NetWare był, jest i będzie serwerem aplikacyjnym

Z okazji premiery systemu NetWare 6.5 rozmawiamy z Jarosławem Kowalskim, dyrektorem marketingu firmy Novell na Europę Wschodnią.

Z okazji premiery systemu NetWare 6.5 rozmawiamy z Jarosławem Kowalskim, dyrektorem marketingu firmy Novell na Europę Wschodnią.

W opinii wielu analityków NetWare 6.5 jest najszerszym uaktualnieniem tego systemu od czasów wersji 4. Czym praktycznie NetWare 6.5 różni się od NetWare 6?

NetWare 6.5 jest istotnie najdalej idącym rozwinięciem systemu NetWare, który od wielu lat pozostaje najważniejszym elementem rozwiązań Novell Nterprise. Nowa wersja zawiera zupełnie nowe komponenty, rozwijane zarówno przez Novella, jak i środowisko open source. Nowości wprowadzone w NetWare 6.5 obrazują zmiany, jakim ulega nasz system sieciowy na drodze do wersji 7, która pozwoli użytkownikom na swobodny wybór jądra systemowego Linux lub NetWare z zachowaniem tych samych usług sieciowych.

NetWare był, jest i będzie serwerem aplikacyjnym

Jarosław Kowalski, dyrektor marketingu firmy Novell na Europę Wschodnią

Wymienię tylko podstawowe różnice między wersjami 6 i 6.5 systemu NetWare. Z najnowszą wersją dostarczamy serwer aplikacyjny exteNd jako podstawę do działania aplikacji J2EE i usług webowych. Możliwe jest tworzenie wirtualnych biur (Virtual Office) i wirtualnych zespołów roboczych (Virtual Teams), pozwalających na uwolnienie użytkowników od typowych ograniczeń sieci lokalnej i od pracy w biurze. Jeśli firma ma odległe biura czy oddziały, może je teraz bezpiecznie i tanio zintegrować w jednej sieci za pomocą Nterprise Branch Office. Dodatkowe oszczędności uzyska również z konsolidacji serwerów i systemów, pozwalającej na stworzenie wydajnego środowiska SAN opartego na zaawansowanym systemie plików, klastrach i obsłudze iSCSI. NetWare 6.5 stanowi podstawę do tworzenia scentralizowanego środowiska do zdalnego zarządzania mieszanymi systemami i aplikacjami. Wreszcie, dzięki włączeniu oprogramowania open source, można wykorzystać NetWare jako platformę działania aplikacji opartych na MySQL, PHP, Apache czy Javie.

W nowej wersji systemu szczególny nacisk położono na oprogramowanie open source (baza danych, serwer webowy). Jaki jest główny powód takiego podejścia?

Rozwiązania oparte na oprogramowaniu open source zaczynają wchodzić w fazę dojrzałości, która pozwoli na wykorzystanie ich w środowisku korporacyjnym. Dzięki rozwijaniu naszych usług na platformie linuksowej zapewniamy klientom możliwość korzystania z wydajnych i nowoczesnych usług sieciowych. Proszę zwrócić uwagę, że już nie tylko administracja krajów Unii Europejskiej, ale także klienci korporacyjni wdrażają u siebie te technologie.

Integralną częścią wersji 6.5 jest NetWare AMP, czyli Apache, MySQL i PHP/Perl/Tomcat, działające w naszym środowisku systemowym. Stwarza to nowe możliwości dla środowiska open source, które może teraz bez większych problemów przenieść większość istniejących rozwiązań na bezpieczniejszą i bardziej skalowalną platformę, np. wszelkie aplikacje wykorzystujące Apache, MySQL czy PHP.

Od czasu pojawienia się Windows NT 3.5 głównym zarzutem pod adresem NetWare był brak aplikacji ściśle związanych z serwerem, takich jak MS Exchange, SQL Server czy IIS. Czy NetWare 6.5 będzie postrzegany również jako "serwer aplikacyjny"?

NetWare był, jest i będzie serwerem aplikacyjnym. Zawsze dostarczaliśmy motory baz danych w systemie. Wcześniej Netscape, a teraz także Apache dostarcza swój serwer webowy na naszej platformie, natomiast działający m.in. na NetWare system GroupWise jest bez wątpienia kompleksowym serwerem do komunikacji i organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Jest wiele innych aplikacji korzystających z NetWare i mamy nadzieję, że wraz z inicjatywą bezpłatnego systemu Novell Small Business Suite Starter Pack ta liczba będzie rosła. NetWare nie tylko jest serwerem aplikacyjnym, ale nie poddaje się włamaniom, jest skalowalny i wydajny.

Czy "wyjęcie" z systemu usług katalogowych (najnowsza wersja eDirectory 8.7.1 może być instalowana na serwerach Windows NT/2000 bez klienta Novella) nie jest działaniem na rzecz konkurencji?

Nasze katalogi potrafią obsłużyć wszystkie najważniejsze systemy: AIX, HP-UX, Linux, NetWare, Solaris i Windows NT/2000. W ich środowisku mogą działać dowolne serwery, a i tak zostanie zachowana spójność działania, pozwalająca na jednolite administrowanie siecią i centralne zarządzanie użytkownikami we wszystkich systemach, nawet gdy nie ma wśród nich NetWare. Natomiast, jeżeli w sieci działa serwer NetWare 6.5, wówczas użytkownik ma do dyspozycji metakatalog i konektory do innych systemów, jak Windows NT i 2000, dzięki czemu widzi sieć jako całość i nie musi np. logować się do każdego systemu oddzielnie.

Czy przyszłość NetWare to mariaż z Linuksem?

Zdecydowanie tak, choć jak już wspomniałem, NetWare nie zostanie zastąpiony Linuksem i będzie rozwijany równolegle. Na początku sierpnia przejęliśmy firmę Ximian, która specjalizuje się w zaawansowanych rozwiązaniach linuksowych. Przejęte technologie zostaną wykorzystane w nowych wersjach systemu NetWare i innych naszych produktach. Dzięki temu zaoferujemy kompletną platformę do obsługi desktopów linuksowych i uruchamiania aplikacji ze środowiska Java i .Net. Zatem przyszłość Novella to de facto mariaż systemu NetWare z serwerami Linux, Windows i Unix oraz działającymi na nich rozwiązaniami.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200