Rejestracja

Aby wziąć udział w XVII Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT wypełnij poniższy formularz zgłoszenia udziału.


W celu poprawnego wyświetlenia formularza proszę włączyć obsługę javascript w przeglądarce.

Wybierz typ zgłoszenia:

Jestem uczestnikiem
Jestem osobą rejestrującą uczestnika

Dodatkowi uczestnicy konferencji

Twoje dane firmowe

Dane do faktury
(zaznacz i wypełnij jeżeli się różnią od danych firmowych)

Kody promocyjne i rabaty


PodsumowanieInformacja o przetwarzaniu danych osobowych przez IDG Poland S.A. oraz IDC Polska.

* pola oznaczone gwiazdką są wymagane do realizacji usługi

Warunki udziału

Koszt udziału uzależniony jest od terminu rejestracji udziału w konferencji i wynosi:

  • 1799 zł netto (+23% VAT) przy zgłoszeniu do 1 marca 2024 r.
  • 2199 zł netto (+23% VAT) przy zgłoszeniu po 1 marca 2024 r.

Członkowie ISSA Polska, ISACA Warsaw Chapter oraz ISACA Katowice Chapter mają zapewnione preferencyjne warunki udziału w konferencji.**

Koszt udziału wyłącznie dla członków ISSA Polska, ISACA Warsaw Chapter i ISACA Katowice Chapter wynosi:

  • 1499 zł netto (+23% VAT) przy zgłoszeniu do 1 marca 2024 r.
  • 1699 zł netto (+23% VAT) przy zgłoszeniu po 1 marca 2024 r.

UWAGA: W przypadku zgłoszenia udziału kilku osób z firmy, z czego część osób jest członkami ISSA bądż ISACA, część nie jest, wymagany jest odzielny formularz zgłoszenia dla członków stowarzyszeń, odzielny dla osób, które nie są członkami stowarzyszeń. Formularz pozwala na określenie statusu członkostwa w 1 miejscu - wspólnego dla wszystkich zgłaszanych osób w formularzu.

* Zniżki nie łączą się
** Wszystkie zgłoszenia dokonane przy użyciu kodów promocyjnych, są weryfikowane przez organizatorów.


Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji i zobowiązaniem do zapłaty. 

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura proforma, która zostanie wystawiona automatycznie w odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

W ciągu 7 dni po otrzymaniu przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana na adres podany w formularzu zgłoszenia.

Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w konferencji.

Rezygnacja z uczestnictwa

Osoby odwołujące uczestnictwo (wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]):

- do 23 lutego 2024 r.  uzyskają zwrot opłaty.

- po 23 lutego 2024 r. włącznie i nie wzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 23 lutego 2024 r., prosimy o wyznaczenie zastępstwa.

Odwołanie udziału lub nieobecność bez odwołania udziału nie zwalnia z poniesienia kosztów udziału w konferencji. (Organizator ma prawo do zatrzymania otrzymanej opłaty z tytułu udziału w konferencji lub wystawienia faktury VAT do zapłaty po konferencji w przypadku braku otrzymania płatności).


Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.


Odwołanie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestników zostaną zwrócone przez organizatora w pełnej wysokości.