Rejestracja

Aby zapewnić sobie udział w najważniejszej w Polsce konferencji poświęconej bezpieczeństwu i audytowi IT, wypełnij poniższy fomularz:

Rejestrując się na konferencję zyskujesz:

  • udział w obu dniach konferencji,
  • udział w integracyjnej imprezie wieczornej pierwszego dnia,
  • materiały konferencyjne,
  • przerwy kawowe i lunch podczas obu dni konferencji.

 


wybierz typ zgłoszenia:

Jestem uczestnikiem
Jestem osobą rejestrującą uczestnika

Dodatkowi uczestnicy konferencji

Twoje dane firmowe

Dane do faktury
(zaznacz i wypełnij jeżeli się różnią od danych firmowych)

Kody promocyjne i rabaty


Podsumowanie


* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Warunki udziału

Koszt udziału w konferencji uzależniony jest od daty dokonania zgłoszenia i wynosi:

  • 1199 zł netto przy rejestracji do 02.02
  • 1450 zł netto przy rejestracji do 02.03
  • 1699 zł netto przy rejestracji po 02.03

Członkowie ISACA oraz ISSA Polska mają zapewnione preferencyjne warunki udziału w konferencji.

Koszt udziału wyłącznie dla członków ISACA oraz ISSA wynosi:

  • 899 zł netto przy rejestracji do 02.02
  • 1199 zł netto przy rejestracji po 02.02

UWAGA: W przypadku zgłoszenia udziału kilku osób z firmy, z czego część osób jest członkami ISSA bądż ISACA, część nie jest, wymagany jest odzielny formularz zgłoszenia dla członków stowarzyszeń, odzielny dla osób, które nie są członkami stowarzyszeń. Formularz pozwala na określenie statusu członkostwa w 1 miejscu - wspólnego dla wszystkich zgłaszanych osób w formularzu.

* Zniżki nie łączą się

** Wszystkie zgłoszenia dokonane przy użyciu kodów promocyjnych, są weryfikowane przez organizatorów.

Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji i zobowiązaniem do zapłaty. Płatności prosimy dokonywać na konto:

International Data Group Poland SA
ul. Twarda 18, 05-105 Warszawa
PL 1130016276
Numer NIP: 113-00-16-276
Bank: BRE S.A. III O/Warszawa

Nr rach bank : 09 1140 2062 0000 5258 4000 1001

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie wystawiona w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu. W ciągu 7 dni po otrzymaniu wpłaty/przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.

Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w konferencji.

Rezygnacja z uczestnictwa

Osoby odwołujące uczestnictwo (wyłącznie faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej):

- do 1 marca 2018 r.  uzyskają zwrot opłaty, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%, po tym terminie w przypadku zrezygnowania z uczestnictwa organizatorzy nie zwracają wniesionej wcześniej opłaty.

- po 1 marca 2018 r. włącznie i nie wzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

W sprawach związanych z rejestracją prosimy kontaktować się z Patrycją Gielecińską: Patrycja_Gielecinska@idg.com.pl

Odwołanie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez organizatora w pełnej wysokości.