Różne potrzeby, różne rozwiązania

Andy McKinnon z Motoroli opowiada o rozwoju technologii LTE i WiMAX, różnicach w obu technologiach dostępu szerokopasmowego i potencjalnych ich zastosowaniach.

"Popyt na łącza szerokopasmowe będzie rósł i dlatego wszystkie technologie bezprzewodowe, takie jak LTE, WiMAX lub Wi-Fi, mają dobre perspektywy rozwoju. To, która, gdzie i kiedy będzie wykorzystywana, zależy przede wszystkim od lokalizacji i rodzaju aplikacji oraz związanej z nimi kalkulacji ekonomicznej."

Andy McKinnon, Motorola

Rok temu Motorola oświadczyła, że będzie wspierać i rozwijać obie technologie szerokopasmowego, bezprzewodowego dostępu do sieci, LTE i WiMAX, a wiele firm wycofało się ze wsparcia WiMAX. Czy od tego czasu nastąpiły jakieś zmiany lub korekty strategii Motoroli?

Obecnie nie przewidujemy żadnych zmian w polityce firmy i w dalszym ciągu zamierzamy rozwijać zarówno technologie LTE, jak i WiMAX. Nie jest to przypadek, tylko dobrze przemyślana strategia. Wynika ona z przekonania, że popyt na sieci szerokopasmowe będzie systematycznie rósł. Z punktu widzenia użytkowników nie ma większego znaczenia jaka technologia jest wykorzystywana dla dostarczenia usług. To, że wielu operatorów i dostawców sprzętu telekomunikacyjnego zdecydowało się wsparcie LTE kosztem WiMAX jest posunięciem taktycznym, a nie strategicznym. Motorola przyjęła bardziej elastyczny model inwestycji w rozwój technologii i będzie wspierać oba rozwiązania.

Jakie są kierunki i perspektywy rozwoju tych technologii?

Warto zauważyć, że ewolucja technologii LTE i WiMAX idzie w przeciwnych kierunkach. LTE to technologia dla urządzeń mobilnych, której zastosowania mogą być rozszerzane na połączenia stacjonarne. Natomiast WiMAX to technologia przede wszystkim stacjonarna, którą można zastosować do obsługi urządzeń mobilnych.

W przypadku LTE występują problemy z zapewnieniem stabilnej, wysokiej przepustowości oraz odpowiedniego zasięgu, który jest często istotnie ograniczany przez ściany budynków i przeszkody terenowe. Te niepożądane zjawiska zależą, oczywiście, od stosowanej w danym rozwiązaniu częstotliwości.

Należy zauważyć, że na rozwój technologii LTE duży wpływ mają rozwiązania i doświadczenia związane z WiMAX. Podstawy techniki radiowej w obu wypadkach są takie same. Dlatego też, przy opracowywaniu systemów LTE Motorola mogła wykorzystać wiele technologii, które powstały już wcześniej na potrzeby WiMAX. M.in. z tego powodu Motorola zdecydowała się na wsparcie obu tych standardów.

Już wkrótce IEEE ma opublikować nowy standard IEEE 802.16m, określany jako WiMAX 2.0 o przepustowości przekraczającej 1 GB/s, a więc nie ustępujący LTE. Obie technologie mają zatem przed sobą dobre perspektywy rozwoju na wiele lat.

Jaki jest wpływ ekonomii i nacisku biznesu na obniżanie kosztów na rozwój WiMAX i LTE?

Zależnie od lokalizacji i zastosowań, ekonomiczne kalkulacje dotyczące inwestycji w WiMAX lub LTE mogą być bardzo różne. Nowe technologie zawsze kosztują więcej, a ich cena spada w miarę popularyzacji.


TOP 200