Rejestracja

Aby zapewnić sobie udział w najważniejszej w Polsce konferencji poświęconej bezpieczeństwu i audytowi IT, wypełnij poniższy fomularz:

Rejestrując się na konferencję zyskujesz:

 • udział w obu dniach konferencji,
 • udział w integracyjnej imprezie wieczornej pierwszego dnia,
 • materiały konferencyjne,
 • przerwy kawowe i lunch podczas obu dni konferencji.

 


W celu poprawnego wyświetlenia strony proszę włączyć obsługę javascript w przeglądarce.

wybierz typ zgłoszenia:

Jestem uczestnikiem
Jestem osobą rejestrującą uczestnika

Dodatkowi uczestnicy konferencji

Twoje dane firmowe

Dane do faktury
(zaznacz i wypełnij jeżeli się różnią od danych firmowych)

Kody promocyjne i rabaty


PodsumowanieZaznacz, jeśli zgadzasz się na przetwarzanie przez Nas swoich danych osobowych w celach marketingowych
Zaznacz, jeśli chcesz otrzymywać od Nas interesujące informacje pocztą elektroniczną lub przez telefon.
Zaznacz, jeśli chcesz otrzymywać od Nas w imieniu naszych partnerów interesujące informacje pocztą elektroniczną lub przez telefon.
Zaznacz, jeśli zgadzasz się na przekazanie swoich danych osobowych naszym partnerom
* pola oznaczone gwiazdką są wymagane do realizacji usługi

Warunki udziału

Koszt udziału w konferencji uzależniony jest od daty dokonania zgłoszenia i wynosi:

 • 1549 zł netto
  przy rejestracji do 1 marca 2019 r.
 • 1699 zł netto
  przy rejestracji od 1 marca 2019 r.
Przy rejestracji powyżej dwóch osób oferujemy trakcyjne zniżki grupowe.* Aby skorzystać ze zniżki w pole "Kody promocyjne i rabaty" należy wpisać odpowiedni kod:
 • Grupa 3-4 osób — 10%,
  kod rabatowy: GRUPA3
 • Grupa 5-6 osób — 15%,
  kod rabatowy: GRUPA4
 • Grupa 7 osób i więcej — 20%,
  kod rabatowy: GRUPA5

Członkowie ISACA oraz ISSA Polska mają zapewnione preferencyjne warunki udziału w konferencji.**
Koszt udziału wyłącznie dla członków ISACA oraz ISSA wynosi:

 • 1199 zł netto
  przy rejestracji do 1 marca 2019 r.
 • 1299 zł netto
  przy rejestracji od 1 marca 2019 r.

UWAGA: W przypadku zgłoszenia udziału kilku osób z firmy, z czego część osób jest członkami ISSA bądż ISACA, część nie jest, wymagany jest odzielny formularz zgłoszenia dla członków stowarzyszeń, odzielny dla osób, które nie są członkami stowarzyszeń. Formularz pozwala na określenie statusu członkostwa w 1 miejscu - wspólnego dla wszystkich zgłaszanych osób w formularzu.

* Zniżki nie łączą się
** Wszystkie zgłoszenia dokonane przy użyciu kodów promocyjnych, są weryfikowane przez organizatorów.

Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji i zobowiązaniem do zapłaty. Płatności prosimy dokonywać na konto:

International Data Group Poland SA
ul. Twarda 18, 05-105 Warszawa
PL 1130016276
Numer NIP: 113-00-16-276
Bank: BRE S.A. III O/Warszawa

Nr rach bank : 09 1140 2062 0000 5258 4000 1001

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie wystawiona w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu. W ciągu 7 dni po otrzymaniu wpłaty/przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.

Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w konferencji.

Rezygnacja z uczestnictwa

Osoby odwołujące uczestnictwo (wyłącznie faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej):

- do 1 marca 2019 r.  uzyskają zwrot opłaty, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%, po tym terminie w przypadku zrezygnowania z uczestnictwa organizatorzy nie zwracają wniesionej wcześniej opłaty.

- po 1 marca 2019 r. włącznie i nie wzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

W sprawach związanych z rejestracją prosimy kontaktować się z Klaudią Kałuską: Klaudia_Kaluska@idg.com.pl

Odwołanie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez organizatora w pełnej wysokości.