Skoncentrowani na przemyśle

Rozmowa z Gordonem Flemingiem, wiceprezesem firmy QAD, o rynku rozwiązań ERP, wyścigu fuzji i przejęć oraz kierunkach rozwoju systemu QAD Enterprise Applications.

Obserwujemy oczekiwania wynikające z postępującej globalizacji i nieustannie zaostrzającej się konkurencji. Na to nakłada się potrzeba zacieśnienia kontroli finansowej, zwłaszcza w firmach wielooddziałowych obecnych w różnych krajach. Nasz system jest do tych zmian dostosowywany.

QAD kieruje ofertę głównie do firm przemysłowych. Jakie potrzeby w zakresie rozwiązań wspierających zarządzanie ma ten sektor?

Dla przedsiębiorstw produkcyjnych zawsze ważne jest zapewnienie wysokiej efektywności działania. Systemy wspierające biznes mają być także maksymalnie elastyczne i proste we wdrożeniu. Elastyczność jest tu rozumiana jako możliwość łatwego zaadaptowania systemu do zmian następujących w warstwie procesów biznesowych. Na znaczeniu zyskuje też kwestia swobodnego modelowania procesów biznesowych w systemie bez potrzeby ingerencji w kod źródłowy. W sektorze przemysłowym szczególne znaczenie mają rozwiązania wspierające planowanie popytu. Jeżeli firma dysponuje narzędziami pozwalającymi na analizowanie trendów popytu i prognozowanie jego poziomu, to może wcześniej podjąć działania. Lepsze prognozowanie popytu i agregacja prognoz to podstawa.

Koncentrują się Państwo także na sześciu niszach…

Oferta QAD jest skierowana do firm z rynków wertykalnych: przemysłu motoryzacyjnego i środków transportu; elektroniki i aparatury precyzyjnej; maszyn i części dla przemysłu; sektora spożywczego i napojów; produktów konsumenckich oraz sprzętu medycznego i farmacji. Staramy się wspierać specyficzne potrzeby tych rynków. Także nasze wewnętrzne kompetencje staramy się dzielić według podobnego podziału branżowego.

Czym różnią się potrzeby poszczególnych sektorów wertykalnych?

Różnice wynikają ze specyfiki działalności. W segmencie motoryzacyjnym - poza typowymi funkcjami systemu - znaczenie mają mechanizmy wspierające wymianę informacji między uczestnikami łańcucha dostaw czy funkcje pozwalające na wsteczne rozliczanie materiałów oraz specjalistyczne narzędzia z zakresu planowania materiałowego. Natomiast do branży aparatury medycznej i farmacji kierujemy funkcjonalność wspierającą zarządzanie jakością, zwalidowaną pod kątem zgodności z przepisami oraz praktykami cGMP. Sektor produktów konsumenckich zaś potrzebuje dodatkowych funkcji, wspierających m.in. zarządzanie promocjami i cennikami.

Jak zmieniają się oczekiwania względem rozwiązań klasy ERP?

W krótkim okresie nasi klienci oczekują szybszego dostępu do informacji, które pozwalają podejmować trafne decyzje i przyczyniają się do podniesienia efektywności organizacji. Z tego względu koncentrujemy się na rozwoju rozwiązań w zakresie analityki biznesowej, raportowania i usprawnienia dostępu do informacji. W ostatnim czasie wprowadziliśmy na rynek nową wersję QAD Business Intelligence. Okazało się też, że klienci użytkujący bardziej rozbudowane systemy w większości przypadków potrzebują rozwiązań bardziej wyspecjalizowanych w użytkowaniu.

Obserwujemy też oczekiwania wynikające z postępującej globalizacji i nieustannie zaostrzającej się konkurencji na światowych rynkach. Sektor przemysłowy musi skutecznie zarządzać produkcją i łańcuchami dostaw w skali całego świata. Na to nakłada się potrzeba zacieśnienia kontroli finansowej, zwłaszcza w firmach wielooddziałowych obecnych w różnych krajach. Często spotyka się przecież firmy mające zakłady produkcyjne w jednym kraju, centra dystrybucyjne w innym, a ośrodki księgowe w jeszcze innym. W takich przedsiębiorstwach odmienne dla różnych krajów zasady księgowości nie powinny utrudniać funkcjonowania całości organizacji. W ostatnich latach duży nacisk kładziemy więc także na rozwój naszego systemu w obszarze finansów i księgowości oraz zarządzania zgodnością z międzynarodowymi i lokalnymi przepisami. Dążymy też do uzyskania szybszego zwrotu z inwestycji w system, m.in. dzięki nowej filozofii wdrożeń i dedykowanej jej metodologii Easy-On-Boarding, opartej na najlepszych praktykach i branżowych mapach procesów charakterystycznych dla firm wytwórczych. Na znaczeniu zyskuje również kwestia modelowania procesów biznesowych bez potrzeby ingerencji w kod źródłowy.

Zmienia się też interfejs Państwa sztandarowego systemu. Skąd potrzeba takich zmian?

Coraz częściej użytkownikami naszych rozwiązań są ludzie młodzi, wychowani na prostych w obsłudze aplikacjach i serwisach internetowych. Chodzi o to, aby praca z systemem nie wymagała szkolenia i była efektywna i przyjemna. Najlepiej też, aby funkcjonalność oprogramowania biznesowego była dostępna z poziomu urządzeń przenośnych. Stale więc rozwijany interfejs systemu QAD Enterprise Applications pod kątem jak największej jego użyteczności - zarówno na poziomie ekranu komputera, jak i popularnych urządzeń przenośnych. Mamy też funkcje pozwalające na korzystanie z niego z poziomu urządzeń, takich jak iPhone, czy terminali opartych na systemie Android.

Czy ranga typowych mechanizmów MRP ulega zmniejszeniu?

Mechanizmy wspierające planowanie potrzeb materiałowych wciąż doskonale się sprawdzają. W zdecydowanie większym stopniu zmieniają się narzędzia i metodyki wspierające bieżącą kontrolę nad procesami biznesowymi. System wspierający zarządzanie musi dziś dawać możliwość jednoczesnego zastosowania różnych metod sterowania produkcji na poziomie linii produkcyjnych, grup produktów, a nawet zamówień. Klasyczny mechanizm MRP działa na nieco niższej warstwie i bez większych zmian jest wykorzystywany od 30 lat. Zmienia się raczej sposób umocowania systemu ERP w strukturze IT firmy. Klienci oczekują swobody w zakresie formy wdrożenia oprogramowania. Musi więc ono być przystosowane do działania w ramach lokalnej infrastruktury, w modelu cloud lub w ich dowolnej kombinacji. QAD Enterprise Applications już dziś może być wprowadzany we wszystkich trzech modelach. Nasze oprogramowanie w modelu cloud oferujemy za pośrednictwem dwóch centrów danych.

Co z planami rozwoju oprogramowania? Czy rozważają Państwo przejęcia?

Nasze plany strategiczne aktualizujemy co pół roku. Częścią naszej filozofii jest też założenie, że nie będziemy rozwijać własnego systemu w drodze przejęć innych dostawców ERP. Owszem, możliwe są przejęcia ukierunkowane na dostęp do określonych technologii czy specyficznych rozwiązań uzupełniających naszą ofertę. Zamierzamy też pozostać w pełni samodzielną firmą. QAD jest stabilne finansowo, dysponuje też wystarczającymi środkami, aby sfinansować plany rozwojowe. O niezależności niech świadczy również fakt, że po ponad 30 latach obecności na rynku założyciele firmy nadal kontrolują ok. 60% jej udziałów.


TOP 200