Operatorzy zaczną konkurować jakością

Urzędowy optymizm. Czy naprawdę Pani w to wierzy?

Jeżeli operatorzy zobaczą wymierne efekty publikacji badań jakości, a w szczególności, jeśli zobaczą, że da się zauważyć przechodzenie większej liczby klientów do operatora, który w testach wypadł najlepiej, to szybko zaczną konkurować ze sobą jakością usług.

Wróćmy z przyszłości do roku 2013. Kiedy rozpocznie się aukcja na częstotliwości w paśmie 800 MHz, ważne dla operatorów, bo gwarantujące duże pokrycie przy niewielkiej liczbie stacji bazowych?

Zobacz również:

  • W zeszłym roku polscy użytkownicy sieci mobilnych przenieśli rekordową liczbę numerów

Konsultacje, czyli możliwość wypowiadania się na ten temat przez przedsiębiorców, już się zakończyły. Do tej pory nie opublikowaliśmy jednak wyników konsultacji. Nie byliśmy jeszcze gotowi z nową dokumentacją aukcyjną uwzględniającą stanowiska z tych konsultacji. Mieliśmy też problem – o czym pisały gazety – z wyłonieniem podmiotu, który dostarczy aplikację do przeprowadzenia aukcji. Tę sprawę mamy już za sobą, a aplikacja została odebrana.

Na pewno jeszcze w tym roku ogłosimy aukcję. Operatorzy będą mieli 45 dni na złożenie ofert wstępnych i po złożeniu tych ofert dokonamy ich formalnej oceny. Następnie przystąpimy do aukcji próbnej, a po niej rozpocznie się licytacja, czyli zasadnicza faza aukcji.

Z tą sprawą łączy się także kwestia przekazania jednego bloku dupleksowego 5 MHz w paśmie 800 MHz dla Sferii, co też powinno nastąpić w tym roku, a na co chyba nie ma widoków.

Z ugody zawartej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji z inwestorami spółki wynika, że powinna je otrzymać do końca roku, ale w tej chwili toczy się w UKE odrębne postępowanie w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości dla Sferii. Ta sprawa narasta od 2006 r. Spółka dostała rezerwację częstotliwości, ale nie uzyskuje pozwoleń radiowych, ponieważ ich działanie zakłócałoby system GSM-R na kolei. Z punktu widzenia prawa bezpieczeństwo kolei jest ważniejsze niż komercyjna działalność przedsiębiorcy.

Poza naszą wiedzą ekspercką dysponujemy również ekspertyzami w tej sprawie. Chcieliśmy znaleźć rozwiązania techniczne, aby spółka dostała obiecane częstotliwości, ale nie zakłócała GSM-R. Okazało się, że jest to niemożliwe, jeśli tymi systemami zarządzają różne podmioty. Pracujemy intensywnie nad tą sprawą.

Innym operatorom nie podoba się rozwiązanie, które przewiduje dla Sferii darmowe częstotliwości w paśmie 800 MHz. Jeżeli dojdzie do zmiany rezerwacji tej częstotliwości i przydziału spółce tych 5MHz, to musimy pamiętać, że ta rezerwacja będzie ważna do końca 2017 r. To nie jest okres 15-letni, na który dostaną rezerwację wszyscy przedsiębiorcy w trybie aukcji. Spółce przysługuje coś, co można porównać do prawa pierwokupu. Ten, kto dziś wykorzystuje częstotliwość, będzie mógł złożyć wniosek o przedłużenie rezerwacji. Wprowadzone w tym roku zmiany w Prawie telekomunikacyjnym mówią, że operator nie dostanie jej za darmo. Musi za nią zapłacić, a cenę ustala się na podstawie wyników ostatniego przetargu czy aukcji. Jeżeli okazałoby się, że średnio 5 MHz będzie kosztowało 500 mln czy 1 mld zł, to spółka w 2018 r. za tę częstotliwość będzie musiała tyle zapłacić.

Częstotliwości w paśmie 800 MHz są tak cenne, że warto zastanowić się nad sposobem ich wykorzystania. Szefowie Polkomtela zaproponowali, aby konieczna infrastruktura powstała wspólnymi siłami wszystkich operatorów. Jak Pani ocenia ten pomysł?

Te częstotliwości to ogromna sprawa, konsekwentnie zmierzamy w obranym kierunku: przekazania rynkowi pasma, które umożliwi upowszechnienie usług LTE w Polsce. Zakończyliśmy już analizę stanowisk nadesłanych w ramach konsultacji dokumentacji aukcyjnej. Opublikowanie wyników konsultacji oraz ogłoszenie aukcji tak, jak już wcześniej powiedziałam, jest planowane w drugiej połowie grudnia 2013 r.

Ustalając ostateczną wersję dokumentacji, biorę pod uwagę nadesłane stanowiska przedsiębiorców i izb gospodarczych, jak również opinie zgłoszone na spotkaniach roboczych w Urzędzie z przedstawicielami rynku. Na tych spotkaniach podsumowaliśmy już cały proces.


TOP 200