Stagnacja czy kryzys na światłowodowym rynku?

Z Bernardem Le Mouelem, dyrektorem ds. technicznych Alcatel Optics Group, rozmawia Adam Urbanek

Z Bernardem Le Mouelem, dyrektorem ds. technicznych Alcatel Optics Group, rozmawia Adam Urbanek

Stagnacja czy kryzys na światłowodowym rynku?

Bernard Le Mouel, dyrektor ds. technicznych Alcatel Optics Group

Od 2002 r. obserwujemy na świecie zmniejszanie się popytu na telekomunikacyjne produkty optyczne o wysokich przepływnościach. Jak będzie się dalej kształtować ten rynek na świecie i w Polsce, Pana zdaniem?

W Europie Zachodniej i w USA obecnie przede wszystkim modernizuje się sieci szkieletowe wyłącznie przez zwiększanie ich przepustowości, instalując niewiele nowych optycznych sieci szkieletowych. Jedynie sieci metropolitalne wyróżniają się większą dynamiką rozwoju w zakresie optyki komunikacyjnej, co jednak nie pozwala zrekompensować regresu w sieciach szkieletowych.

Na rynkach rozwijających się (Ameryka Łacińska, Europa Centralna i Wschodnia, kraje Pacyfiku) nadal są wdrażane sieci szkieletowe, ponieważ tam konieczne jest przeniesienie infrastruktury telekomunikacyjnej na wyższy poziom technologiczny. Ze względu na szybki rozwój dostępu szerokopasmowego we wspomnianych regionach zwiększa się zainteresowanie optycznymi sieciami metropolitalnymi. W Polsce dodatkowo Alcatel widzi wzrost zapotrzebowania na infrastrukturę optyczną w resorcie kolejnictwa (Telekomunikacja Kolejowa), zainteresowanym tworzeniem własnej ogólnopolskiej sieci światłowodowej.

Które technologie optyczne (SDH, ATM i IP/MPLS) mają szansę umocnić się w najbliższych latach mimo regresu na rynku?

W dostępie metropolitalnym najważniejsze są obecnie produkty wielousługowe, które muszą agregować różnorodnego rodzaju usługi sieciowe. Zaliczają się do nich: multimedialne usługi sieci ATM, integrowanie głosu z danymi, łącza dzierżawione, przenoszenie ruchu internetowego oraz wszelkie nowe usługi związane z sieciami SAN i pamięciami masowymi centrum danych. Inaczej mówiąc, wielousługowość jest obecnie podstawowym i najważniejszym wymaganiem wobec sieci transmisyjnej. Największe scalanie usług następuje teraz w szkielecie na poziomie metropolitalnej sieci światłowodowej, gdzie transmisja przebiega w wielu optycznych kanałach λ.

W celu zagregowania tych wszystkich usług na poziomie "podlambdowym" (czyli poniżej technologii optycznej), trzeba dysponować takimi urządzeniami, jak krotnice transferowe, przełączniki i multipleksery w tej właśnie warstwie sieciowej. W warstwie transportowej na poziomie sieci miejskiej lub szkieletowej zwycięską technologią będzie niewątpliwie zwielokrotnienie falowe WDM (Wavelength Division Multiplexing). W szkielecie sieci nadal będzie się rozwijała technologia gęstego zwielokrotnienia DWDM (Dense WDM), natomiast na miejskich platformach komunikacyjnych, w zależności od zastosowania może to być gęsty DWDM lub rzadki CWDM (Coarse WDM). Jako metoda optymalizacji dróg komunikacyjnych w szkielecie sieci, największe nadzieje budzi technologia internetowego trasowania wieloprotokołowego IP/MPLS (MPLS), już stosowana praktycznie przez operatorów.

Czy wdrażanie technologii optycznych nadal będzie tak kosztowne, jak dotychczas? Kiedy można liczyć na spadek cen rozwiązań optycznych?

Owszem, technologie optyczne były początkowo bardzo drogie, jednak nie można powiedzieć tego dzisiaj. W celu dalszego obniżania kosztów transportu przy wykorzystaniu technologii optycznych DWDM operatorzy i dostawcy bardziej efektywnie zapełniają każdy kanał optyczny w dostępnym pasmie transportowym włókna długodystansowego. Dobrze się do tego nadają coraz bardziej wyszukane mechanizmy zarządzania pasmem optycznym (czego nie było w pierwszych instalacjach światłowodowych). Ponadto w stosunku do sytuacji z początku "światłowodowej ery" obecnie następuje integracja różnych elementów platformy komunikacyjnej: funkcjonalnych, optycznych i elektrycznych - co również dodatkowo obniża koszty.

Od niedawna w mniej obciążonych traktach optycznych zainstalowanych blisko abonenta stosuje się technologię rzadkiego zwielokrotnienia CWDM, standardowo obejmującego tylko 8 długości fal. Często do uzyskania wymaganej przepustowości całkowicie wystarcza użytkowanie w jednym włóknie ośmiu fal w CWDM, co może dwukrotnie obniżyć koszt infrastruktury optycznej.

Alcatel ustanowił wiele rekordów szybkości transmisji przez łącza optyczne...#

W praktyce szybkość transmisji wynosi 40 Gb/s, a liczba używanych kanałów optycznych w jednym włóknie nie przekracza 160 kolorów. Nie tak dawno za pomocą podobnych parametrów uzyskaliśmy przepływność 10,1 Tb/s na dystansie 300 km oraz 5,0 Tb/s w zasięgu do 2000 km.

Dziękujemy za rozmowę.


TOP 200