Pionierzy inteligentnej sieci

Zależy nam, aby branża miała wspólną wizję standardu rozwiązań w obszarze inteligentnych liczników, gdyż wpłynie to korzystnie na koszty wdrożenia takiego systemu - mówi Rafał Czyżewski, prezes zarządu Energa-Operator.

Pionierzy inteligentnej sieci

Energa-Operator jest liderem w obszarze inteligentnych sieci energetycznych w Polsce. Dlaczego zdecydowali się Państwo na tak znaczące inwestycje w obszarze inteligentnego opomiarowania, skoro duża część środowiska energetycznego poddaje w wątpliwość sensowność rozwoju smart meteringu w polskich realiach? Nasze zaangażowanie wynika ze strategii Grupy Energa i strategii naszej spółki, kładącej nacisk na radykalną poprawę jakości obsługi klientów, wzrost efektywności, innowacyjne rozwiązania i, co ważne, zbudowanie partnerskich relacji z rynkiem. Sieci inteligentne, w tym inteligentne opomiarowanie, przynoszą takie możliwości.

Starannie przygotowaliśmy się do realizacji programu wdrożenia inteligentnych liczników, mając przed oczami wymogi unijne i oczekiwania klientów, szczególnie dotyczące wzmocnienia ich pozycji wobec firm energetycznych oraz poprawy obsługi. Jesteśmy głęboko przekonani o korzyściach z projektu, które odczuje i nasza firma, i klienci, i wszyscy inni uczestnicy rynku. To, czego nam jedynie brakuje - i to jest także podkreślane przez branżę - to brak ostatecznych rozwiązań regulacyjnych. Współpracujemy z branżą, wymieniając się doświadczeniami - zauważmy bowiem, że pilotaży dokonują w tej chwili wszystkie OSD*.

To drogie przedsięwzięcie - niektórzy twierdzą, że nas, Polski, na to nie stać.Polski nie stać na niekorzystanie z innowacyjnych rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną. W najbliższych latach wyłączone zostaną niektóre bloki energetyczne z uwagi na ich wiek oraz niespełnianie wymogów Unii Europejskiej. Zużycie energii rośnie. PSE Operator mówią o możliwych ograniczeniach dostaw od 2016 r. Smart metering, będący fundamentem smart gridu, jest odpowiedzią na takie wyzwania stawiane energetyce. Co więcej, naszym zdaniem, korzyści przewyższą poniesione koszty, a cała inwestycja jest w długim okresie opłacalna.

Co to oznacza dla operatorów systemu dystrybucyjnego? Jakie odniosą korzyści?Dla OSD to przede wszystkim ograniczenie strat bilansowych, optymalizacja procesów inwestycyjnych, skrócenie przerw w zasilaniu, znaczące obniżenie kosztów odczytów liczników, teraz prowadzonych ręcznie. To także podniesienie wiarygodności odczytów.


TOP 200