Z myślą o rozwoju

Z Patrykiem Wildem, wójtem Gminy Stoszowice w województwie dolnośląskim, rozmawia Andrzej Gontarz.

Z Patrykiem Wildem, wójtem Gminy Stoszowice w województwie dolnośląskim, rozmawia Andrzej Gontarz.

Jakiego rodzaju korzyści oczekuje gmina w związku z udziałem w programie e-Vita?

Efekty widzimy co najmniej w kilku różnych obszarach funkcjonowania naszej społeczności lokalnej. Przede wszystkim liczymy na korzyści o charakterze edukacyjnym. Mam na myśli nie tylko możliwości lepszej edukacji informatycznej w szkołach, np. wprowadzenie kursów . Zamierzamy wprowadzać nowe możliwości kształcenia z wykorzystaniem technik informacyjnych. Jednym z pomysłów jest uruchomienie telelekcji języka angielskiego prowadzonych przez nauczycieli z Wlk. Brytanii. Ponieważ na terenach wiejskich jest problem z lektorami języków obcych, będziemy próbowali rozwiązać go w ten właśnie sposób.

Liczymy, że wykorzystanie nowych technik wpłynie generalnie na poprawę poziomu nauczania w naszych szkołach. Jest on i tak dobry, ale może być jeszcze lepszy. Spodziewamy się, że dzięki temu więcej dzieci spoza gminy będzie chciało się uczyć w naszych szkołach. A za każdym dzieckiem idzie do gminy subwencja oświatowa.

W jaki jeszcze sposób Internet może wpłynąć na rozwój gospodarczy gminy?

Z myślą o rozwoju

Patryk Wild

Dostęp do dobrej infrastruktury telekomunikacyjnej i szerokopasmowy dostęp do sieci zwiększy z pewnością atrakcyjność inwestycyjną gminy. To będzie dobre miejsce do lokalizacji telecentrów czy też działalności firm funkcjonujących w modelu ASP. Tego typu inwestycje na terenach wiejskich mogą liczyć na dofinansowanie z funduszy strukturalnych w wysokości 50%, podczas gdy w miastach tylko 25%.

A na co mogą liczyć dotychczasowi mieszkańcy gminy?

Chociażby na to, że pojawią się dla nich nowe źródła dochodów. Będą mogli zakładać elektroniczne sklepy czy wykonywać telepracę. Nowe możliwości rozwoju zyskają dzięki dostępowi do sieci gospodarstwa agroturystyczne. Nasza gmina jest bardzo atrakcyjna pod względem turystycznym.

Oprócz korzyści edukacyjnych czy ekonomicznych duże znaczenie będą też miały korzyści społeczne: zmniejszenie bezrobocia, pozytywne trendy migracyjne. Wzrośnie wartość zasobów ludzkich. Niebagatelnych korzyści spodziewamy się też w obszarze funkcjonowania gminnej administracji. Chcemy wprowadzać usługi elektronicznej administracji, zapewnić możliwość załatwiania spraw w urzędzie przez Internet.

Jakie jest zainteresowanie samych mieszkańców możliwościami wykorzystania dostępu do Internetu?

Ludzie są bardzo zainteresowani dostępem do Internetu i generalnie możliwościami korzystania z komputerów. Świadczyć o tym może chociażby liczny udział wielu dorosłych osób w organizowanych przez nas szkoleniach komputerowych. Do tej pory wzięło w nich udział około dwustu osób. Mieszkańcy jednej z wsi, która pierwotnie ze względu na trudne warunki terenowe nie była uwzględniona w programie, przysłali podanie z prośbą o ich podłączenie. Zrobiliśmy korektę założeń i doprowadzimy sieć również do nich.

Można się zastanawiać, czy rolą władz publicznych powinno być budowanie infrastruktury telekomunikacyjnej?

Gdybyśmy żyli w normalnych warunkach, w kraju gdzie można wybierać między ofertami różnych operatorów, to samorządy nie angażowałyby się w tego typu działania. U nas jednak operatorzy nie są zainteresowani wchodzeniem na tereny wiejskie. Tę lukę musi wypełniać samorząd. Zresztą w wielu innych krajach Unii Europejskiej samorządy też się angażują w inwestycje na rzecz infrastruktury sieciowej, traktując to jako swoją powinność wobec potrzeb cywilizacyjnych społeczności lokalnych.


TOP 200