Aby wziąć udział w kongresie i gali Lider Informatyki 2017 i poznać najefektywniejsze strategie transformacji cyfrowych, zarejestruj się już dziś!


Wybierz typ zgłoszenia:

Jestem płatnikiem i uczestnikiem konferencji
Jestem tylko płatnikiem (osoba zgłaszająca uczestnika)

Dodatkowi uczestnicy konferencji

Twoje dane firmowe

Dane do faktury
(zaznacz i wypełnij jeżeli się różnią od danych firmowych)

Kody promocyjne i rabaty


Podsumowanie


* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Warunki udziału

Koszt udziału w kongresie i gali Lider Informatyki 2017 jest uzależniony od terminu dokonania zgłoszenia.

Przy zgłoszeniu do 31.07.2017:

  • CIO, menedżerowie IT, menedżerowie pionów biznesowych spoza sektora IT i firm doradczych - 999 zł netto (+23% VAT)
  • Przedstawiciele branży IT oraz firm doradczych, w tym kancelarii prawnych - 1499 zł netto (+23% VAT)

Przy rejestracji do 8.09.2017

  • CIO i menedżerowie spoza sektora IT i firm doradcych - 1399 zł netto
  • Przestawiciele branży IT - 1799 zł netto

Przy rejestracji po 8.09.2017

  • CIO i menedżerowie spoza sektora IT i firm doradcych - 1799 zł netto
  • Przestawiciele branży IT - 2499 zł netto

Zobowiązanie zapłaty

Dokonanie rejestracji udziału odpłatnego jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji i zobowiązaniem do zapłaty. Płatności prosimy dokonywać na konto:


International Data Group Poland SA
ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa
PL 1130016276
Numer NIP: 113-00-16-276
Bank: BRE S.A. III O/Warszawa

Nr rach bank : 09 1140 2062 0000 5258 4000 1001

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie wystawiona w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu. W ciągu 7 dni po otrzymaniu wpłaty/przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.

Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w konferencji.

Rezygnacja z uczestnictwa

Osoby odwołujące uczestnictwo (wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej):

- do 14 września 2017 r. włącznie uzyskają zwrot opłaty, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%, po tym terminie w przypadku zrezygnowania z uczestnictwa organizatorzy nie zwracają wniesionej wcześniej opłaty.

- po 14 września 2017 r. - Odwołanie udziału po 14 września 2017 lub nie wzięcie udziału w konferencji bez odwołania zgłoszenia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.