W ujęciu regionalnym

Piotr Orłowski, CIO w DHL Express Central Europe opowiada o długofalowych programach stanowiących odpowiedź IT na plany i potrzeby biznesu.

Piotr Orłowski, Chief Information Officer, DHL Express Central Europe

Odpowiada za dopasowanie usług IT do potrzeb strategicznych DHL Express w krajach Centralnej Europy. Odpowiada za obszary związane z zarządzaniem portfelem projektowym, wdrożeniami klientów kluczowych, zarządzanie poziomem usług IT, outsourcing oraz zarządzanie dostawcami usług IT. Doświadczenie z poprzednich ról w obszarach zarządzania i budowania działów informatyki, systemów zarządczych oraz procesów w obszarze na styku biznesu i informatyki w dużych organizacjach i korporacjach. Absolwent Uniwersytetu w Malbourne (Australia). Piotr Orłowski jest członkiem Klubu CIO.

W jaki sposób cele biznesowe z ogólnej, najszerszej strategii DHL przenikają do strategii i operacji IT?

Strategia IT jest powiązana ze strategią biznesową, której priorytetami są: powrót na pozycję światowego lidera w branży przesyłek ekspresowych oraz uporządkowanie portfolio produktów DHL Express. Najważniejsze działania IT, które wpisują się w tę strategię, to konsolidacja systemów lokalnych w regionie, wielki, paneuropejski projekt wdrożenia zewnętrznej obsługi telekomunikacyjnej spółek firmy, kompleks nastawionych na oszczędności i optymalizację projektów outsourcingowych oraz budowa informatycznej podstawy dla produktu drogowego - czyli lądowej usługi kurierskiej.

Na czym polega współpraca IT z biznesem przy tym ostatnim projekcie?

DHL jest tradycyjnie bardzo silnym graczem w obszarze przesyłek lotniczych. Wsparcie i reorganizacja usług przesyłek drogowych jest naturalnym elementem wzmacniania różnych źródeł przychodów, tym samym całościowej poprawy efektywności ekonomicznej. Elementem tego projektu jest budowa infrastruktury dla produktu drogowego firmy - przesyłek transportowanych drogą lądową. Oś programu stanowi reorganizacja sieciowa transportu i oparcie jej na węzłach komunikacyjnych. Tyle w wymiarze logistycznym. W wymiarze IT przekłada się to na dwa aspekty: zapewnienia możliwości specyfikacji usługi logistycznej w systemach, czyli przygotowanie interfejsu dla ułatwienia sprzedaży odnowionych produktów oraz konsolidacji systemów lokalnych, których funkcje przejmują teraz systemy regionalne. Na siedmiu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej projekt migracji, E++, zostanie ukończony do połowy przyszłego roku. Osiągniemy przez to uproszczenie portfolio systemów i procesów, zatem obniżymy koszt IT. Platforma ta jest wspólna także dla spółki DHL świadczącej usługi przesyłek lotniczych. Pierwsza taka migracja dokonała się w DHL Express w Czechach.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200