Narzędzia dla zespołów

Rozmowa z Erikiem Schurrem, wiceprezesem firmy Rational Software.

Rozmowa z Erikiem Schurrem, wiceprezesem firmy Rational Software.

Na rynku pojawił się Rational Suite - obszerny zestaw narzędzi programistycznych. Czym różni się oferta Rational od zintegrowanych środowisk programistycznych IDE?

Środowisko IDE jest dla programistów tworzących aplikacje, ale jest używane przez pojedyncze osoby z zespołu. Nie przynosi korzyści innym członkom zespołu, takim jak analityk lub osoba, odpowiedzialna za testowanie aplikacji. IDE to jak silnik w samochodzie - jest podstawą, ale nie wystarczy, aby jeździć. Trzeba spowodować, by z tego, co stworzono w IDE, skorzystały też inne osoby w zespole.

Chcemy dostarczać kompletne rozwiązanie każdej osobie w zespole, osobom o różnych potrzebach i wymaganiach. Opracowaliśmy Rational Suite w taki sposób, aby łączyć wysiłek indywidualny.

Jak ujawnia się praca zespołowa podczas tworzenia aplikacji?

Obecnie - bardziej niż jeszcze kilka lat temu - tworzenie aplikacji to praca zespołowa. Współczesne aplikacje są tak skomplikowane, że wymagają pracy zespołowej. Przykładowo, Microsoft zatrudnia jednego testera na jednego programistę. Udane projekty to te, w których zespół ludzi o różnych zadaniach pracuje dla osiągnięcia wspólnego celu.

Co utrudnia programistom wykorzystanie zalet programowania obiektowego i wielokrotnego używania kodu?

Trzeba pamiętać, że najpierw konieczne jest opracowanie dobrej architektury systemu. Mówię tu o architekturze oprogramowania, dobrym projekcie oraz o komponentach tworzących program. Procesy Rational wspierają podejście architekturo-centryczne, mówiące, że firmy tworzące oprogramowanie powinny koncentrować się możliwie wcześnie na opracowaniu architektury, zanim zaczną ją wypełniać kodem. Podobnie trzeba mieć szkielet domu, nim zacznie się kupować filiżanki do kuchni.

Nie próbujemy zachęcać do używania określonych ram lub modelu obiektowego. Próbujemy dostarczać system, pozwalający na ogólną konstrukcję każdego z tych modeli. Nie zamierzamy opowiadać się za żadnym rozwiązaniem, ale przyznajemy, że pewne platformy zyskują kluczowe znaczenie. Wbudowujemy w nasze produkty właściwości ułatwiające budowanie dla nich aplikacji.

Sun próbuje promować Javę jako rozwiązanie do całościowegpo projektowania aplikacji rozproszonych . Czy Pańskim zdaniem jest to model wiarygodny?

Nie uważam, żeby jakikolwiek język nie wymagał wizualnej reprezentacji tego, co da się w nim zrobić. Człowiek nie może zapamiętać zbyt wielu informacji naraz. Modele wizualne okazały się najefektywniejszym środkiem projektowania i rozumienia architektury złożonych systemów. Nie sądzę, aby język programowania mógł to zastąpić. Nie słychać opinii, że projekt się nie udał z tego powodu, że możliwości używanego języka nie były adekwatne do wymagań.

Dlaczego więc nie udają się projekty informatyczne?

Gdyby podsłuchać, co uczestnicy projektu mówią między sobą, to najczęściej usłyszałoby się: "Nie wiem, co my właściwie tworzymy. Nie wiem, jaka jest moja rola w tym zespole. Mam wątpliwości co do priorytetów projektu. Nie wiem co dalej".

Jedna rzecz jest pewna w każdym projekcie: nastąpią jakieś zmiany i to może prowadzić do bałaganu. Rational Software koncentruje się na procesach i narzędziach do zarządzania zmianami w projekcie.

Na podstawie InfoWorld oprac. Marian Łakomy.


TOP 200