Na gorąco: Paweł Karłowicz

Zamienił niedawno pracodawcę z polskiej Netii na BT. Nowy dyrektor zarządzający BT na Europę Środkowo-Wschodnią zapowiada rozwój koncernu w naszym regionie.

Zamienił niedawno pracodawcę z polskiej Netii na BT. Nowy dyrektor zarządzający BT na Europę Środkowo-Wschodnią zapowiada rozwój koncernu w naszym regionie.

Od kilku lat BT odchodzi od świadczenia prostych usług telekomunikacyjnych na rzecz zintegrowanych usług teleinformatycznych. Na jakim etapie jest ten proces?

Na gorąco: Paweł Karłowicz

Paweł Karłowicz

Proporcja pomiędzy przychodami z klasycznych i tzw. nowych usług telekomunikacyjnych zmienia się co roku na korzyść tych ostatnich.

Czy zatem można już nazwać BT integratorem?

Dynamicznie rozwijamy ofertę w tym zakresie. Ilustruje to np. alians z HP. Dotychczasowa, trzyletnia współpraca zaowocowała zawarciem kontraktów o łącznej wartości przekraczającej 1,5 mld USD. Wspólnie sprzedajemy kompleksowe usługi outsourcingowe. Sprzedaż tego typu usług była zawsze zdeterminowana przez sposób ich zakupu przez klienta. Firmy, dla których kluczowe znaczenie ma wsparcie aplikacji biznesowych, wolą rozmawiać z HP. Z kolei te, w których usługach znaczącą rolę odgrywa komponent telekomunikacyjny, wybierają nas. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy potem wspólnie pracujemy nad portfolio usług.

W Polsce jednak kompleksowy outsourcing wciąż nie jest zbyt popularny...

To prawda, wciąż przeważają zakupy modułowe. To się jednak musi zmienić. Osiągnięcie znaczącej obniżki całkowitych kosztów posiadania infrastruktury (TCO) wymaga outsourcingu raczej całych procesów niż poszczególnych funkcji. Szczególnym wyzwaniem dla dostawców jest oczywiście rynek zamówień publicznych. Nawet tu jednak widać pewną zmianę. Orzeczenia arbitrów sugerują zasadność odejścia od drobiazgowej specyfikacji poszczególnych elementów zamówień w stronę bardziej generalnych wskaźników funkcjonalnych. Tak dzieje się już w innych krajach regionu. Na Węgrzech BT w ramach pilotażu dostarcza teleinformatyczną platformę wymiany informacji dla 25% szpitali.

Jednak outsourcing infrastruktury to tylko jeden z elementów oferty BT...

Składa się na nią szerokie spektrum usług podnoszących efektywność operacji klientów. Są to usługi polegające zarówno na uproszczeniu lub usprawnieniu procesów biznesowych, jak i integracji rozwiązań teleinformatycznych, m.in. w oparciu o rozwiązania mobilne i mobilną telefonię IP oraz outsourcing procesów biznesowych i wirtualizację zasobów.

W czasie, gdy kierował Pan Netią, operator ten energicznie szturmował rynek masowy. Czy coś podobnego czeka nas teraz w BT w Polsce?

Zdecydowanie nie. BT działa na rynku klientów indywidualnych tylko w Wlk. Brytanii i nie zapowiada zmian w tym obszarze swojej strategii. Strategia dla naszego regionu zakłada tworzenie globalnych centrów kompetencyjnych. Jedno z nich powstaje na Węgrzech. W Budapeszcie i Debreczynie zatrudniamy już 100 osób, a do końca roku chcemy zatrudnić kolejnych 200.

Dzięki trwającemu od pięciu lat projektowi 21st Century Network - sieci nowej generacji - konsekwentnie dokonujemy migracji na rozwiązania w pełni cyfrowe. Podobne projekty rozpoczynają inni operatorzy. Jak oceniłby Pan ich wysiłki?

Każdy z nich działa w nieco innym otoczeniu, ma do czynienia z regulatorami o różnym stopniu determinacji, a co za tym idzie, także z rynkiem o różnym stopniu konkurencyjności. Na pewno na rynku operatorskim można zaobserwować dwa sposoby podejścia do wyzwań związanych z transformacją i zmianami w otoczeniu. Jeden reprezentowany m.in. przez BT to zdecydowana migracja do nowej infrastruktury. Druga zakłada stopniową modernizację w miarę dostarczania kolejnych usług. Różny poziom zaawansowania projektów - będących konsekwencją tych odmiennych podejść - może poniekąd wskazywać, która metoda prowadzi do osiągnięcia istotniejszej przewagi konkurencyjnej.

Dossier

Stanowisko: dyrektor zarządzający BT na Europę Środkowo-Wschodnią

Wykształcenie: absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej

Największe wyzwanie zawodowe: kierowanie, składającym się z przedstawicieli ośmiu narodowości, zespołem sprzedawców rozlokowanym na obszarze obejmującym dziewięć stref czasowych

Najtrudniejszy zrealizowany dotychczas projekt: reorientacja strategiczna Netii

Rozmawiał Antoni Bielewicz

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200