Studia zamawiane w praktyce

Rozmowa z mgr inż. Anną Plichtą, kierownikiem projektu "Jutro należy do informatyków" na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej.

Kto odpowiada za realizację projektu studiów zamawianych na Politechnice Krakowskiej?

Projekt jest realizowany na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej. Rozpoczął się w mijającym roku akademickim 2011/2012. Potrwa do końca kwietnia 2015 roku. Adresowany jest do studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia, którzy rozpoczęli naukę na kierunku Informatyka w tym roku akademickim.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa każdy ze studentów kierunków zamawianych otrzymuje stypendium.

Stypendium motywacyjne w wysokości 900 zł miesięcznie otrzymują studenci I roku, I semestru studiów dziennych I stopnia kierunku Informatyka, którzy w procesie rekrutacyjnym otrzymali najwyższą liczbę punktów. Stypendium otrzymuje 50 osób z listy rankingowej, która tworzona jest w parciu o liczbę punktów, którą kandydat otrzymał podczas rekrutacji. W semestrze drugim i kolejnych stypendium przyznawane jest na podstawie średniej ocen z semestru poprzedniego. Stypendium to - w wysokości 1000 zł miesięcznie - otrzymuje 50 osób, które na liście rankingowej zajmują pierwsze 50 miejsc.

Czy to główna motywacja ściągająca przyszłych studentów na uczelnię?

Jest niewielka grupa osób, która moim zdaniem przyszła na nasz wydział ze względu na stypendium motywacyjne. Projekt dopiero ruszył trudno jest w tej chwili wyciągać wnioski, można to zrobić za jakiś czas.

Jakie są jeszcze elementy projektu "Jutro należy do informatyków"?

Projekt - oprócz stypendium motywacyjnego - przewiduje pomoc osobom niepełnosprawnym, np. poprzez indywidualne konsultacje z wybranych przedmiotów kierunkowych. Ponadto prowadzone są zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki, które służą wyrównywaniu szans studiujących. Prowadzony jest też kurs specjalistyczny z języka angielskiego, który będzie kontynuowany przez pięć kolejnych semestrów. W przyszłym semestrze ruszy kurs specjalistyczny z języka niemieckiego a w kolejnych semestrach specjalistyczne kursy z przedmiotów informatycznych. Przewidziane są także płatne staże dwu i trzymiesięczne.

Czy uczelnia fundusze z MNiSW wykorzystała także na inwestycje?

W ramach projektu pracownie komputerowe zostały wyposażone w nowy sprzęt oraz planowany jest zakup specjalistycznego oprogramowania. Dofinansowywana jest także działalność kół naukowych. Prowadzone są również spotkania z przedstawicielami świata nauki i biznesu, które mają na celu wskazanie możliwych ścieżek kariery zawodowej, jakie rysują się przed absolwentami kierunku Informatyka.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200