Potrzebujemy informatyków

Rozmowa z prezesem Tonym McGuire i dyrektorem ds. zasobów Russellem Moorem z firmy System Dynamics w Dublinie, poszukującej w Polsce specjalistów IT do pracy w Irlandii.

Rozmowa z prezesem Tonym McGuire i dyrektorem ds. zasobów Russellem Moorem z firmy System Dynamics w Dublinie, poszukującej w Polsce specjalistów IT do pracy w Irlandii.

Polacy stają się największą mniejszością narodową w Irlandii. Czy ich obecność i doświadczenia w kontaktach z Polakami to jeden z powodów, dla którego poszukują Państwo specjalistów właśnie w naszym kraju?

Potrzebujemy informatyków

Tony McGuire

Tony McGuire (TM): System Dynamics jest irlandzką spółką oferującą usługi IT, w tym konsultingowe. Obecnie stanęliśmy przed wyzwaniem znalezienia wysoko wykwalifikowanych specjalistów o wykształceniu informatycznym w obrębie Unii Europejskiej, aby sprostać ich brakom na rynku irlandzkim. Z naszych analiz wynika, że Polska może być znakomitym miejscem do ich pozyskania, zważywszy na populację tego kraju w połączeniu z sytuacją ekonomiczną, a zwłaszcza bardzo wysokim bezrobociem. To powoduje - co zresztą widać od wejścia Polski do Unii Europejskiej - że wielu młodych osób po studiach jest zdeterminowanych, aby szukać swojej szansy za granicą, szczególnie w krajach anglojęzycznych.

Russell Moore (RM): Standardy kształcenia wyższego w Polsce są bardzo wysokie, a Warszawa jest znakomitym miejscem do szukania odpowiednich dla nas specjalistów. Stąd nasz wybór. Chcemy zebrać informacje na temat umiejętności i liczby potencjalnych kandydatów o wykształceniu informatycznym. Dodatkowo, obserwowany obecnie trend migracji Polaków do Irlandii oznacza, że mogą oni oczekiwać na miejscu wsparcia ze strony swoich rodaków, co powinno ich zachęcić do wyjazdu. Polska mniejszość w Irlandii to obecnie ok. 150 tys. osób, a więc ok. 2% całej populacji.

Czy poszukują Państwo specjalistów tylko na własne potrzeby?

RM: Ponieważ prowadzimy wiele skomplikowanych projektów, stale poszukujemy nowych, doświadczonych pracowników. Zatrudniamy ich zarówno w naszej firmie, jak u klientów. Szukamy głównie osób z kilkuletnim doświadczeniem w programowaniu, projektowaniu aplikacji, ale także analityków czy administratorów sieci. Interesują nas również kandydaci z doświadczeniem w zakresie usług finansowych, ale posiadających także znajomość zagadnień informatycznych.

Czy Państwo kogoś już zatrudnili?

2-2,7 tys.

informatyków z krajów Europy Środkowo-Wchodniej pracuje w Irlandii.

RM: Znaleźliśmy pracowników IT dla kilku naszych klientów, dużych instytucji finansowych w Irlandii. W naszej firmie zatrudniliśmy zaś niedawno programistę w Lotus Notes, a poszukujemy kolejnych pięciu tego typu specjalistów. W sumie poszukujemy 30, 40 osób o różnorodnych specjalizacjach informatycznych. Zatrudnieni już specjaliści widzą, że praca w Irlandii to dla nich kolejny krok w rozwoju kariery, podobnie jak przed wielu laty uważali Irlandczycy, wyjeżdżając do pracy w Wlk. Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Czy poszukują Państwo informatyków tylko w Polsce, czy także w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej?

TM: Obecnie szukamy specjalistów w Warszawie, jednak nasze poszukiwania objęły już Czechy, Estonię, Niemcy, Węgry, Litwę, Łotwę, Rosję, Słowację i Słowenię. Nie ograniczamy naszych poszukiwań tylko do wyżej wymienionych krajów. Koncentrujemy się na znalezieniu kandydatów, którzy mają odpowiednie kwalifikacje. Ich narodowość ma drugorzędne znaczenie.

Czy dysponują Państwo danymi, jak wielu specjalistów IT z innych krajów pracuje już w Irlandii?

TM: Zgodnie z dostępnymi nam danymi, od 20 do 27 tys. wykwalifikowanych informatyków pracuje w irlandzkich firmach, z tego ok. 10% to osoby z Europy Środkowo-Wschodniej.

Rozmawiał Adam Jadczak

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200