Przestoje w dostępie do aplikacji kosztują przedsiębiorstwa wiele mln dolarów rocznie

Nowe badanie firmy Veeam pokazuje, że pomimo licznych incydentów z minionego roku, przedsiębiorstwa nadal nie zwracają wystarczającej uwagi na potrzeby swoich użytkowników. Z piątej edycji dorocznego raportu Veeam - obejmującego firmy działające na całym świecie, zatytuowanego Veeam Availability Report - wynika, że 84 proc. decydentów IT (o dwa procent więcej niż rok wcześniej), przyznaje, że w ich organizacji występuje tzw. „deficyt dostępności”, rozumiany jako różnica między tym, co może zapewnić dział IT a tym, czego domagają się użytkownicy.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej prenumeraty
elektronicznej magazynu Computerworld!
Bezpieczeństwo chmur publicznych z perspektywy polskich organizacji

Bezpieczeństwo chmur publicznych z perspektywy polskich organizacji

Dowiedz się jak przedstawiciele polskich organizacji oceniają bezpieczeństwo danych - czy wyżej cenią chmurę publiczną, czy własne centrum danych. Na to oraz kilkanaście innych pytań znajdziesz odpowiedź w bezpłatnym reporcie opracowanym wspólnie przez redakcję Computerworld oraz IBM...

Raport Contact Center Trend

Raport Contact Center Trend

Świat komunikacji zmienia się w niezwykle szybkim tempie. Dziś nasze kontakty ze znajomymi, przyjaciółmi i partnerami biznesowymi wyglądają zupełnie inaczej niż kilka lat temu. Powszechny dostęp do sieci, popularność smartfonów, komunikatorów i portali społecznościowych, przenikają...

Inteligentna Energetyka

Inteligentna Energetyka

Szanowni Państwo! Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie raportu „Inteligentna Energetyka”. W raporcie: • Jak wygląda stan wdrożeń projektów smart grid w Unii Europejskiej • Przedstawiamy sztandarowe wdrożenia: SmartCity Malaga, EcoGrid Bornholm • Ile inteligentnych...

Okazuje się, że przedsiębiorstwa tracą z powodu tej rozbieżności nawet 16 milionów dolarów rocznie (w Polsce jest to 14 mln USD), a koszt ten wynika m.in. z utraconych możliwości i przychodów oraz obniżonej produktywności. To dużo, ale badaniem objęto duże firmy zatrudniajace co najmniej 1000 pracowników. Oprócz ubytku finansowego, niedostępność usług IT negatywnie wpływa na zaufanie klientów (co przyznaje 68 proc. ankietowanych) i wizerunek marki (62 proc. respondentów).

Koszt przestojów w dostępności IT wzrósł aż o 6 milionów dolarów w ciągu 12 miesięcy, choć niemal wszyscy respondenci twierdzą, że wdrożyli skuteczniejsze środki ograniczania incydentów tego typu. Na poprawę sytuacji nie wpłynął także fakt, że badani klasyfikują obecnie 48 proc. wszystkich obciążeń roboczych, jako „krytyczne dla funkcjonowania firmy” (odsetek ten ma wzrosnąć do 53 proc. w 2017 r.).

Zobacz również:

W ciągu 12 miesięcy od poprzedniego badania, roczna liczba nieplanowanych przestojów zwiększyła się (z 13 do 15, z tym iż ankietowani z Polski przyznali, że ich organizacje doświadczają rocznie 21 nieplanowanych przestojów). Dlatego firmy już modernizują albo zamierzają wkrótce zmodernizować swoje centra danych. I tak irtualizacja (85 proc.) i backup (80 proc.) są jednymi z najczęściej wymienianych obszarów, których unowocześnienie może przynieść pozytywne skutki.

Średni koszt godziny przestoju aplikacji o znaczeniu krytycznym wynosi niemal 80 tys. dolarów. Jeśli chodzi o aplikacje niekrytyczne, to koszt ten przekracza 50 tys. dolarów za godzinę. Są to dane dotyczące globalnego rynku.

W Polsce dane te przedstawiają się następująco - średni koszt godziny przestoju aplikacji o znaczeniu krytycznym wynosi 76 tysięcy dolarów, a w przypadku aplikacji niekrytycznych koszt ten jest dużo większy, bo szacowany jest na 92 tysiące dolarów.

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.