W stronę Internetu

Rozmowa z Philem Whitem, dyrektorem generalnym Informixa.

Rozmowa z Philem Whitem, dyrektorem generalnym Informixa.

Jaki są przyczyny obecnego szybkiego rozwoju pańskiej firmy?

Dynamiczne zmiany w przemyśle wymuszają rozwój baz danych, hurtowni danych i Internetu. Internet ma coraz więcej użytkowników potrzebujących dużej ilości danych i łatwego dostępu do ich nowych typów. Domagają się oni lepszej interakcji ze stronicami WWW i stawiają coraz wyższe wymagania w stosunku do ich zawartości. Nie bez znaczenia jest też rozwój w Internecie "elektronicznego handlu".

Jakie tematy są najbardziej obiecujące dla Informixa w najbliższej przyszłości?

Hurtownie danych i zbiorcze bazy danych (data mart). W większości firm i instytucji występuje coraz większe zapotrzebowanie na zbiorcze bazy danych. Jest to mechanizm samonapędzający się, dający nam duże możliwości rozwoju.

Jakie były powody zawarcia z HP i GemPlus International porozumienia na temat inteligentnych kart Smart Card?

Zajmujemy się inteligentnymi kartami z dwóch powodów. Po pierwsze, uważamy, że miliardy tych kart niedługo pojawią się w obiegu, a to będzie wymagało ogromnych hurtowni danych do ich obsługi. Po drugie, na każdej z 5 mld kart będzie logo Informixa!

Co jest nowatorskiego w technologii Illustra DataBlade?

Koncepcja modułów DataBlade jest rozwiązaniem bardzo wygodnym. Jest to moduł programowy, opisujący nowy typ danych, ich zachowanie i metody dostępu. Dotychczas metoda dostępu była wbudowana na stałe w serwer bazy danych. Teraz użytkownik może już ją zmienić, kupując odpowiedni moduł DataBlade i włączając go w swoją bazę.

Czy DataBlade dało Informixowi przewagę nad konkurencją?

Obecnie Oracle i Informix mają własny Uniwersalny Serwer bazy danych. Nasz ma możliwość dołączania modułów. Oracle dostarcza te moduły połączone z serwerem - nie ma więc możliwości wspierania wszystkich tych modułów jednocześnie.

Jeżeli wasze rozwiązanie jest takie dobre, dlaczego nie mają go konkurenci?

Powodem, dla którego zapłaciliśmy tak dużo za firmę Illustra, było to że miała ona najlepszy relacyjno-obiektowy system baz danych na świecie. 350 mln USD, które zapłaciliśmy za tę firmę, to jej realna wartość obecnie, w czerwcu 1996 r. Operacja ta pozwoliła nam na uzyskanie ponadpółrocznej przewagi nad konkurencją. Sądzę, że zmieni to przemysł baz danych, gdyż konkurenci będą starali się nas dogonić.

Jak ważna jest dla Informixa współpraca z Netscape Communications Corp.?

Najwięksi konkurenci Netscape - Oracle i Microsoft - to także najwięksi konkurenci Informixa. My włączamy Netscape Navigator w nasze produkty, a oni używają naszych serwerów do obsługi swego zaplecza. Mamy swój zespół, pracujący nad aktualnymi i przyszłymi rozwiązaniami w Netscape Communications.

Jaka jest przyszłość Informixa?

Mając już możliwości zapamiętywania dowolnych typów danych za pomocą technologii DataBlade, to logiczne, że następnym krokiem będzie danie użytkownikom możliwości uzyskania odpowiedzi na takie zapytania, o sformułowaniu których teraz nawet nie myślą.

Wygląda to na dogłębne przeszukiwanie informacji typu data-mining...

Bo to jest data-mining z elementami sztucznej inteligencji. Możliwości analizowania danych wyprzedzą uświadomione potrzeby użytkownkiów.

Kiedy pojawi się taki produkt?

Za kilka lat.


TOP 200