Od informatyki do finansów tylko jeden krok

CIO powinien mieć szeroką, specjalistyczną wiedzę z dziedziny IT, ale musi też dobrze znać podstawy finansowej działalności organizacji. Rolą CIO i działu IT jest takie zabezpieczenie funkcjono-wania programów, aby uniknąć potencjalnych problemów i opóźnień, a w konsekwencji strat finansowych - stwierdza Siergiej Krasulenko, ekspert Growth Business Management, w rozmowie z CIO.

CIO: Jak optymalną współpracę z CIO wyobraża sobie szef finansów dużej międzynarodowej grupy kapitałowej? W jakiej relacji - służbowej zależności czy równości - CIO i CFO powinni pozostawać z największą korzyścią dla kreowania wartości firmy?

Od informatyki do finansów tylko jeden krok

Siergiej Krasulenko: W międzynarodowej, wielobranżowej korporacji, której zakres działalności obejmuje zarówno produkcję, jak i handel, CFO i dział finansowy pełnią rolę służby wspierającej. Z punktu widzenia dyrektora finansowego głównym zadaniem CIO oraz działu IT pozostaje zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów komputerowych dla służb wspierających. Można zatem powiedzieć, że choć dział IT nie znajduje się w pierwszej linii działalności korporacji i pod względem służbowym pozostaje zależny od działu finansowego i core biznesu, to jego rola jest niezmiernie istotna, gdyż zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Zobacz również:

  • Zgoda buduje biznes. Relacja z CIO-CFO Tech Summit 2022

CIO: W jaki sposób dział IT wpływa na finanse organizacji?

S.K.: Przykładowo, to dział IT sprawuje nadzór nad programami umożliwiającymi terminową spłatę zobowiązań - przy skali działalności międzynarodowej korporacji jest to niezwykle istotne, gdyż każde opóźnienie wiąże się z karami finansowymi. Rolą CIO i działu IT jest takie zabezpieczenie funkcjonowania programów, aby uniknąć potencjalnych problemów i opóźnień, a w konsekwencji strat finansowych.

CIO: Jakich kompetencji, jakiej wiedzy z zakresu finansów i zarządzania spodziewa się CFO od CIO?

S.K.: CIO powinien posiadać szeroką, specjalistyczną wiedzę branżową, przede wszystkim z dziedziny IT. W zakresie finansów i zarządzania niezbędne są wyłącznie podstawy - jak wspomniałem wcześniej, z punktu widzenia CFO - zadaniem CIO i działu IT jest przede wszystkim techniczne zabezpieczenie działalności służb finansowych. CIO powinien doskonale orientować się w kwestiach sprzętu, doboru urządzeń i potrzebnego oprogramowania - w tych zakresach podejmowane przez niego inicjatywy są bardzo cenne.

CIO: Czy w sytuacji kryzysowej albo sytuacji strategicznej zmiany CIO jest - z punktu widzenia CFO - ważnym współpartnerem w poszukiwaniu rozwiązań?

S.K.: Oczywiście, zwłaszcza w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, jeśli sytuacja kryzysu bądź strategicznej zmiany dotyczy sektora IT, to ogromną rolę w jej rozwiązaniu pełni właśnie CIO i podległy mu personel. Po drugie, w sytuacji kryzysowej kluczowe do podjęcia właściwej decyzji jest odpowiednio szybkie dostarczenie niezbędnych informacji. Często wymaga to wcześniejszej dokładnej analizy i obróbki danych. Jest to zadanie CIO i działu IT, którzy mogą szybko napisać specjalistyczny program do analizy informacji bądź ekspresowo wydobyć niezbędne dane z bazy.

Dziękuję za rozmowę

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200