Na gorąco: Romuald Rutkowski

Kieruje Asseco Business Solutions, powstałym po połączeniu firm Softlab, Incenti, Safo i WA-PRO oraz przejęciu oprogramowania Koma HR. ABS zostanie wprowadzone na GPW w listopadzie. Pozyskane 70 mln zł prezes przeznaczy wyłącznie na akwizycje.

Kieruje Asseco Business Solutions, powstałym po połączeniu firm Softlab, Incenti, Safo i WA-PRO oraz przejęciu oprogramowania Koma HR. ABS zostanie wprowadzone na GPW w listopadzie. Pozyskane 70 mln zł prezes przeznaczy wyłącznie na akwizycje.

Znana jest już dokładna data debiutu Asseco Business Solutions?

Planujemy przeprowadzić ofertę na przełomie października i listopada.

Jak duże środki zamierzają Państwo pozyskać i na co zostaną przeznaczone?

Na gorąco: Romuald Rutkowski

Romuald Rutkowski

Myślimy o 70 mln zł, które zostaną przeznaczone wyłącznie na akwizycje. Jeszcze w tym roku zamierzamy przejąć większość udziałów w dużej polskiej spółce IT, co pochłonie gros funduszy. Interesujemy się też dwoma mniejszymi, które pasują do naszej wizji rozwoju.

Czy przejęta przez Asseco Poland Anica zostanie włączona do Asseco BS?

Nabycie udziałów w Anica Systems to dla nas bardzo dobra wiadomość. Firma ta prowadzi działalność komplementarną do naszej i na pewno nawiążemy ścisłą współpracę. Szczególnie interesują nas rozwiązania mobilne i SFA. Szczegółowe zasady współdziałania postaramy się ustalić z właścicielami Anica Systems i Asseco Poland już w listopadzie.

W jakim kierunku będzie rozwijać się Asseco Business Solutions?

Naszym celem jest zajęcie pozycji lidera rozwiązań ERP na polskim rynku. Aby go osiągnąć, będziemy poprzez akwizycje poszerzać ofertę o produkty komplementarne i rozwijać sieć dystrybucji. Jednocześnie z własnych zysków i środków z Unii Europejskiej będziemy kontynuować rozwój dotychcza-sowych linii produktowych. Naszym zadaniem w polskiej grupie Asseco jest specjalizacja w systemach dla przedsiębiorstw. Konsekwentnie przejmujemy od polskiej grupy Asseco wszelkie zasoby związane z tą działalnością.

Do Asseco BS zostało włączonych pięć firm. Czy w związku z tym planują Państwo jakieś "porządki"?

Zamierzamy rozwijać i sprzedawać wszystkie posiadane produkty, stąd odrębne piony biznesowe. Porządki związane z połączeniem przeprowadziliśmy w sferze zarządzania, finansów, administracji, marketingu i obsługi klienta. Jesteśmy dziś dużą, jednolitą firmą oferującą różne produkty dla różnych klientów. Mamy wspólny system IT.

Asseco Poland, poprzez spółki zależne, skupuje producentów systemów ERP w Czechach, Niemczech, na Słowacji i Bałkanach...

Współpracę międzynarodową chcemy właśnie realizować wspólnie z zagranicznymi firmami Grupy Asseco Poland. Mamy już dobre relacje z AP-AG z Niemiec, DataLock ze Słowacji i LCS z Czech.

Czy będą Państwo współpracować ze spółkami Asseco Poland np. przy stworzeniu jednego, wspólnego systemu ERP?

W ubiegłym tygodniu pracowaliśmy z AP-AG nad technologią dostępu do aplikacji przez Internet. Wysyłamy do Niemiec naszych ekspertów na wspólne warsztaty. Z DataLock i LCS omawialiśmy już możliwości lokalizacji produktów i wsparcia na lokalnych rynkach. Na początku listopada organizujemy międzynarodowe spotkanie naszych firm w dwóch grupach - ekspertów organizujących współpracę technologiczną i menedżerów odpowiedzialnych za możliwości biznesowe. Celem na ten rok jest nawiązanie współpracy i wymiana informacji. To stworzy podstawy do dalszych wspólnych decyzji i działań.

Otrzymaliśmy dotację z Unii Europejskiej na stworzenie systemu sprzedażowo-logistycznego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jedną wersję systemu tworzymy w technologii Microsoft, jednocześnie budujemy podobną wersję tego systemu w technologii Java z bazą Oracle. Do współpracy technologicznej zamierzamy zaangażować spółki grupy, jesteśmy obecnie na etapie organizacji. AP-AG ma duże doświadczenie w pisaniu aplikacji w Java, DataLock to też Java i Oracle, z kolei LCS jest ekspertem w technologiach Microsoftu.

Dossier

Jaki był początek budowy ABS: w 1989 r. sami pisaliśmy i wdrażaliśmy programy księgowe i magazynowe, potrafiliśmy naprawić komputer, założyć sieć, napisać program, przeprowadzić szkolenia...

Pierwszy wykorzystywany system: system fk napisałem sam, wspólnik zajął się faturowaniem i sprzedażą, użytkownikiem nowych wersji naszych syste-mów jest dziś np. Asseco Poland

Najtrudniejsza biznesowa decyzja: odejście z UW i podjęcie samodzielnej działalności jako Softlab, a 16 lat później wejście do Grupy Asseco

Największy sukces zawodowy: cieszę się, że mogę pracować w zespole ludzi, którzy stawiają sobie ambitne cele i posiadają kwalifikacje, aby je realizować

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200