Szczęśliwe, młode małżeństwo

Z Janet Perna, dyrektorem działu Database Management w IBM, rozmawia Krzysztof Frydrychowicz.

Z Janet Perna, dyrektorem działu Database Management w IBM, rozmawia Krzysztof Frydrychowicz.

Przez kilka kolejnych lat wzrost sprzedaży baz danych IBM był wyrażany liczbami dwucyfrowymi. Jak ubiegły rok, jeden z najgorszych w historii rynku IT, odbił się na wynikach przemysłu baz danych?

Dopiero czekamy na dane dotyczące całego rynku w 2001 r.*, mogę więc mówić tylko o wynikach IBM. Sprzedaż DB2 dla Windows i Unix, w stosunku do roku poprzedniego, wzrosła o 17%. Na mainframe'ach udało nam się zwiększyć sprzedaż o 14%. W tym samym czasie rywale, w tym Oracle, zanotowali spadek przychodów z baz danych. W związku z tym sama jestem ciekawa, jak analitycy ocenią nasz udział w rynku.

Z pewnością, podejmując decyzję o kupnie Informixa, wyznaczyliście sobie Państwo termin, w którym dojdzie do pełnej integracji baz Informixa i IBM...

Nie ma takiego terminu. Założyliśmy, że do DB2 będziemy dodawać kolejne funkcje, które powinny zachęcić użytkowników Informixa do tworzenia nowych aplikacji już w środowisku IBM. Strategia ta opiera się na wzajemnym przenikaniu obu platform bazodanowych i ich współistnieniu w dłuższej perspektywie. Stanowczo podkreślam - nie będziemy wymuszać migracji do DB2!

Czy nie obawia się Pani, że taka strategia ośmiela konkurentów IBM do prób przeciągnięcia na swoją stronę co najmniej części użytkowników Informixa? Gdyby to się udało, wówczas cała transakcja, warta 1 mld USD, straciłaby sens.

W mojej ocenie, pozbawione sensu byłoby nakłanianie przez IBM użytkowników Informixa do zmiany platformy, z której są zadowoleni, która spełnia ich oczekiwania. Na całym świecie działa 35 tys. instalacji baz Informixa. Nam zależy na tym, by ułatwić tym użytkownikom wybór kolejnej platformy tworzenia aplikacji bazodanowych. Przez "ułatwianie wyboru" rozumiem działania zmierzające do ochrony inwestycji, które klienci Informixa poczynili w przeszłości. IBM, występując z pozycji właści-ciela Informixa, daje im gwarancję, że wydatki poczynione na szkolenia, wsparcie techniczne, zakup licencji nie zostaną zaprzepaszczone.

Zastanawia mnie, czy nawet tak wielką firmę, jak IBM, stać na utrzymywanie i rozwijanie dwóch produktów bazodanowych, na dobrą sprawę skierowanych do tego samego odbiorcy?

Tak. Podam przykład. Od 30 lat IBM rozwija hierarchiczną bazę IMS na mainframe. Korzysta z niej 6 tys. klientów, w tym kilka największych światowych korporacji. Ci użytkownicy IMS, którzy zechcieli przejść na bazę relacyjną, wybrali DB2. Nigdy jednak nie wywieraliśmy na nich presji.

Myślę, że ten sam scenariusz sprawdzi się w przypadku Informix Dynamic Server. Dopóki klienci będą chcieli używać swoich aplikacji działających na IDS, dopóty zapewnimy im wsparcie. Tym bardziej że nie dokładamy do Informixa. Zarabiamy na tych produktach.

Które z technologii zawartych w IDS mają szansę na implementację w DB2?

Kilka rozwiązań zaczerpniętych z IDS przeniesiono do DB2. Generator aplikacji 4GL współpracuje już z DB2. Technologia data blades będzie zaimplementowana w DB2, podobnie niektóre funkcje partycjonowania sieciowego.

Co skłoniło IBM do odrzucenia innych produktów Informixa: środowiska programistycznego New Era czy przenośnej bazy danych Cloudscape?

Oba produkty nie cieszyły się popularnością. Alternatywą dla Cloudscape jest IBM DB2 Everyplace. Niektóre fragmenty, najlepsze pomysły zrealizowane w Cloudscape, będzie można znaleźć w systemach IBM. Przykładowo, oparty na Javie system przechowywania obiektów zostanie wykorzystany w WebSphere.


TOP 200