Wspólnymi siłami

Z Lesławem Tomczakiem, dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, rozmawia Andrzej Gontarz.

Z Lesławem Tomczakiem, dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, rozmawia Andrzej Gontarz.

Jak udało się przekonać tyle różnych samorządów do współpracy przy jednym, ogólnowojewódzkim projekcie?

Wspólnymi siłami

Lesław Tomczak

Najpierw robiliśmy szeroko zakrojone akcje informacyjne, uświadamiające co to jest za projekt, co można zyskać na udziale w nim, ale również co stracić, jeżeli się do niego nie przystąpi. Potem były konferencje i seminaria - o elektronicznym obiegu dokumentów, o sieciach teleinformatycznych, o technikach informacyjnych w działalności administracji publicznej. Jednocześnie prowadziliśmy rozmowy z gminami, z powiatami, były też konsultacje z zarządem województwa. Wszystko odbywało się przy otwartej kurtynie. Nasze działania były kierowane zarówno do osób decyzyjnych, radnych, wójtów, burmistrzów, jak i do specjalistów, informatyków zajmujących się obsługą systemów informatycznych w urzędach.

Jakie było nastawienie samorządów do udziału we wspólnym przedsięwzięciu?

Na 83 jednostki samorządowe w województwie chęć uczestniczenia w projekcie zgłosiło na początku 71. Ostatecznie zostało 57. Część gmin czy powiatów musiała zrezygnować z przyczyn formalnych, mieli na przykład za duży dług publiczny, przekraczający 60% budżetu gminnego. Drugie co do wielkości miasto w województwie, Kędzierzyn-Koźle, zdecydowało się rozwijać systemy informatyczne na potrzeby administracji samorządowej samodzielnie.

W jaki sposób odbywa się zarządzanie projektem? Kto podejmuje decyzje w kluczowych sprawach, jak odbywa się uzgadnianie wspólnego stanowiska?

To zadanie Komitetu Projektu. W jego skład wchodzi sześciu przedstawicieli samorządów biorących udział w projekcie, wybranych przez koordynatorów projektu z poszczególnych gmin. Do tego zespołu należy podejmowanie strategicznych decyzji, ustalanie kierunków działania, zatwierdzanie planów, specyfikacji, budżetu itp. W skład zespołu roboczego wchodzą natomiast wszyscy koordynatorzy z wszystkich miast, gmin i powiatów biorących udział w projekcie. Do nich należy czuwanie nad sprawnym przebiegiem realizacji zaplanowanych zadań, reagowanie na sytuacje pojawiające się w trakcie wdrożeń. Koordynatorzy kontrolują realizację projektu w samorządzie, w którym na co dzień pracują.

Jaka jest rola Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego?

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski. Nasz Ośrodek w jego imieniu koordynuje prace związane z realizacją projektu.


TOP 200