PLC już wkrótce?

Z Krzysztofem Puczko, dyrektorem ds. techniki i rozwoju Ascom Poland, rozmawia Anna Machol.

Z Krzysztofem Puczko, dyrektorem ds. techniki i rozwoju Ascom Poland, rozmawia Anna Machol.

PLC już wkrótce?
Kiedy można się spodziewać pierwszych wdrożeń szerokopasmowych systemów dostępu PLC w Polsce? Na razie (kwiecień 2002) działają tylko instalacje pilotowe.

Mam nadzieję, że pierwsze instalacje komercyjne pojawią się w połowie bieżącego roku. Zależy to w dużej mierze od inwestorów, którzy zdecydują się na zaoferowanie usług za pomocą technologii PLC (Power Line Communication). Wymaga to prac przygotowawczych, a przede wszystkim opracowania przez nich koncepcji działania. Ascom będzie oczywiście wspierać te przedsięwzięcia od strony technicznej.

Zainteresowanie ze strony zakładów energetycznych jest bardzo duże. Obecnie systemy PLC Ascom są już zainstalowane na terenie sześciu jednostek. Dla zakładów energetycznych świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klienta końcowego to zupełnie nowy obszar działania. Stąd ostrożność w podejmowaniu decyzji. Wydaje się że STOEN, który w swym zakresie działalności już posiada tego typu usługi (zgłoszone do URT), jest najlepiej przygotowany od strony organizacyjnej. O ile mi wiadomo, w tej chwili ciągle napływają do STOEN-u zgłoszenia od potencjalnych klientów. Stąd duża szansa na rozpoczęcie komercyjnego świadczenia usług w ciągu najbliższych miesięcy.

Potencjalnymi inwestorami są nie tylko zakłady energetyczne, ale również obecni operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy Internetu oraz konsorcja firm z udziałem wymienionych wcześniej podmiotów i inwestorów finansowych.

W Polsce mamy do wyboru kilka sprawdzonych technologii dostępu do Internetu. Jakimi atutami Ascom zamierza zdobywać przychylność potencjalnych użytkowników?

Przede wszystkim są to: szerokie pasmo, wygoda użytkowania (w każdym gniazdku może pojawić się sygnał) i potencjalnie bardzo konkurencyjna cena za usługę - cenę tę jednak określi operator sieci.

Usługi dostępu do sieci świadczone za pomocą PLC muszą konkurować z takimi technologiami jak xDSL, telewizja kablowa czy sieci osiedlowe, budowanymi metodami tradycyjnymi (układanie dodatkowego okablowania wewnątrz budynków). Obecnie w innych krajach ceny za dostęp PLC są porównywalne np. z opłatami za telewizję kablową, jednak oferowane pasmo jest znacznie szersze. Z pewnością będziemy obserwować spadek cen za PLC w miarę rozpowszechniania się tej formy dostępu. Komercyjne instalacje istnieją m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Islandii.

Ascom jest producentem urządzeń dostępu. Jak, Pana zdaniem, ułoży się współpraca z dostawcami energii, którzy będę zarówno operatorami Internetu, jak i najważniejszymi klientami spółki? Czy zakłady energetyczne mogą liczyć na wsparcie wchodząc w nowy dla siebie segment rynku?

Jak już wspomniałem, zapewniamy pełne wsparcie techniczne - planowanie sieci, dostawę i instalację urządzeń, a w razie potrzeby również administrowanie siecią. Udostępniamy również nasze doświadczenia z innych krajów oraz wstępną analizę ekonomiczną projektów PLC, a także szkolenia. Wszystkie te działania powinny pomóc w zrozumieniu całego zakresu zagadnień związanych z wdrażaniem technologii PLC na skalę komercyjną.

Chodzi zarówno o doświadczenia techniczne - jak planować i budować sieci PLC, a także biznesowe - jak określić grupy odbiorców usług tak, aby od samego początku przedsięwzięcia były opłacalne.

W jakim tempie będzie się rozwijał światowy i polski rynek szerokopasmowych systemów dostępu PLC?

Mam nadzieję, że rozwój rynku PLC w Polsce będzie bardzo dynamiczny. Po pierwsze dlatego, że społeczeństwo polskie bardzo pozytywnie reaguje na nowinki techniczne. Po drugie technologia PLC dobrze wpisuje się zarówno w program społeczeństwa informatycznego, jak i plany uwolnienia rynku tzw. ostatniej mili. Po trzecie, słabo rozwinięte są inne formy dostępu, takie jak ADSL czy telewizja kablowa, która np. w USA stanowi główną metodę realizowania łączy szerokopasmowych - stąd być może mniejsze zainteresowanie PLC za oceanem.

Okablowanie elektroenergetyczne stanowi medium o zróżnicowanych i niekontrolowanych charakterystykach. Czy wobec tego PLC można zainstalować wszędzie i czy wszędzie komisje zajmujące się kompatybilnością elektromagnetyczną zaakceptują te instalacje?

Kompatybilność elektromagnetyczna nie stanowi problemu - system PLC Ascom spełnia wszystkie stosowne normy. Stosowanie techniki PLC wymaga oczywiście fachowego podejścia. Żadna technologia nie zapewnia 100-proc. pokrycia. Jednak można powiedzieć, że za pomocą systemów PLC można dotrzeć do zdecydowanej większości odbiorców.

W jakim stopniu zakłócenia występujące w liniach energetycznych mogą obniżyć wydajność przesyłania internetowego strumienia danych? Czy sygnały PLC nie zakłócą pracy urządzeń wąskopasmowych?

Urządzenia elektryczne spełniające wymogi przepisów nie zakłócają sygnałów PLC. Korekcja błędów w systemie zapewnia jego dużą odporność na typowe zakłócenia. Oczywiście może się zdarzyć, że w przypadkach ekstremalnych transmisja jest niemożliwa. Znamy przecież przypadki zakłócania np. odbioru telewizyjnego przez złej jakości urządzenia dołączone do sieci. Wówczas należy lokalizować i eliminować źródła zakłóceń np. poprzez stosowanie odpowiednich filtrów. Jest to wszakże element dbałości o środowisko.

Sygnały PLC są ulokowane w innych pasmach częstotliwości niż większość sygnałów systemów wąskopasmowych. Nie powinno więc być wzajemnych interferencji. W indywidualnych przypadkach można zablokować dostęp sygnałów PLC do fragmentów sieci poprzez zastosowanie bezpieczników z wkładkami filtrującymi sygnały w określonym pasmie częstotliwości.

Dziękuję za rozmowę.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200