Metodycznie, ale mądrze

Z Tomaszem Byzią, prezesem i założycielem spółki doradczej StrictWise, rozmawia Antoni Bielewicz.

Z Tomaszem Byzią, prezesem i założycielem spółki doradczej StrictWise, rozmawia Antoni Bielewicz.

To kolejna firma doradcza, którą Pan współtworzy.

Zgadza się. Tylko że teraz postanowiłem zrobić to na własny rachunek - od początku do końca.

Czy na naszym rynku, na którym zaangażowanie firm doradczych, zwłaszcza tych renomowanych, wciąż jest traktowane jako swoiste ubezpieczenie dla decydentów, niewielka firma ma szanse powodzenia?

Metodycznie, ale mądrze

Od znajomych, którym nakreślam nasze plany, słyszę "jesteście małą firmą, a portfolio usług macie jak «wielka piątka»!". Taki komentarz zawsze wywołuje mój uśmiech. My nie chcemy konkurować z "wielką piątką". Naszą firmę budujemy inaczej. Opieramy się na wiedzy i doświadczeniu wysoko wyspecjalizowanych ekspertów, świadomie rezygnując z tworzenia dużego zespołu konsultantów pracujących "time & material" u klienta. Długofalowe relacje z klientami chcemy budować nie przez "zasiedzenie", a przez rzeczywistą i co najważniejsze mierzalną wartość dodaną naszych usług. Usług, które opieramy na koncepcji biznesowego funkcjonowania działu IT, "sprzedającego" swoje produkty użytkownikom - klientom wewnętrznym organizacji. Dzisiaj IT należy zarządzać jak samodzielną jednostką biznesową. Jest to podejście zdrowe i ekonomicznie uzasadnione.

Żeby prowadzić dobry biznes, trzeba mieć dobry produkt dopasowany do potrzeb klienta. Jak skonstruować procesy IT, by osiągnąć ten cel? Jak komunikować się z klientem biznesowym? Jak wykazać i obronić wartość IT? StrictWise pomoże odpowiedzieć na te pytania.

Kiedy mówimy o produktach, nieodłączne jest pytanie o ich rentowność, koszt, jakość i oczywiście ryzyko. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym IT to obecnie w naszym kraju ziemia niczyja. Poza bankami, na których postanowienia umowy bazylejskiej nakładają konieczność uporządkowania zagadnień ryzyka. Inne przedsiębiorstwa zajmują się tym wyjątkowo, doraźnie.

W wielu organizacjach zrobiono dużo w kierunku poprawy jakości zarządzania i procesów IT. Na pewno pomogły wdrożenia oparte o takie standardy, jak ITIL. Uważam, że nadszedł właściwy czas, by wszystkie elementy funkcjonowania działu IT uczynić mierzalnymi i zacząć zbierać dane ilościowe. Razem z naszymi partnerami zachodnimi w pierwszym kwartale roku wprowadzimy na polski rynek dojrzałe produkty doradcze ukierunkowane na miary i ilościowe zarządzanie działem IT.

Ale są przecież w Polsce firmy, które już mierzą swoje procesy i usługi IT?

Tak, ale często mają jedynie dane liczbowe, a nie wiedzę. Na przykład: utylizacja programistów wynosi 60%, ale co z tego wynika? To dobrze, czy źle? Może być lepiej, czy osiągnęliśmy już swoją barierę rozwoju? Oczywiście wieloletnie pomiary dają bardziej wiarygodny obraz rzeczywistości. Jednak firmy nie mają czasu, żeby prowadzić takie skrupulatne wyliczenia i latami stroić system miar. Potrzebują gotowego efektywnego kontrolingu operacyjnego i baz benchmarkingowych. StrictWise ze swoimi partnerami ma dla nich ofertę.

Projekty benchmarkingowe, udział partnerów z zagranicy - słyszę w tym wszystkim echo innych firm doradczych...?

To bardzo odległe echo, ja go prawie nie słyszę, bo odbija się od zagadnień architektur, systemów informatycznych i dużych wdrożeń. StrictWise nowatorsko i silnie koncentruje się na efektywności procesów oraz chce być blisko menedżerów IT. Dlatego poza wspomnianymi przeze mnie obszarami zamierzamy zająć się tematami szczególnie nam bliskimi - mnie i mojemu partnerowi Staszkowi Wurmowi, tj. zarządzaniem projektami i korporacyjnym portfelem projektów, a także zagadnieniami budowania zespołów projektowych, zarządzaniem wydajnością pracy i systemami motywacyjnymi w IT. Wiele firm doradczych patrzy na projekt od strony inżynierskiej, natomiast my postrzegamy go jako element środowiska biznesowego - inwestycję oraz fragment systemu społecznego i kultury organizacji - zespół ludzki. Będziemy zatem pomagać przy próbach biznesowego uzasadnienia projektu, zapewnianiu wydajnych zasobów i zarządzaniu projektami w sytuacji, kiedy tylko część z realizowanych przedsięwzięć ma szansę być rentowna. Na tym właśnie polega biznesowe podejście do tematu.


TOP 200