służących wspieraniu transformacji przemysłowej w naszym kraju, ocena potrzeb rynkowych i przygotowywanie rekomendacji. W środowisku tym została opracowana koncepcja powołania Krajowych Centrów Kompetencji Przemysłu 4.0.

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do dalszej części artykułu podaj adres e-mail

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.