Pytania o kondycję polskiego rynku

SSz: Tradycyjna funkcja sieci telekomunikacyjnych - transmisja głosu - nadal pozostanie istotna, pomimo stałego wzrostu przekazu danych. Przy zastosowaniu technologii DSL abonent może korzystać z nowych, szerokopasmowych usług i rozmawiać przez telefon. Dostęp szerokopasmowy ADSL, czyli bardzo szybka transmisja danych, odbywająca się na ostatnim odcinku do abonenta za pośrednictwem łączy miedzianych, zatrzyma użytkowników przy operatorach telefonii stacjonarnej. Tak więc ADSL jest dla operatorów idealnym połączeniem tych dwóch dróg - generowania przychodu przy zapewnionym rozwoju sieci.

HE: Ta teza jest prawdziwa i oczywiście odnosi się do polskich operatorów. Jeszcze do niedawna inwestowali oni w sieć telekomunikacyjną, w elementy służące przede wszystkim do transmisji głosu. Obecnie najważniejszym wyzwaniem jest zapewnienie dostępności usług transmisji danych. Telefonii głosowej nie wyeliminują usługi transmisji danych, ale na pewno są jej doskonałym uzupełnieniem i pozwalają operatorom na znaczne wzbogacenie oferty. Sukces operatorów zależy od zastosowanych rozwiązań technologicznych, umożliwiających zaspokojenie potrzeb klientów, wykreowanie nowych potrzeb przy uwzględnieniu tendencji rynkowych i procesu ewolucji.

Dotychczasowe nakłady inwestycyjne pozwoliły na stworzenie sieci o bardzo dużym potencjale technologicznym, umożliwiającym oferowanie zaawansowanych usług szczególnie w zakresie przesyłu danych i głosu. Siemens oferuje innowacyjne rozwiązania konwergentne, które pozwalają operatorom na bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Jaka jest strategia firmy w rozwijaniu sieci i usług następnej generacji w Polsce? Na jakim etapie rozwoju sieci konwergentnych (oferujących usługi multimedialne) jesteśmy, jakie są perspektywy - z punktu widzenia dostawcy?

PB: Alcatel, rozwijając strategię sieci następnej generacji, od początku zakładał różnorodność potrzeb operatorów - tych już działających na rynku, posiadających stosunkowo dobrze rozbudowaną infrastrukturę, oraz tych dopiero rozpoczynających działalność. Dla pierwszej grupy, do której przede wszystkim należą operatorzy publiczni, nasza firma proponuje rozwój sieci na drodze ewolucyjnej. Zakładamy wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury operatora, stopniowo wprowadzając do niej nowe perspektywiczne rozwiązania oparte na sieciach pakietowych. Z kolei w przypadku nowo powstających operatorów proponujemy od początku budowę sieci wykorzystującej technikę pakietową. W końcowym efekcie każdy operator osiągnie podobne możliwości świadczenia usług.

Wdrożenie sieci następnej generacji umożliwi świadczenie szeroko rozumianych pakietów usług multimedialnych zaspokajających indywidualne potrzeby użytkownika. Wprowadzone na rynek rozwiązania Alcatela umożliwiają wszystkim abonentom dostęp do tych samych usług konwergentnych, niezależnie do rodzaju używanego terminalu (telefon komórkowy, stacjonarny, komputer osobisty czy palmtop). Przykładem takiego rozwiązania jest pakiet Nextenso - zestaw aplikacji do tworzenia spersonifikowanych portali internetowych.

MR: Mamy mocną koncepcję technologii NGT opartą na naszym rozwiązaniu ENGINE. Wprowadziliśmy ją w Energis Polska i obecnie prowadzimy rozmowy z innymi operatorami na temat unowocześniania istniejącej sieci.

Generalnie nasza strategia zakłada rozwój systemów kluczowych dla sieci 3G i nowej generacji szerokopasmowych sieci stacjonarnych. Przede wszystkim dotyczy to części radiowej. Staramy się skupić na stosunkowo niewielkiej liczbie otwartych platform. Przykładem może być Cello - uniwersalna platforma pakietowa, zaprojektowana pod kątem sieci 3G.

W naszej współpracy z operatorami coraz większą rolę odgrywa integracja z systemami naszych partnerów i konkurencji. Operatorzy budują lub już posiadają pakietowe sieci szkieletowe konieczne do rozwoju sieci konwergentnych. Do sieci szkieletowej dołączane są różnego rodzaju węzły usługowe. Przykładem może być system Engine Multimedia. Z punktu widzenia techniki istotne dla usług multimedialnych są dwa elementy: dostępne pasmo oraz możliwość gwarancji jakości usług. I to nie rozwój techniki jest tu ograniczeniem, ale raczej koszt takich usług. Dotyczy to szczególnie tzw. ostatniej mili, gdzie można upatrywać bariery rozwoju sieci szerokopasmowych.

Ciekawie wygląda konwergencja usług z punktu widzenia sieci mobilnych. Z jednej strony, jak już wspomniałem, Ericsson wraz pierwszymi operatorami na świecie wprowadza już usługi MMS skierowane do masowego użytkownika. Z drugiej strony promujemy koncepcję mobilnego biura, w której sieć GPRS jest bezprzewodowym przedłużeniem korporacyjnej, a operator oferuje usługę mobilnej wirtualnej sieci prywatnej, z każdego miejsca, w którym możliwa jest transmisja GPRS. W przyszłości spodziewamy się dalszej konwergencji usług mobilnych i technologii, takich jak WCDMA, WLAN czy Bluetooth.


TOP 200